Jump to content

طلب مساعدةة


Recommended Posts

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيفكم شباب ؟ ان شاء الله بخير .. المهمم

انا مسوي لوحة وفيها قريد ليست ..

ابي اخلي شخصيتين بالقريد ليست

ولما يضغط على زر ياخذ الشخصية الي اختارها وتنغلق اللوحة , يعني اذا اختار شخصية وضغط على اختيار الشخصية

ياخذ الشخصية الي حددها ويغلق اللوحة , واذا ما حدد شي , وضغط على زر اختيار شخصية ما تنغلق اللوحة

اتمنى فهمتوني وشكراً

:D

Link to comment
  
guiGridListGetSelectedItem 
guiGridListGetItemData 
guiGridListSetItemData 
guiSetVisible 
showCursor 
setElementModel 

يعني م يحتاج اسوي جدول ولوب ؟ ولا يحتاج :?:

يب سوى لوب وضيف اسم الشخصيه والايدي بالجدول

سؤال اخر يحتاج اسوي ترايقر ؟

Link to comment

يحتاج تسوي ترايقر عشان يشوفونه بالشخصيه الي اختارها

triggerServerEvent 
setElementModel 

اذا ماسويت ترايقر هو بس بيشوف الشخصيه لحاله يعني الناس الي بالسيرفر مايشوفونه بالشخصيه الي اختارها

* لان كلنت وهمي يعني كل شيء للاعب لحاله فقط

Link to comment

كذا ولا هريس ؟

بعض الفنكشنات ما عرفت اسويهم فأخذتهم من شوب أخوي مستر أر :)

كلينت

local skin = { 
  [ 1 ] = { "Test", 294, }, 
  [ 2 ] = { "Test", 0, }, 
} 
  
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", resourceRoot, function (    ) 
    if ( source == skinb ) then 
        if ( guiGridListGetSelectedItem ( gridList ) ~= -1 ) then 
        local skin = guiGridListGetItemText ( GridList, guiGridListGetSelectedItem ( gridList ), 1 ) 
              if ( getPlayerFromName ( skin ) ) then 
                      triggerServerEvent ( "skinn", getPlayerFromName ( skin ) ) 
        guiGridListGetItemData ( gridList ), 1 ) 
        guiGridListSetItemData ( gridList, row, column, getPlayerName(player) 
              end 
           else 
        outputChatBox ( "x[ الرجاء تحديد الشخصية المراد أختيارها ]x", 255, 255, 255, true ) 
         guiSetVisible ( wnd ,false ) 
         showCursor ( true ) 
     end 
   end 
    
    for i, v in ipairs ( skin ) do 
           Row = guiGridListAddRow( gridList ) 
           guiGridListSetItemText( gridList, Row, 1, v[1], false, false ) 
           guiGridListSetItemText( gridList, Row, 2, "Skin"..v[3], false, false ) 
           guiGridListSetItemColor ( gridList, Row, 2, 0, 255, 0) 
           guiGridListSetItemData( gridList, Row, 1, v[2] ) 
    end 
end ) 

سيرفر

local Test = {     }; 
  
addEvent ( "skinn", true ) 
addEventHandler ("skinn", root, 
function () 
setElementModel ( Skin, 294 ) 
end 
) 
  

Link to comment

F5 تفضل , اللوحه تفتح من

Client Side

local Skins = { 
  [ 1 ] = { "شخصية سوات", 285 }, 
  [ 2 ] = { "شخصية ارمي", 287 }, 
} 
  
addEventHandler ( "onClientResourceStart", resourceRoot, function (    ) 
    Window = guiCreateWindow ( 0.28, 0.31, 0.45, 0.58, "لوحة الشخصيات", true ) 
    guiSetVisible ( Window, false ) 
    GridList = guiCreateGridList ( 9, 70, 342, 225, false, Window ) 
    guiGridListAddColumn ( GridList, "الشخصيات", 0.9 ) 
for k,v in ipairs ( Skins ) do 
    local Row = guiGridListAddRow ( GridList ) 
    guiGridListSetItemText ( GridList, Row, 1, v[1], false, false ) 
    guiGridListSetItemData ( GridList, Row, 1, v[2] ) 
end 
    Button = guiCreateButton ( 122, 307, 119, 31, "اختيار", false, Window ) 
end ) 
  
bindKey ( "F5", "down", function (   ) 
      guiSetVisible ( Window, not guiGetVisible ( Window ) ) 
      showCursor ( guiGetVisible ( Window ) ) 
end ) 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", resourceRoot, function (    ) 
    if ( source == Button ) then 
        if ( guiGridListGetSelectedItem ( GridList ) ~= -1 ) then 
        local Select = guiGridListGetItemText ( GridList, guiGridListGetSelectedItem ( GridList ), 1 ) 
        local skinID = tonumber ( guiGridListGetItemData ( GridList, guiGridListGetSelectedItem ( GridList ), 1 ) ) 
        if ( Select ~= "" and skinID ~= "" ) then 
          triggerServerEvent ( "Getskin", localPlayer, skinID ) 
             end 
           else 
        outputChatBox ( "* الرجاء اختيار شخصيه", 255, 255, 255, true ) 
      end 
   end 
end ) 
  
addEvent ( "CloseWindow", true ) 
addEventHandler ( "CloseWindow", root, function (     ) 
    guiSetVisible ( Window, false ) 
    showCursor ( false ) 
end ) 

Server Side

addEvent ( "Getskin", true ) 
addEventHandler ( "Getskin", root, function ( skinID ) 
    setElementModel ( source, skinID ) 
    outputChatBox ( "* تم اختيار الشخصيه", source, 255, 255, 255, true ) 
    triggerClientEvent ( source, "CloseWindow", source ) 
end ) 
Edited by Guest
Link to comment

By: Mr.R

Edit: 39

local Skins = { 
  [ 1 ] = { "شخصية سوات", 285 }, 
  [ 2 ] = { "شخصية ارمي", 287 }, 
} 
  
addEventHandler ( "onClientResourceStart", resourceRoot, function (    ) 
    Window = guiCreateWindow ( 0.28, 0.31, 0.45, 0.58, "لوحة الشخصيات", true ) 
    guiSetVisible ( wnd, false ) 
    GridList = guiCreateGridList ( 9, 70, 342, 225, false, Window ) 
    guiGridListAddColumn ( GridList, "الشخصيات", 0.9 ) 
for k,v in ipairs ( Skins ) do 
    local Row = guiGridListAddRow ( GridList ) 
    guiGridListSetItemText( GridList, Row, 1, v[1], false, false ) 
    guiGridListSetItemData( GridList, Row, 1, v[2] ) 
end 
    Button = guiCreateButton ( 122, 307, 119, 31, "اخيتار", false, Window ) 
end ) 
  
bindKey ( "F5", "down", function (   ) 
      guiSetVisible ( Window, not guiGetVisible ( Window ) ) 
      showCursor ( guiGetVisible ( Window ) ) 
end ) 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", resourceRoot, function (    ) 
    if ( source == Button ) then 
        if ( guiGridListGetSelectedItem ( GridList ) ~= -1 ) then 
        local Select = guiGridListGetItemText ( GridList, guiGridListGetSelectedItem ( GridList ), 1 ) 
        local skinID = tonumber ( guiGridListGetItemData ( GridList, guiGridListGetSelectedItem ( GridList ), 1 ) ) 
        triggerServerEvent ( "Getskin", localPlayer, skinID ) 
           else 
        outputChatBox ( "* الرجاء اختيار شخصيه", 255, 255, 255, true ) 
      end 
   end 
end ) 
  
addEvent ( "CloseWindow", true ) 
addEventHandler ( "CloseWindow", root, function (     ) 
    guiSetVisible ( Window, false ) 
    showCursor ( false ) 
end ) 

Link to comment
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيفكم شباب ؟ ان شاء الله بخير .. المهمم

انا مسوي لوحة وفيها قريد ليست ..

ابي اخلي شخصيتين بالقريد ليست

ولما يضغط على زر ياخذ الشخصية الي اختارها وتنغلق اللوحة , يعني اذا اختار شخصية وضغط على اختيار الشخصية

ياخذ الشخصية الي حددها ويغلق اللوحة , واذا ما حدد شي , وضغط على زر اختيار شخصية ما تنغلق اللوحة

اتمنى فهمتوني وشكراً

:D

كلينت

addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, function () -- اول ما يضغط الزر 
 if (source == GUIEditor.button[1]) then -- اذا اللاعب ضغط زر والزر هذا الزر المطلوب 
   local row = guiGridListGetSelectedItem (GUIEditor.gridlist[1]) -- نجيب الرو الي حدده اللاعب فقط اللي حدده 
     local select = guiGridListGetItemText (GUIEditor.gridlist[1], row, 1) -- نجيبه عن طريق الكتابه 
       if (select and select ~= "") then -- اذا حدد شي, واذا الشي ما كان فراغ 
          triggerServerEvent ("GetSkin_", localPlayer, select) -- نرسله للسيرفر 
        else -- اذا ما حدد شي 
          outputChatBox ("You must select a vehicle first.", 255, 0, 0) -- يجيه كلام انه لازم يحدد شي 
         end 
     end 
  end 
) 

سيرفر

function gsf() 
setPlayerTeam (source,jobsteam) 
end 
addEvent ("GetSkin_",true) 
addEventHandler ("GetSkin_",root,gsf) 

ملاحظه: صانع الكود الأخ ذا كيلر ...ذ :!::!:

Link to comment
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيفكم شباب ؟ ان شاء الله بخير .. المهمم

انا مسوي لوحة وفيها قريد ليست ..

ابي اخلي شخصيتين بالقريد ليست

ولما يضغط على زر ياخذ الشخصية الي اختارها وتنغلق اللوحة , يعني اذا اختار شخصية وضغط على اختيار الشخصية

ياخذ الشخصية الي حددها ويغلق اللوحة , واذا ما حدد شي , وضغط على زر اختيار شخصية ما تنغلق اللوحة

اتمنى فهمتوني وشكراً

:D

كلينت

addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, function () -- اول ما يضغط الزر 
 if (source == GUIEditor.button[1]) then -- اذا اللاعب ضغط زر والزر هذا الزر المطلوب 
   local row = guiGridListGetSelectedItem (GUIEditor.gridlist[1]) -- نجيب الرو الي حدده اللاعب فقط اللي حدده 
     local select = guiGridListGetItemText (GUIEditor.gridlist[1], row, 1) -- نجيبه عن طريق الكتابه 
       if (select and select ~= "") then -- اذا حدد شي, واذا الشي ما كان فراغ 
          triggerServerEvent ("GetSkin_", localPlayer, select) -- نرسله للسيرفر 
        else -- اذا ما حدد شي 
          outputChatBox ("You must select a vehicle first.", 255, 0, 0) -- يجيه كلام انه لازم يحدد شي 
         end 
     end 
  end 
) 

سيرفر

function gsf() 
setPlayerTeam (source,jobsteam) 
end 
addEvent ("GetSkin_",true) 
addEventHandler ("GetSkin_",root,gsf) 

ملاحظه: صانع الكود الأخ ذا كيلر ...ذ :!::!:

أنت لا سويت جدول للشخصيات ولا سويت لوب ولا سويت غير الضغط ع الزر

وحآط بالسيرفر

setPlayerTeam (source,jobsteam) 

وفي وآحد آفاده فوق

:?:?

Link to comment
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيفكم شباب ؟ ان شاء الله بخير .. المهمم

انا مسوي لوحة وفيها قريد ليست ..

ابي اخلي شخصيتين بالقريد ليست

ولما يضغط على زر ياخذ الشخصية الي اختارها وتنغلق اللوحة , يعني اذا اختار شخصية وضغط على اختيار الشخصية

ياخذ الشخصية الي حددها ويغلق اللوحة , واذا ما حدد شي , وضغط على زر اختيار شخصية ما تنغلق اللوحة

اتمنى فهمتوني وشكراً

:D

كلينت

addEventHandler ("onClientGUIClick", resourceRoot, function () -- اول ما يضغط الزر 
 if (source == GUIEditor.button[1]) then -- اذا اللاعب ضغط زر والزر هذا الزر المطلوب 
   local row = guiGridListGetSelectedItem (GUIEditor.gridlist[1]) -- نجيب الرو الي حدده اللاعب فقط اللي حدده 
     local select = guiGridListGetItemText (GUIEditor.gridlist[1], row, 1) -- نجيبه عن طريق الكتابه 
       if (select and select ~= "") then -- اذا حدد شي, واذا الشي ما كان فراغ 
          triggerServerEvent ("GetSkin_", localPlayer, select) -- نرسله للسيرفر 
        else -- اذا ما حدد شي 
          outputChatBox ("You must select a vehicle first.", 255, 0, 0) -- يجيه كلام انه لازم يحدد شي 
         end 
     end 
  end 
) 

سيرفر

function gsf() 
setPlayerTeam (source,jobsteam) 
end 
addEvent ("GetSkin_",true) 
addEventHandler ("GetSkin_",root,gsf) 

ملاحظه: صانع الكود الأخ ذا كيلر ...ذ

أنت لا سويت جدول للشخصيات ولا سويت لوب ولا سويت غير الضغط ع الزر

وحآط بالسيرفر

setPlayerTeam (source,jobsteam) 

وفي وآحد آفاده فوق

:?:?

تراه يقدر يعدل . مو لازم كل شي يجيه ع الجاهز و هذه الأحسن

ولا انت وش رايك ؟ :fadein:

Link to comment

تراه يقدر يعدل . مو لازم كل شي يجيه ع الجاهز و هذه الأحسن

ولا انت وش رايك ؟ :fadein:

صحيح ما يجيه ع الجآهز بس انت عطيته خطأ وماله علاقة بالموضوع هو يبي تيم ؟؟ :?

وآبي آسألك

setPlayerTeam (source,jobsteam) 

jobsteam

من وين جآيبها ؟

وبمآ آن فيه وآحد آفاده فوق ماله داعي ترد = /

وخلاص لا نطول السالفة

مشكورين :mrgreen:

تمت الافادة

Link to comment

تراه يقدر يعدل . مو لازم كل شي يجيه ع الجاهز و هذه الأحسن

ولا انت وش رايك ؟ :fadein:

صحيح ما يجيه ع الجآهز بس انت عطيته خطأ وماله علاقة بالموضوع هو يبي تيم ؟؟ :?

وآبي آسألك

setPlayerTeam (source,jobsteam) 

jobsteam

من وين جآيبها ؟

وبمآ آن فيه وآحد آفاده فوق ماله داعي ترد = /

وخلاص لا نطول السالفة

مشكورين :mrgreen:

تمت الافادة

ترا الكود مجرد مثال .........1

ويمكن اكون ما فهمت طلبه صح !!!ّّ

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...