Jump to content

problem ze skryptem , mnoży mi kombajny


Recommended Posts

problem taki że mnoży mi kombajny oraz konsola zwraca błąd ' isElementWithinMarker ' bad argument i coś że wymaga markera na parametrze drugim ty macie skrypt:

  
farmer = 0 
  
function blipmarker() 
    createBlip(-12, 48, 4, 30, 2, 255, 0, 0, 255, 0, 9999, source) 
end 
addEventHandler("onPlayerJoin", getRootElement(), blipmarker) 
  
  
function farmer() 
    createPed(158, -12, 48,4, 60, true) 
    outputChatBox("podejdz do farmera by pracowac jako farmer") 
end 
addEventHandler("onPlayerJoin",getRootElement(), farmer) 
  
function stwurzmarker() 
    cm = createMarker(-12, 48, 2, "cylinder", 3, 0 , 255, 0, 255, source) 
end 
  
addEventHandler("onPlayerJoin",getRootElement(),stwurzmarker) 
  
function pracafarmera(gracz, matchDimension) 
     if (getElementType(gracz) == "player")  then 
        outputChatBox("wejdz do kombajna")       
        farmer = 1 
     end 
kombajn = createVehicle(532, 64, 48, 4)  
end  
 kombajn = createVehicle(532, 64, 48, 4)  
addEventHandler("onMarkerHit",getRootElement(), pracafarmera)   
   
function pracaj1(kombajn, seat, lol) 
    if (getElementModel(kombajn) == 532 and farmer == 1 ) then 
    outputChatBox("zbieraj zioło!") 
    ziolo1 = createMarker(74, 49, -0.3," checkpoint",3.0,0,0,0,0, source) 
    weed1 = createObject(861, 74, 49, -0.35) 
    end 
end 
addEventHandler("onPlayerVehicleEnter",getRootElement(),pracaj1) 
  
function zbierajziolo1(gracz) 
    if( isElementWithinMarker(gracz, ziolo1) and farmer == 1 and getElementModel(kombajn) == 532) then 
    destroyElement(weed1) 
    destroyElement(ziolo1) 
    ziolo2 = createMarker(74, 54, -0.1,"checkpoint",2.0,0,0,0,0, source) 
    weed2 = createObject(861, 74, 54, -0.1) 
    end 
     
  
end     
addEventHandler("onMarkerHit",getRootElement(), zbierajziolo1) 

Edited by Guest
Link to post
  • 2 weeks later...

ten kod to jakaś masakra. za bardzo bazujesz na zmiennych globalnych, nie używasz tablic, tylko numerujesz kolejno zmienne.

używaj sobie outputDebugString, żeby badać zmienne w danym miejscu (poczytaj na wiki o sposobie korzystania z tego)

Link to post

Po co Ty tworzysz funkcje osobne na to wszystko - tworzenie markerów, blipów itp ? Po wejściu na serwer już stworzony marker pojawi się dla gracza, chyba, że jest to c-side to można optymalniej to zrobić, ale Ty używasz s-side także nie musisz.

Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...