Sign in to follow this  
troian1994

Pętla for operująca na tablicy GUIEditor.gridlist

Recommended Posts

Witam, próbuję napisać pętlę która przeleci wszystkie pozycję z gridlist, niestety kod który napisałem nie działa:

            for i=1, table.getn(GUIEditor.gridlist[1]) do
                local row, col = GUIEditor.gridlist[1]
                local name = guiGridListGetItemText(GUIEditor.gridlist[1], row, col)
                vehicleAction(getPedOccupiedVehicle(g_Me), name, 1, true)
            end    

 nie wiem czy wgl dobrze się do tego zabrałem, zadaniem skryptu jest pobranie ilości opcji z gridlist[1] a następnie sprawdzenie nazwy opcji guiGridListGetItemText a na koniec wywołanie funkcji vehicleAction do której ma być przekazane id pojazdu, oraz nazwa z gridlist.

Edited by troian1994

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.