Jump to content

طلب كود


Recommended Posts

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهه

شباب ابغا كود حق الانتقال

يعني لما احدد ع المكان واضغط انتقال ينقلي ل المكان يلي حدد عليه انا

آتمنى تلبوني الطلب الصغير :D

Link to comment
 • Other Languages Moderators
يا تابل انا ابغا الكود مب الفنكشات

:lol: المنتدى تعليمي يعني ما نبرمج عنك وإلا إذا كذا ما يحتاج نتعلم برمجة رح نطلب الأكواد زيك و محد رح يكون يعرف يبرمج عشان يعطينا الأكواد اصلاً

Link to comment

على دوركم انتو من زمان يب ما احد يعرف

بخصوص صاحب الموضوع

خذ ذي مبارح برمجتها لسيرفر كان يبيها والحين اغلق خذ لوحه كامله دي اكس مي مشفره

كلنت

  
GUIEditor = { 
    button = {} 
} 
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function() 
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(163, 131, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[1], 0.00) 
  
  
        GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(333, 128, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[2], 0.00) 
  
  
        GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(497, 129, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[3], 0.00) 
  
  
        GUIEditor.button[4] = guiCreateButton(333, 242, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[4], 0.00) 
  
  
        GUIEditor.button[5] = guiCreateButton(329, 365, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[5], 0.00) 
  
  
        GUIEditor.button[6] = guiCreateButton(499, 367, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[6], 0.00) 
  
  
        GUIEditor.button[7] = guiCreateButton(496, 242, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[7], 0.00) 
  
  
        GUIEditor.button[8] = guiCreateButton(164, 244, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[8], 0.00) 
  
  
        GUIEditor.button[9] = guiCreateButton(162, 367, 154, 72, "", false) 
        guiSetAlpha(GUIEditor.button[9], 0.00)     
    end 
) 
  
local sx,sy = guiGetScreenSize() 
    function Dx() 
        dxDrawRectangle(sx*0.3413,sy*0.3550,sx*0.3137,sy*0.2667) 
        dxDrawLine(158 - 1, 95 - 1, 158 - 1, 450, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(656, 95 - 1, 158 - 1, 95 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(158 - 1, 450, 656, 450, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(656, 450, 656, 95 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(158, 95, 498, 355, tocolor(249, 5, 5, 255), false) 
        dxDrawLine(156, 119, 655, 119, tocolor(255, 255, 255, 255), 1, false) 
        dxDrawText("مود الانتقالات  لسيرفر جراند العراق", 210, 94, 585, 119, tocolor(20, 35, 233, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawLine(333 - 1, 130 - 1, 333 - 1, 199, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(485, 130 - 1, 333 - 1, 130 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(333 - 1, 199, 485, 199, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(485, 199, 485, 130 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(333, 130, 152, 69, tocolor(91, 243, 8, 255), false) 
        dxDrawLine(164 - 1, 131 - 1, 164 - 1, 200, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(316, 131 - 1, 164 - 1, 131 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(164 - 1, 200, 316, 200, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(316, 200, 316, 131 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(164, 131, 152, 69, tocolor(242, 10, 190, 255), false) 
        dxDrawLine(498 - 1, 129 - 1, 498 - 1, 198, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(650, 129 - 1, 498 - 1, 129 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(498 - 1, 198, 650, 198, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(650, 198, 650, 129 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(498, 129, 152, 69, tocolor(99, 151, 141, 255), false) 
        dxDrawLine(165 - 1, 245 - 1, 165 - 1, 314, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(317, 245 - 1, 165 - 1, 245 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(165 - 1, 314, 317, 314, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(317, 314, 317, 245 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(165, 245, 152, 69, tocolor(19, 230, 228, 255), false) 
        dxDrawLine(163 - 1, 368 - 1, 163 - 1, 437, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(315, 368 - 1, 163 - 1, 368 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(163 - 1, 437, 315, 437, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(315, 437, 315, 368 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(163, 368, 152, 69, tocolor(207, 41, 61, 255), false) 
        dxDrawLine(332 - 1, 244 - 1, 332 - 1, 313, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(484, 244 - 1, 332 - 1, 244 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(332 - 1, 313, 484, 313, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(484, 313, 484, 244 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(332, 244, 152, 69, tocolor(1, 244, 64, 255), false) 
        dxDrawLine(330 - 1, 368 - 1, 330 - 1, 437, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(482, 368 - 1, 330 - 1, 368 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(330 - 1, 437, 482, 437, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(482, 437, 482, 368 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(330, 368, 152, 69, tocolor(248, 0, 0, 255), false) 
        dxDrawLine(498 - 1, 244 - 1, 498 - 1, 313, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(650, 244 - 1, 498 - 1, 244 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(498 - 1, 313, 650, 313, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(650, 313, 650, 244 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(498, 244, 152, 69, tocolor(246, 0, 231, 255), false) 
        dxDrawLine(499 - 1, 368 - 1, 499 - 1, 437, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(651, 368 - 1, 499 - 1, 368 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(499 - 1, 437, 651, 437, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawLine(651, 437, 651, 368 - 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1, false) 
        dxDrawRectangle(499, 368, 152, 69, tocolor(10, 42, 237, 255), false) 
        dxDrawText("الدائري", 164, 128, 316, 200, tocolor(83, 233, 10, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawText("البداية", 333, 128, 485, 200, tocolor(145, 17, 227, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawText("النخيل", 497, 128, 649, 200, tocolor(83, 233, 10, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawText("المطار الثاني", 332, 242, 484, 314, tocolor(138, 102, 128, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawText("الشارع الطويل ", 329, 366, 481, 438, tocolor(138, 102, 128, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawText("الغروب", 498, 367, 650, 439, tocolor(138, 102, 128, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawText("المطار الاول", 496, 243, 648, 315, tocolor(82, 20, 222, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawText("المطار الثالث", 164, 242, 316, 314, tocolor(82, 20, 222, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
        dxDrawText("الطعوس", 161, 366, 313, 438, tocolor(138, 102, 128, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false) 
    end 
------------------------------------------------------- 
bindKey ( "F5", "down", 
function () 
if removeEventHandler("onClientRender",root,Dx)  then   
removeEventHandler("onClientRender",root,Dx) 
showCursor(false)   
else 
showCursor(true)   
addEventHandler("onClientRender",root,Dx) 
end 
end)   
--------------------------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[1] then 
triggerServerEvent("1",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
----------------------------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[2] then 
triggerServerEvent("2",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
------------------------------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[3] then 
triggerServerEvent("3",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
------------------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[4] then 
triggerServerEvent("4",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
---------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[5] then 
triggerServerEvent("5",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
---------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[6] then 
triggerServerEvent("6",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
-------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[7] then 
triggerServerEvent("7",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
-------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[8] then 
triggerServerEvent("8",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
------------------------------------ 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[9] then 
triggerServerEvent("9",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 

سيرفر

addEvent('1',true) 
addEventHandler('1',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , 1798.0023193359, 851.57989501953, 10.664346694946 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى الدائري", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 
-------------------------------------------------------------------------- 
addEvent('2',true) 
addEventHandler('2',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , 1798.0023193359, 851.57989501953, 10.664346694946 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى البداية", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 
----------------------------------------------------------------------- 
addEvent('3',true) 
addEventHandler('3',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , 2057.7185058594, 1015.7459716797, 10.91438293457 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى النخيل", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 
---------------------------------------------------------------- 
addEvent('4',true) 
addEventHandler('4',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , 1447.05884, 1458.82349, 10.82031 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى المطار الثاني", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 
-------------------------------------------------------- 
addEvent('5',true) 
addEventHandler('5',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , -2977.3986816406, -1373.2028808594, 1.3214073181152 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى الشارع الطويل", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 
-------------------------------------------- 
addEvent('6',true) 
addEventHandler('6',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , 635.01287841797, 1696.4790039063, 6.9921875 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى الغروب", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 
---------------------------------------------- 
addEvent('7',true) 
addEventHandler('7',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , 1764.70593, -2494.11768, 13.55469 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى المطار الاول", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 
------------------------------------------------ 
addEvent('8',true) 
addEventHandler('8',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , -1367.5183105469, -90.866271972656, 14.1484375 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى المطار الثالث", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 
-------------------------------------------------- 
addEvent('9',true) 
addEventHandler('9',root, 
function ( ) 
spawnPlayer ( source , -2674.7658691406, -2544.1206054688, 3.2746152877808 ) 
outputChatBox("تم نقلك الى الطعوس", source, 255, 0, 0) 
 end 
) 

طبعا انا حاطط البدايه وشارع الطويل على اساس السيرفر انت غيرهم بل احداثيات

Link to comment

كذا حوسه

, ومايحتاج سيرفر اصلاً

يستخدم بدل سباون بلاير

فنكشن

setElementPosition 

+ هو قال لما احدد اتوقع قصده قريد ليست يحدد عليه ثم يضغط الزر وينقله هذا حسب كلامه <--

ولو يبحث صاحب الموضوع بالقسم بيلقى طلبه

Link to comment
--------------------------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[1] then 
triggerServerEvent("1",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
----------------------------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[2] then 
triggerServerEvent("2",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
------------------------------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[3] then 
triggerServerEvent("3",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
------------------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[4] then 
triggerServerEvent("4",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
---------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[5] then 
triggerServerEvent("5",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
---------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[6] then 
triggerServerEvent("6",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
-------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[7] then 
triggerServerEvent("7",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
-------------------------------------- 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[8] then 
triggerServerEvent("8",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 
------------------------------------ 
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, 
function (  ) 
if source == GUIEditor.button[9] then 
triggerServerEvent("9",getLocalPlayer()) 
end 
end 
) 

ول ليه كل زر له افنت لحاله ؟ :?

Link to comment

هذا مثال بسيط انت بدل بها ازرار النافذه و القريد لست حقكك

Window = guiCreateWindow ( .... ) 
Grid   = guiCreateGridList ( .... ) 
Warp   = guiCreateButton ( .... ) 
guiGridListAddColumn(Grid, "الاماكن", 0.3) 
  
Warps = { 
    { 'اسم المكان', x, y, z }, 
    { 'اسم المكان', x, y, z }, 
    { 'اسم المكان', x, y, z }, 
} 
  
for i,v in ipairs ( Warps ) do 
    Row = guiGridListAddRow ( Grid ) 
    guiGridListSetItemText ( Grid, Row, 1, v [ 1 ], false, false ) 
    guiGridListSetItemData ( Grid, Row, 1,{ v [ 3 ], v [ 4 ], v [ 5 ] } ) 
end 
  
function Click ( ) 
    if source == Warp then 
    local sel = guiGridListGetSelectedItem ( Grid ) 
        if sel == -1 then 
            outputChatBox ( '* يجب عليك اختيار المكان اولاً', 0,120,255,false ) 
        else 
            local x,y,z = unpack ( guiGridListGetItemData ( Grid,sel,1 ) ) 
            setElementPosition ( localPlayer, x, y, z ) 
            guiSetVisible ( Window, false ) 
            showCursor ( false ) 
        end 
    end 
end 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, Click ) 

لازم تظغط بالقريد لست مع الزر

Link to comment

عقيد عطاك مثال على قريد ليست وهذا مثال على زر , وطبعاً مثال على زرين للتوضيح فقط

عشان الاغلبيه يحط لكل زر ايفنت , وتقدر تضيف مليون زر بالحركه ذي

احداثيات الانتقال حقتك x, y, z حط بدل

Window = guiCreateWindow ( ... ) 
Button1 = guiCreateButton ( ... ) 
Button2 = guiCreateButton ( ... ) 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", resourceRoot, 
    function (    ) 
            if ( source == Button1 ) then 
        setElementPosition ( localPlayer, x, y, z ) 
            elseif ( source == Button2 ) then 
        setElementPosition ( localPlayer, x, y, z ) 
    end 
end ) 

Link to comment

أسهل مثال لك :mrgreen:

Positions = { } 
Button1 = guiCreateButton(x, y, w, h, "Test 1", false, parent) 
Positions[Button1] = {x, y, z} -- بدل x, y, z باحداثياتك 
Button2 = guiCreateButton(x, y, w, h, "Test 2", false, parent) 
Positions[Button2] = {x, y, z} -- بدل x, y, z باحداثياتك 
Button3 = guiCreateButton(x, y, w, h, "Test 3", false, parent) 
Positions[Button3] = {x, y, z} -- بدل x, y, z باحداثياتك 
addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, function( ) 
    if Positions[source] then 
        setElementPosition(localPlayer, Positions[source][1], Positions[source][2], Positions[source][3]) 
    end 
end) 
Link to comment
لحد الان ولا كود ضبط

لو أنكـ عرفت تستخدمهم كل الاكواد ضبطت ._.

ثانياً الشباب اعطوكـ الوظائف وانت جالس تعطي اوامر بدون مـ تسوي شيء

+1

Link to comment
 • Other Languages Moderators
لحد الان ولا كود ضبط

لو أنكـ عرفت تستخدمهم كل الاكواد ضبطت ._.

ثانياً الشباب اعطوكـ الوظائف وانت جالس تعطي اوامر بدون مـ تسوي شيء

هذا لان الشباب فوق مسوين مسابقة طرح اكواد

Link to comment

طيب هاذي لوحة تجريبة احد يسويها لي على اي مكان

GUIEditor = { 
    gridlist = {}, 
    button = {} 
} 
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
    function() 
        wnd = guiCreateWindow(324, 140, 394, 514, "لوحة الآنتقالات", false) 
        guiWindowSetSizable(wnd, false) 
  
        GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(30, 72, 324, 363, false, wnd) 
        guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "المكان", 0.9) 
        guiGridListAddRow(GUIEditor.gridlist[1]) 
        guiGridListSetItemText(GUIEditor.gridlist[1], 0, 1, "جراند", false, false) 
        GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(64, 439, 244, 65, "انتقال", false, wnd)     
    end 
) 
  
  
    function OpenWin() 
        if guiGetVisible ( wnd ) then   
           guiSetVisible ( wnd, false ) 
           showCursor(false) 
           guiSetInputEnabled(false) 
        else 
            guiSetVisible ( wnd, true ) 
            showCursor(true) 
            guiSetInputEnabled(true) 
      
        end 
    end 
    bindKey("F6", "down", OpenWin) 
      
          
    guiSetProperty(GUIEditor.button[1],"NormalTextColour", "FF00FF00") 

Link to comment
Place = { --- حط المكان إلي تبيه 
    { "اسم المكان", x, y, z }, 
    { "اسم المكان", x, y, z } 
} 
  
GUIEditor = { 
    gridlist = {}, 
    button = {} 
} 
    
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, 
function() 
wnd = guiCreateWindow(324, 140, 394, 514, "لوحة الآنتقالات", false) 
    guiWindowSetSizable(wnd, false) 
  
GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(64, 439, 244, 65, "انتقال", false, wnd) 
    guiSetProperty(GUIEditor.button[1],"NormalTextColour", "FF00FF00") 
  
GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(30, 72, 324, 363, false, wnd) 
            guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "المكان", 0.9) 
    for _,Warp in ipairs ( Place ) do 
        local Row = guiGridListAddRow( GUIEditor.gridlist[1] ) 
        local Data = ""..Warp[2]..";"..Warp[3]..";"..Warp[4].."" 
            guiGridListSetItemText( GUIEditor.gridlist[1], Row, 1, Warp[1], false, false ) 
            guiGridListSetItemData( GUIEditor.gridlist[1], Row, 1, Data) 
    end 
end) 
  
function OpenWin() 
    if guiGetVisible ( wnd ) then   
        guiSetVisible ( wnd, false ) 
        showCursor( false ) 
else 
        guiSetVisible ( wnd, true ) 
        showCursor( true ) 
    end 
end 
bindKey("F6", "down", OpenWin) 
  
addEventHandler( "onClientGUIClick", root, 
function() 
    if ( source == GUIEditor.button[1] ) then 
        local ITEAM = guiGridListGetSelectedItem( GUIEditor.gridlist[1] ) 
    if ITEAM == -1 then outputChatBox( "#FF0000يجب عليك تحديد مكان أولاً", 255, 100, 100, true ) return end 
        local Data = guiGridListGetItemData ( GUIEditor.gridlist[1], guiGridListGetSelectedItem ( GUIEditor.gridlist[1] ), 1 ) 
        local Position = split( Data, ';' ) 
            setElementPosition( localPlayer, Position[1], Position[2],Position[3] ) 
    end 
end) 

Link to comment
 • Other Languages Moderators

^ مبروك ربحت جائزة

هذا مثال بسيط انت بدل بها ازرار النافذه و القريد لست حقكك

Window = guiCreateWindow ( .... ) 
Grid   = guiCreateGridList ( .... ) 
Warp   = guiCreateButton ( .... ) 
guiGridListAddColumn(Grid, "الاماكن", 0.3) 
  
Warps = { 
    { 'اسم المكان', x, y, z }, 
    { 'اسم المكان', x, y, z }, 
    { 'اسم المكان', x, y, z }, 
} 
  
for i,v in ipairs ( Warps ) do 
    Row = guiGridListAddRow ( Grid ) 
    guiGridListSetItemText ( Grid, Row, 1, v [ 1 ], false, false ) 
    guiGridListSetItemData ( Grid, Row, 1,{ v [ 3 ], v [ 4 ], v [ 5 ] } ) 
end 
  
function Click ( ) 
    if source == Warp then 
    local sel = guiGridListGetSelectedItem ( Grid ) 
        if sel == -1 then 
            outputChatBox ( '* يجب عليك اختيار المكان اولاً', 0,120,255,false ) 
        else 
            local x,y,z = unpack ( guiGridListGetItemData ( Grid,sel,1 ) ) 
            setElementPosition ( localPlayer, x, y, z ) 
            guiSetVisible ( Window, false ) 
            showCursor ( false ) 
        end 
    end 
end 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", root, Click ) 

لازم تظغط بالقريد لست مع الزر

في سطر 15 عندك خطأ في رقم المفاتيح المفروض تبدأ من 2 ,3 ,4

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...