|M.r|LooFe|

x[مساعده في اكواد]x

Recommended Posts

السلام عليكم يعيال كيفكم

انا عندي فكرة

انا مصمم لوحة تسجيل دخول لسيرفري

ابيه من لجريد ليست يختار شخصية ولجريد الثاني يختار مكان

انا حاولت لكن ما تظبط فيه مشكلة

محاولاتي

addEventHandler("onClientGUIClick",root,
function ()
if (source == login) then
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridskin)
if (getSelectedItem == -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF قم بتحديد شخصية أو ضع رقم الشخصية الخاصة أولا .!', 255, 0, 0, true ) return end
local SkinID = guiGridListGetItemData(gridskin, getSelectedItem, 1)
triggerServerEvent( 'setSkinData', Cplayer, SkinID )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
else 
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridskin)
if (getSelectedItem ~= -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF رجاءا .. حدد خيار واحد فقط, اختر الشخصية من القائمة او ضع رقم الشخصية في الفراغ .!', 255, 0, 0, true ) return end
local SkinID = guiGetText(CustomSkinIDEditEnterUserPanel)
triggerServerEvent( 'setSkinData', Cplayer, SkinID )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
end
end
)
addEventHandler("onClientGUIClick",root,
function ()
if (source == login) then
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridplace)
if (getSelectedItem == -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF قم بتحديد مكان أولا .!', 255, 0, 0, true ) return end
local PlaceName = guiGridListGetItemText(gridplace, getSelectedItem, 1)
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(guiGridListGetItemData(gridplace, getSelectedItem, 1))
triggerServerEvent( 'setPositionData', Cplayer, PlaceName, xSpawn, ySpawn, zSpawn )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
elseif (source == login) then
if (guiGetEnabled(login) ~= false) then  outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF لم تسجل دخولك إلى الحساب الخاص بك .!', 255, 0, 0, true ) return end
if (getElementData(localPlayer, 'POSITION') == false) or (getElementData(localPlayer, 'SKIN') == false) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF لم نتمكن من التعرف على الشخصية او المكان الذي اخترته .!', 255, 0, 0, true ) return end
guiSetEnabled(login, false)
TimerForGo = setTimer(function()
TimerFound = TimerFound - 1
XvalueTimer = setTimer(guiSetText, 1000, 0, login, 'سيتم الدخول خلال : ' .. TimerFound)
if (TimerFound == -1) then
guiSetVisible(GUIEditor.window[1], false)
showCursor(false)
guiSetInputEnabled(false)
setPedFrozen(localPlayer, false)
triggerServerEvent( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', Cplayer )
killTimer(XvalueTimer)
killTimer(TimerForGo)
TimerFound = 5 
end
end, 1000, 0)
end
end
)

for _, place in ipairs(PlacesTable) do 
local item = guiGridListAddRow(gridplace)
local itemText = guiGridListSetItemText(gridplace , item, 1, place[1], false, false)
local itemID = guiGridListSetItemData(gridplace , item, 1, place[2])
local itemColor = guiGridListSetItemColor(gridplace, item, 1, 255, 255, 0)
end

for _, skin in ipairs(SkinsTable) do 
local item = guiGridListAddRow(gridskin)
local itemText = guiGridListSetItemText(gridskin , item, 1, skin[1], false, false)
local itemID = guiGridListSetItemData(gridskin , item, 1, skin[2])
local itemColor = guiGridListSetItemColor(gridskin , item, 1, 255, 255, 0)
end

-- سيرفر
addEvent( 'setPositionData', true )
addEventHandler( 'setPositionData', root,
function(PlaceName, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementData(source, 'POSITION', false)
setElementData(source, 'POSITION', {xSpawn, ySpawn, zSpawn})
local PlaceName = string.gsub(PlaceName, '[A-Z-a-z]', '')
outputChatBox( '* Server : #FFFFFF ' .. PlaceName .. ' : المكان الذي قمت بأختياره هو .! ', source, 0, 255, 0, true )
end
)

addEvent( 'setSkinData', true )
addEventHandler( 'setSkinData', root,
function(SkinID)
setElementData(source, 'SKIN', false)
setElementData(source, 'SKIN', SkinID)
outputChatBox( '* Server : #FFFFFF ' .. SkinID .. ' : الشخصية الخاصة بك هي .! ', source, 0, 255, 0, true )
end
)

addEvent( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', true )
addEventHandler( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', root,
function()
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
fadeCamera(source, true)
end
)

addEventHandler( 'onPlayerWasted', root,
function()
setElementData(source, 'Wasted?', true)
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
setElementData(source, 'Wasted?', false)
end
)

addEventHandler( 'onPlayerSpawn', root,
function()
if (getElementData(source, 'Wasted?') == true) then
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
setElementData(source, 'Wasted?', false)
end
end
)

يا ريت تساعدوني

Share this post


Link to post
4 minutes ago, |M.r|LooFe| said:

السلام عليكم يعيال كيفكم

انا عندي فكرة

انا مصمم لوحة تسجيل دخول لسيرفري

ابيه من لجريد ليست يختار شخصية ولجريد الثاني يختار مكان

انا حاولت لكن ما تظبط فيه مشكلة

محاولاتي


addEventHandler("onClientGUIClick",root,
function ()
if (source == login) then
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridskin)
if (getSelectedItem == -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF قم بتحديد شخصية أو ضع رقم الشخصية الخاصة أولا .!', 255, 0, 0, true ) return end
local SkinID = guiGridListGetItemData(gridskin, getSelectedItem, 1)
triggerServerEvent( 'setSkinData', Cplayer, SkinID )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
else 
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridskin)
if (getSelectedItem ~= -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF رجاءا .. حدد خيار واحد فقط, اختر الشخصية من القائمة او ضع رقم الشخصية في الفراغ .!', 255, 0, 0, true ) return end
local SkinID = guiGetText(CustomSkinIDEditEnterUserPanel)
triggerServerEvent( 'setSkinData', Cplayer, SkinID )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
end
end
)
addEventHandler("onClientGUIClick",root,
function ()
if (source == login) then
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridplace)
if (getSelectedItem == -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF قم بتحديد مكان أولا .!', 255, 0, 0, true ) return end
local PlaceName = guiGridListGetItemText(gridplace, getSelectedItem, 1)
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(guiGridListGetItemData(gridplace, getSelectedItem, 1))
triggerServerEvent( 'setPositionData', Cplayer, PlaceName, xSpawn, ySpawn, zSpawn )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
elseif (source == login) then
if (guiGetEnabled(login) ~= false) then  outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF لم تسجل دخولك إلى الحساب الخاص بك .!', 255, 0, 0, true ) return end
if (getElementData(localPlayer, 'POSITION') == false) or (getElementData(localPlayer, 'SKIN') == false) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF لم نتمكن من التعرف على الشخصية او المكان الذي اخترته .!', 255, 0, 0, true ) return end
guiSetEnabled(login, false)
TimerForGo = setTimer(function()
TimerFound = TimerFound - 1
XvalueTimer = setTimer(guiSetText, 1000, 0, login, 'سيتم الدخول خلال : ' .. TimerFound)
if (TimerFound == -1) then
guiSetVisible(GUIEditor.window[1], false)
showCursor(false)
guiSetInputEnabled(false)
setPedFrozen(localPlayer, false)
triggerServerEvent( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', Cplayer )
killTimer(XvalueTimer)
killTimer(TimerForGo)
TimerFound = 5 
end
end, 1000, 0)
end
end
)

for _, place in ipairs(PlacesTable) do 
local item = guiGridListAddRow(gridplace)
local itemText = guiGridListSetItemText(gridplace , item, 1, place[1], false, false)
local itemID = guiGridListSetItemData(gridplace , item, 1, place[2])
local itemColor = guiGridListSetItemColor(gridplace, item, 1, 255, 255, 0)
end

for _, skin in ipairs(SkinsTable) do 
local item = guiGridListAddRow(gridskin)
local itemText = guiGridListSetItemText(gridskin , item, 1, skin[1], false, false)
local itemID = guiGridListSetItemData(gridskin , item, 1, skin[2])
local itemColor = guiGridListSetItemColor(gridskin , item, 1, 255, 255, 0)
end

-- سيرفر
addEvent( 'setPositionData', true )
addEventHandler( 'setPositionData', root,
function(PlaceName, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementData(source, 'POSITION', false)
setElementData(source, 'POSITION', {xSpawn, ySpawn, zSpawn})
local PlaceName = string.gsub(PlaceName, '[A-Z-a-z]', '')
outputChatBox( '* Server : #FFFFFF ' .. PlaceName .. ' : المكان الذي قمت بأختياره هو .! ', source, 0, 255, 0, true )
end
)

addEvent( 'setSkinData', true )
addEventHandler( 'setSkinData', root,
function(SkinID)
setElementData(source, 'SKIN', false)
setElementData(source, 'SKIN', SkinID)
outputChatBox( '* Server : #FFFFFF ' .. SkinID .. ' : الشخصية الخاصة بك هي .! ', source, 0, 255, 0, true )
end
)

addEvent( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', true )
addEventHandler( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', root,
function()
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
fadeCamera(source, true)
end
)

addEventHandler( 'onPlayerWasted', root,
function()
setElementData(source, 'Wasted?', true)
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
setElementData(source, 'Wasted?', false)
end
)

addEventHandler( 'onPlayerSpawn', root,
function()
if (getElementData(source, 'Wasted?') == true) then
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
setElementData(source, 'Wasted?', false)
end
end
)

يا ريت تساعدوني

ما أظن حد بيساعدك تدري ليه ؟ ,
لانك مزرف أكواد شخص # 
لو انك مسويه بيدك نساعدك 

Share this post


Link to post
Just now, |M.r|LooFe| said:

السلام عليكم يعيال كيفكم

انا عندي فكرة

انا مصمم لوحة تسجيل دخول لسيرفري

ابيه من لجريد ليست يختار شخصية ولجريد الثاني يختار مكان

انا حاولت لكن ما تظبط فيه مشكلة

محاولاتي


addEventHandler("onClientGUIClick",root,
function ()
if (source == login) then
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridskin)
if (getSelectedItem == -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF قم بتحديد شخصية أو ضع رقم الشخصية الخاصة أولا .!', 255, 0, 0, true ) return end
local SkinID = guiGridListGetItemData(gridskin, getSelectedItem, 1)
triggerServerEvent( 'setSkinData', Cplayer, SkinID )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
else 
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridskin)
if (getSelectedItem ~= -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF رجاءا .. حدد خيار واحد فقط, اختر الشخصية من القائمة او ضع رقم الشخصية في الفراغ .!', 255, 0, 0, true ) return end
local SkinID = guiGetText(CustomSkinIDEditEnterUserPanel)
triggerServerEvent( 'setSkinData', Cplayer, SkinID )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
end
end
)
addEventHandler("onClientGUIClick",root,
function ()
if (source == login) then
local getSelectedItem = guiGridListGetSelectedItem(gridplace)
if (getSelectedItem == -1) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF قم بتحديد مكان أولا .!', 255, 0, 0, true ) return end
local PlaceName = guiGridListGetItemText(gridplace, getSelectedItem, 1)
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(guiGridListGetItemData(gridplace, getSelectedItem, 1))
triggerServerEvent( 'setPositionData', Cplayer, PlaceName, xSpawn, ySpawn, zSpawn )
guiSetEnabled(login, false)
setTimer(guiSetEnabled, 5000, 1, login, true)
elseif (source == login) then
if (guiGetEnabled(login) ~= false) then  outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF لم تسجل دخولك إلى الحساب الخاص بك .!', 255, 0, 0, true ) return end
if (getElementData(localPlayer, 'POSITION') == false) or (getElementData(localPlayer, 'SKIN') == false) then outputChatBox( '* ERROR : #FFFFFF لم نتمكن من التعرف على الشخصية او المكان الذي اخترته .!', 255, 0, 0, true ) return end
guiSetEnabled(login, false)
TimerForGo = setTimer(function()
TimerFound = TimerFound - 1
XvalueTimer = setTimer(guiSetText, 1000, 0, login, 'سيتم الدخول خلال : ' .. TimerFound)
if (TimerFound == -1) then
guiSetVisible(GUIEditor.window[1], false)
showCursor(false)
guiSetInputEnabled(false)
setPedFrozen(localPlayer, false)
triggerServerEvent( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', Cplayer )
killTimer(XvalueTimer)
killTimer(TimerForGo)
TimerFound = 5 
end
end, 1000, 0)
end
end
)

for _, place in ipairs(PlacesTable) do 
local item = guiGridListAddRow(gridplace)
local itemText = guiGridListSetItemText(gridplace , item, 1, place[1], false, false)
local itemID = guiGridListSetItemData(gridplace , item, 1, place[2])
local itemColor = guiGridListSetItemColor(gridplace, item, 1, 255, 255, 0)
end

for _, skin in ipairs(SkinsTable) do 
local item = guiGridListAddRow(gridskin)
local itemText = guiGridListSetItemText(gridskin , item, 1, skin[1], false, false)
local itemID = guiGridListSetItemData(gridskin , item, 1, skin[2])
local itemColor = guiGridListSetItemColor(gridskin , item, 1, 255, 255, 0)
end

-- سيرفر
addEvent( 'setPositionData', true )
addEventHandler( 'setPositionData', root,
function(PlaceName, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementData(source, 'POSITION', false)
setElementData(source, 'POSITION', {xSpawn, ySpawn, zSpawn})
local PlaceName = string.gsub(PlaceName, '[A-Z-a-z]', '')
outputChatBox( '* Server : #FFFFFF ' .. PlaceName .. ' : المكان الذي قمت بأختياره هو .! ', source, 0, 255, 0, true )
end
)

addEvent( 'setSkinData', true )
addEventHandler( 'setSkinData', root,
function(SkinID)
setElementData(source, 'SKIN', false)
setElementData(source, 'SKIN', SkinID)
outputChatBox( '* Server : #FFFFFF ' .. SkinID .. ' : الشخصية الخاصة بك هي .! ', source, 0, 255, 0, true )
end
)

addEvent( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', true )
addEventHandler( 'SpawnPlayerInSelectedSettinges', root,
function()
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
fadeCamera(source, true)
end
)

addEventHandler( 'onPlayerWasted', root,
function()
setElementData(source, 'Wasted?', true)
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
setElementData(source, 'Wasted?', false)
end
)

addEventHandler( 'onPlayerSpawn', root,
function()
if (getElementData(source, 'Wasted?') == true) then
local xSpawn, ySpawn, zSpawn = unpack(getElementData(source, 'POSITION'))
local PlayerSkin = getElementData(source, 'SKIN')
spawnPlayer(source, xSpawn, ySpawn, zSpawn)
setElementModel(source, PlayerSkin)
setElementData(source, 'Wasted?', false)
end
end
)

يا ريت تساعدوني

اخي متأكد انك الي كاتب الاكواد ؟

Share this post


Link to post
Just now, MR.StoRm said:

ما أظن حد بيساعدك تدري ليه ؟ ,
لانك مزرف أكواد شخص # 
لو انك مسويه بيدك نساعدك 

لا موب زارف بل معدل

Share this post


Link to post
Just now, |M.r|LooFe| said:

لا موب زارف بل معدل

وش معدل أسماء الإيديت والبوتونات ههههههههههههه

Share this post


Link to post
Just now, |M.r|LooFe| said:

لا موب زارف بل معدل

يب يعتبر زارف

Share this post


Link to post

طريقة الأكواد حقت مستر جراند ^

ماعلينا مافهمتك وش تبي تسوي

Share this post


Link to post

يخوي مني اقلك

عندي لوحة تسجيل مسوي فيها 2 جريد ليست

يوم يختار شخصية من الجريد ليست ويختار مكان ويحط حسابه وكلمة السر ويدوس تسجيل دخول يصيرو ذول

Share this post


Link to post
On 9/7/2017 at 19:30, #MR.NaiF said:

@#Himoo

اطرح اكواد اللوحة 

 

مع الجدول

؟؟؟ O.o

شكلك تايه عن صاحب الموضوع :lol:

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.