Sign in to follow this  
koko1238640

Job System ERROR

Recommended Posts

Van ez a Job Systemem, és a 247. sorban hibát ír ki, itt a hibaüzenet, de nem tudom mit takarhat, mi lehet a baja?

wEmployment, jobList, bAcceptJob, bCancel, helye = nil 
 
wPedRightClick = nil
bTalkToPed, bClosePedMenu = nil
ax, ay = nil
closing = nil
sent=false
 
-- local jessie = createPed( 141, 359.7158203125, 173.5419921875, 1008.3893432617)
-- setPedRotation( jessie, -90 )
-- setElementDimension( jessie, 5 )
-- setElementInterior( jessie , 3 )
-- setElementData( jessie, "talk", 1, false )
-- setElementData( jessie, "name", "Jessie Smith", false )
-- setPedAnimation ( jessie, "ped", "SEAT_idle", -1, true, false, false )
-- setElementFrozen(jessie, true)
 
-- lv vh
-- createBlip(2446.7998046875, 2376.1591796875, 12.163499832153, 41, 2, 255, 0, 0, 255, 0, 300)
-- local jessiekurva = createPed( 141, 359.7158203125, 173.5419921875, 1008.3893432617)
-- setPedRotation( jessiekurva, -90 )
-- setElementDimension( jessiekurva, 11 )
-- setElementInterior( jessiekurva , 3 )
-- setElementData( jessiekurva, "talk", 1, false )
-- setElementData( jessiekurva, "name", "Jessie Smith", false )
-- setPedAnimation ( jessiekurva, "ped", "SEAT_idle", -1, true, false, false )
-- setElementFrozen(jessiekurva, true)
 
-- local jessiekurva = createPed( 141, 359.7158203125, 173.5419921875, 1008.3893432617)
-- setPedRotation( jessiekurva, -90 )
-- setElementDimension( jessiekurva, 11 )
-- setElementInterior( jessiekurva , 3 )
-- setElementData( jessiekurva, "talk", 1, false )
-- setElementData( jessiekurva, "name", "Jessie Smith", false )
-- setPedAnimation ( jessiekurva, "ped", "SEAT_idle", -1, true, false, false )
-- setElementFrozen(jessiekurva, true)
 
function makeJobPed(name, job, x, y, z, r, dim, int)
    ped = createPed( 141, x,y,z)
    setPedRotation( ped, r )
    setElementDimension( ped, dim )
    setElementInterior( ped , int )
    setElementData( ped, "munkatype", job )
    setElementData( ped, "munka", 1 )
    setElementData( ped, "name", name )
    setElementFrozen(ped, true)
end
 
-- ls
makeJobPed("Julia Richardson", "aruszallito", -2029.0400390625, -102.025390625, 35.1640625, 0, 0, 0)
makeJobPed("Linette Melanie", "uttisztito1", -2096.140625, -757.4306640625, 32.171875, 90, 0, 0)
makeJobPed("Fay Elizabeth", "kulcsmasolo", 2138.6513671875, -1635.140625, 389.73281860352, 348, 5, 1)
makeJobPed("Clover Adriana", "epitesz", 2127.251953125, -1635.0322265625, 389.73281860352, 351, 5, 1)
makeJobPed("Alice Rose", "posta", 1878.3876953125, -2456.33984375, 13.579086303711, 90, 23, 1)
makeJobPed("Alice Clover", "busz", 359.7138671875, 173.609375, 1008.3893432617, 270, 180, 3)
 
makeJobPed("Alice Cover", "sfbusz", 359.7138671875, 173.70703125, 1008.3893432617, 270, 1109, 3)
 
makeJobPed("Jessica Rowman", "lv", 359.7138671875, 173.609375, 1008.3893432617, 270, 11, 3)
makeJobPed("Jessica Adrienn", "csomagszallito", 2479, -1668, 13.5, 0, 0, 0)
makeJobPed("Clover Adrienn", "pizza", 373.525390625, -117.2734375, 1001.4995117188, 177, 437, 5)
 
--sf
makeJobPed("Jessica Adrienn", "sf", -1147.169921875, 332.32421875, 14.260937690735, 90, 1065, 1)
makeJobPed("Julia Sylvester", "kukas", 2481, -1669, 13.5, 0, 0, 0)
 
function showEmploymentWindow(munka)
    triggerServerEvent("onEmploymentServer", getLocalPlayer())
    local width, height = 300, 400
    local scrWidth, scrHeight = guiGetScreenSize()
    local x = scrWidth/2 - (width/2)
    local y = scrHeight/2 - (height/2)
   
    wEmployment = guiCreateWindow(x, y, width, height, "Állás igénylés", false)
 
    jobList = guiCreateGridList(0.05, 0.05, 0.9, 0.8, true, wEmployment)
    local column = guiGridListAddColumn(jobList, "Állás neve", 0.6)
    local helye = guiGridListAddColumn(jobList, "Helye", 0.3)
 
    if munka == "aruszallito" then -- kész
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Áruszállító", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "San Fierro", false, false)
    elseif munka == "uttisztito1" then -- kész
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Úttisztító 1", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "San Fierro", false, false)
    elseif munka == "busz" then -- kész
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Busz sofőr", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "Los Santos", false, false)
    elseif munka == "sfbusz" then -- kész
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Busz vezető", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "San Fierro", false, false)
    elseif munka == "posta" then -- kész
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Postás", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "Los Santos", false, false)
    elseif munka == "kulcsmasolo" then -- kész
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Kulcsmásoló", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "LS/LV/SF", false, false)
    elseif munka == "epitesz" then -- kész
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Építész", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "LS/LV/SF", false, false)
    elseif munka == "csomagszallito" then
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Csomagszállító", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "Las Venturas", false, false)
    elseif munka == "uttisztito2" then
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Úttisztító 2", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "Las Venturas", false, false)
    elseif munka == "pizza" then
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Pizza futár", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "Las Venturas", false, false)
    elseif munka == "kukas" then
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Kukás", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "San Fierro", false, false)
    elseif munka == "lv" or munka == "sf" then
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Építész", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "LS/LV/SF", false, false)
 
        local row = guiGridListAddRow(jobList)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Kulcsmásoló", false, false)
        guiGridListSetItemText(jobList, row, helye, "LS/LV/SF", false, false)
    end
       
    -- local frakcio = getElementData(localPlayer, "faction")
    -- if(frakcio == 52) then
        -- local row = guiGridListAddRow(jobList)
        -- guiGridListSetItemText(jobList, row, column, "Szerelő - Frakcióval!", false, false)
    -- end
   
    bAcceptJob = guiCreateButton(0.05, 0.85, 0.45, 0.1, "Kérvény benyújtása", true, wEmployment)
    bCancel = guiCreateButton(0.5, 0.85, 0.45, 0.1, "Mégse", true, wEmployment)
   
    showCursor(true)
   
    addEventHandler("onClientGUIClick", bAcceptJob, acceptJob)
    addEventHandler("onClientGUIDoubleClick", jobList, acceptJob)
    addEventHandler("onClientGUIClick", bCancel, cancelJob)
end
 
function clickPed(button, state, absX, absY, wx, wy, wz, element)
    if getElementData(getLocalPlayer(), "exclusiveGUI") then
        return
    end
    if (element) and (getElementType(element)=="ped") and (button=="right") and (state=="down") and (sent==false) and (element~=getLocalPlayer()) then
        local gatekeeper = getElementData(element, "munka")
        local munkatype = getElementData(element, "munkatype")
        if (gatekeeper) then
            local x, y, z = getElementPosition(getLocalPlayer())
           
            if (getDistanceBetweenPoints3D(x, y, z, wx, wy, wz)<=3) then
                if (wPedRightClick) then
                    hidePlayerMenu()
                end
               
                showCursor(true)
                ax = absX
                ay = absY
                player = element
                closing = false
               
                wPedRightClick = guiCreateWindow(ax, ay, 150, 75, getElementData(element, "name"), false)
               
                bTalkToPed = guiCreateButton(0.05, 0.3, 0.87, 0.25, "Megszólítás", true, wPedRightClick)
                addEventHandler("onClientGUIClick", bTalkToPed,  function (button, state)
                    if(button == "left" and state == "up") then
                   
                        hidePedMenu()
                       
                        local ped = getElementData(element, "name")
                        if (ped=="Julia Richardson") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Linette Melanie") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Fay Elizabeth") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Alice Rose") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Clover Adriana") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Alice Clover") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Jessica Rowman") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Jessica Adrienn") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Clover Adrienn") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Alice Cover") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        elseif (ped=="Julia Sylvester") then
                            showEmploymentWindow(munkatype)
                        else
                            outputChatBox("895213 - Hiba. Jelentsd a fórumon", 255, 0, 0)
                        end
                    end
                end, false)
               
                bClosePedMenu = guiCreateButton(0.05, 0.6, 0.87, 0.25, "Menü bezárása", true, wPedRightClick)
                addEventHandler("onClientGUIClick", bClosePedMenu, hidePedMenu, false)
                sent=true
            end
        end
    end
end
addEventHandler("onClientClick", getRootElement(), clickPed, true)
 
function hidePedMenu()
    if (isElement(bTalkToPed)) then
        destroyElement(bTalkToPed)
    end
    bTalkToPed = nil
   
    if (isElement(bClosePedMenu)) then
        destroyElement(bClosePedMenu)
    end
    bClosePedMenu = nil
 
    if (isElement(wPedRightClick)) then
        destroyElement(wPedRightClick)
    end
    wPedRightClick = nil
   
    ax = nil
    ay = nil
    sent=false
    showCursor(false)
   
end
 
function acceptJob(button, state)
    if (button=="left") then
        local row, col = guiGridListGetSelectedItem(jobList)
        local job = getElementData(getLocalPlayer(), "job")
 
        if (row==-1) or (col==-1) then
            outputChatBox("Kérlek válasz 1 munkát először.", 255, 0, 0)
        elseif (job>0) then
            outputChatBox("Már van munkád, lépj ki a régi munkádból (( /quitjob )).", 255, 0, 0)
        else
            local job = 0
            local jobtext = guiGridListGetItemText(jobList, guiGridListGetSelectedItem(jobList), 1)
 

Share this post


Link to post
Mi áll a 247 sorban?

Azért másolta be azt a sok kódot, hogy a 247. sort, meg az összes többit is mindenki megnézhesse magának.

De az a kódhoz ne a sima "Code" taget használjuk, ha van külön "lua" is. Az szépen ki is színezi.

A hibához:

A hiba jelentése: egy számot próbáltál össehasonlítani egy logikai típussal (true/false). Gondolom alapból a "job" element data nincs beállítva ezért false a job ott. Megoládás lehet a 243. sor módosítása erre:

local job = getElementData(getLocalPlayer(), "job") or 0 

Share this post


Link to post

Köszönöm a választ! Még valami!

Van a Scriptben a felmondás rész:

function quitJob(source) 
    local dimension = getElementDimension(source) 
    if dimension == 5 or dimension == 11 or dimension == 1065 then   --az biztos hogy ezzel van a gond, a player Dimenziójának megkell egyeznie a 3 érték közül valamelyikkel, de ha megegyezik akkor nem történik semmi, egy hibaüzenet sincsen csak annyi hogy nem teljesíti a script a feladatát, mi lehet a gond? 
        local logged = getElementData(source, "loggedin") 
        if logged == 1 then 
            local job = getElementData(source, "job") 
            if job == 0 then 
                outputChatBox("Jelenleg munkanélküli vagy.", source, 255, 0, 0) 
            else 
                exports['pro_core']:changeProtectedElementDataEx(source, "job", 0) 
                mysql:query_free("UPDATE characters SET job=0 WHERE id = " .. mysql:escape_string(getElementData(source, "dbid")) ) 
                triggerClientEvent(source, "quitJob", source, job) 
                outputChatBox("Kiléptél a jelenlegi munkádból!", source, 0, 255, 0) 
            end 
        end 
    else 
        outputChatBox("SZERVER: Felmondani csak a városháza épületén belül tudsz!", source, 255, 0, 0) 
    end 
end 
addCommandHandler("endjob", quitJob, false, false) 
addCommandHandler("quitjob", quitJob, false, false) 
addCommandHandler("felmond", quitJob, false, false) 

Share this post


Link to post

Ugyanaz működhet itt is. Itt a 6.sort kell módosítani. ( egy "or 0" kell a végére )

Share this post


Link to post

Feladom még mindig ír ki hibát, működésre tudnád nekem bírni ezt a scriptet?

Megcsinálnád nekem? El is küldöm.

Share this post


Link to post

Ezt a scriptet hogy tudnám működésre bírni?

local blip, endblip 
local jobstate = 0 
local route = 0 
local oldroute = -1 
local marker, endmarker 
local deliveryStopTimer = nil 
  
local localPlayer = getLocalPlayer() 
  
local routes = { 
{ 2846.6328125, 2401.5595703125, 10.932744026184 }, 
{ 2779.775390625, 2439.759765625, 10.942193031311 }, 
{ 2565.994140625, 2284.89453125, 10.925252914429 }, 
{ 2547.318359375, 2176.869140625, 10.937832832336 }, 
{ 2308.5498046875, 2155.349609375, 10.859196662903 }, 
{ 2102.556640625, 2079.205078125, 10.937465667725 }, 
{ 1941.1337890625, 2091.6484375, 10.935857772827 }, 
{ 1857.6748046875, 2079.6923828125, 10.930527687073 }, 
{ 696.70703125, 1945.783203125, 5.6583361625671 }, 
{ 658.3466796875, 1721.537109375, 7.1132049560547 } 
} 
  
local CsomagSzallito = { [413] = true } 
  
function resetCsomagSzallito() 
    jobstate = 0 
    oldroute = -1 
    
    if (isElement(marker)) then 
        destroyElement(marker) 
        marker = nil 
    end 
    
    if (isElement(blip)) then 
        destroyElement(blip) 
        blip = nil 
    end 
    
    if (isElement(endmarker)) then 
        destroyElement(endmarker) 
        endmarker = nil 
    end 
    
    if (isElement(endcolshape)) then 
        destroyElement(endcolshape) 
        endcolshape = nil 
    end 
    
    if (isElement(endblip)) then 
        destroyElement(endblip) 
        endblip = nil 
    end 
    
    if deliveryStopTimer then 
        killTimer(deliveryStopTimer) 
        deliveryStopTimer = nil 
    end 
jobstate = 0 
route = 0 
end 
addEventHandler("onClientChangeChar", getRootElement(), resetCsomagSzallito) 
  
function displayCsomagSzallito(notext) 
    if (jobstate==0) then 
        jobstate = 1 
        blip = createBlip(2854.6396484375, 2613.15234375, 10.8203125, 51, 2, 255, 127, 255) 
        
        if not notext then 
            outputChatBox("#FF9933Menj a csomagszállító telephelyre (Furgon ikon!).", 255, 194, 15, true) 
        end 
    end 
end 
  
addEvent("restoreCsomagSzallitoerJob", true) 
addEventHandler("restoreCsomagSzallitoerJob", getRootElement(), function() displayCsomagSzallito(true) end ) 
  
  
function startCsomagSzallitoerJob(routeid) 
    if (jobstate==1) then 
        local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer) 
        if vehicle and getVehicleController(vehicle) == localPlayer and CsomagSzallito[getElementModel(vehicle)] then 
            outputChatBox("#FF9933Vezess a #FFFF00kijelölt#FF9933 pontra.", 255, 194, 15, true) 
            outputChatBox("#FF9933Ha az áru, vagy a jármű #FFFF00megsérül#FF9933, a megrendelők jóval kevesebbet fognak érte fizetni.", 255, 194, 15, true) 
            outputChatBox("#FF9933A jármű nem a saját járműved ezért, #FFFF00vigyázz rá és hozd vissza#FF9933!", 255, 194, 15, true) 
            destroyElement(blip) 
            
            local rand = math.random(1, #routes) 
            
            if not (routeid == -1) then 
                rand = routeid 
            else 
                
            end 
            route = routes[rand] 
            local x, y, z = route[1], route[2], route[3] 
            blip = createBlip(x, y, z, 0, 2, 255, 200, 0) 
            marker = createMarker(x, y, z, "checkpoint", 4, 255, 200, 0, 150) 
            addEventHandler("onClientMarkerHit", marker, waitAtDeliveryCsomag) 
                            
            jobstate = 2 
            oldroute = rand 
            if (routeid == -1) then 
                triggerServerEvent("updateNextCheckpointCsomag", localPlayer, vehicle, rand) 
            end 
        else 
            outputChatBox("Előbb kell egy transporter", 255, 0, 0) 
        end 
    end 
end 
  
addEvent("startCsomagSzallitoJob", true) 
addEventHandler("startCsomagSzallitoJob", getRootElement(), startCsomagSzallitoerJob) 
  
function waitAtDeliveryCsomag(thePlayer) 
    local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer) 
    if thePlayer == localPlayer and vehicle and getVehicleController(vehicle) == localPlayer and CsomagSzallito[getElementModel(vehicle)] then 
        if getElementHealth(vehicle) < 350 then 
            outputChatBox("Javítasd meg a transportered.", 255, 0, 0) 
        else 
            deliveryStopTimer = setTimer(nextDeliveryCheckpointCsomag, 10000, 1) 
            outputChatBox("#FF9933Várj egy kicsit, míg lepakolják az árút.", 255, 0, 0, true ) 
            addEventHandler("onClientMarkerLeave", marker, checkwaitAtDeliveryCsomag) 
        end 
    end 
end 
  
function checkwaitAtDeliveryCsomag(thePlayer) 
    local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer) 
    if vehicle and thePlayer == localPlayer and getVehicleController(vehicle) == localPlayer and CsomagSzallito[getElementModel(vehicle)] then 
        if getElementHealth(vehicle) >= 350 then 
            outputChatBox("Nem álltál meg a szállítási célnál.", 255, 0, 0) 
            if deliveryStopTimer then 
                killTimer(deliveryStopTimer) 
                deliveryStopTimer = nil 
            end 
            removeEventHandler("onClientMarkerLeave", source, checkwaitAtDeliveryCsomag) 
        end 
    end 
end 
  
function nextDeliveryCheckpointCsomag() 
    deliveryStopTimer = nil 
    if jobstate == 2 or jobstate == 3 then 
        local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer) 
        if vehicle and getVehicleController(vehicle) == localPlayer and CsomagSzallito[getElementModel(vehicle)] then 
            destroyElement(marker) 
            destroyElement(blip) 
            
            vehicleid = tonumber( getElementData(vehicle, "dbid") ) 
  
            pay = 0 
            
            spawnFinishMarkerCsomagSzallitoJob() 
            triggerServerEvent("saveDeliveryProgressCsomag", localPlayer, vehicle, pay) 
            
        else 
            outputChatBox("#FF9933Csak teherautóban tudod befejezzni a szállítást.", 255, 0, 0, true ) -- Wrong car type. 
        end 
    end 
end 
  
function spawnFinishMarkerCsomagSzallitoJob() 
    if jobstate == 2 then 
        endblip = createBlip(2854.6396484375, 2613.15234375, 10.8203125, 0, 2, 255, 0, 0) 
        endmarker = createMarker(2854.6396484375, 2613.15234375, 10.8203125, "checkpoint", 4, 255, 0, 0, 150) 
        setMarkerIcon(endmarker, "finish") 
        addEventHandler("onClientMarkerHit", endmarker, endDeliveryCsomag) 
    end 
    jobstate = 3 
end 
  
addEvent("spawnFinishMarkerCsomagSzallitoJob", true) 
addEventHandler("spawnFinishMarkerCsomagSzallitoJob", getRootElement(), spawnFinishMarkerCsomagSzallitoJob) 
  
function loadNewCheckpointCsomagSzallitoJob() 
    local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer) 
    local rand = -1 
    repeat 
        rand = math.random(1, #routes) 
    until oldroute ~= rand and getDistanceBetweenPoints2D(routes[oldroute][1], routes[oldroute][2], routes[rand][1], routes[rand][2]) > 250 
    route = routes[rand] 
    oldroute = rand 
    local x, y, z = route[1], route[2], route[3] 
    blip = createBlip(x, y, z, 0, 2, 255, 200, 0) 
    marker = createMarker(x, y, z, "checkpoint", 4, 255, 200, 0, 150) 
    addEventHandler("onClientMarkerHit", marker, waitAtDeliveryCsomag) 
    triggerServerEvent("updateNextCheckpointCsomag", localPlayer, vehicle, rand) 
end 
  
addEvent("loadNewCheckpointCsomagSzallitoJob", true) 
addEventHandler("loadNewCheckpointCsomagSzallitoJob", getRootElement(), loadNewCheckpointCsomagSzallitoJob) 
  
function endDeliveryCsomag(thePlayer) 
    if thePlayer == localPlayer then 
        local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer) 
        local id = getElementModel(vehicle) or 0 
        if not vehicle or getVehicleController(vehicle) ~= localPlayer or not (CsomagSzallito[id]) then 
            outputChatBox("#FF9933Csak a transporterben tudod befejezni a szállítást.", 255, 0, 0, true ) -- Wrong car type. 
        else 
            local health = getElementHealth(vehicle) 
            if health <= 800 then 
                outputChatBox("Túlságosan össze van törve. Javíttasd meg először!", 255, 194, 15) 
            else 
                triggerServerEvent("giveCsomagSzallitoingMoney", localPlayer, vehicle) 
                destroyElement(endblip) 
                destroyElement(endmarker) 
                endblip = nil 
                endmarker = nil 
                outputChatBox("(( Sikeres fuvar! A fizetséged fizetéskor lessz kiosztva! ))", 255, 194, 15) 
                resetCsomagSzallito() 
                displayCsomagSzallito(true) 
                removePedFromVehicle ( localPlayer ) 
                triggerServerEvent("resetKocsiCsomag", localPlayer, vehicle) 
            end 
        end 
    end 
end 

Share this post


Link to post

Bemásolsz ide 200 sor kódot és mellé írod, hogy bírjam működésre, nem semmi...

Esetleg mi a baja mit csinál, pedig mit kéne neki? Hibaüzenet, bármi egyéb infó? Mert 200 sort nincs kedvem átnézni, megérteni hogy működik majd hibákat keresni és javítani őket. Ennyire én sem érek rá.

Share this post


Link to post

Bocsi a tegnapiért, úgy döntöttem írok egy sajátot az a legbiztosabb :)

Elég amatőr lesz a megvalósítás, mármint hogy egy profi megírná kb 400 sorba én kb ezerbe de hát ez van :)

A következő kérdésem az lenne hogy az OnClientMarkerHit event mértnem működik járműnél?

Úgyértem azt hogy tudnám megcsinálni hogy ha járműben vagyok akkor ha úgy megyek bele markerbe járművel akkor érzékelje?

Share this post


Link to post

Mégsem írtam újat, megkerestem ERRORokra a választ és már jó is :)

Végre egy "hibátlan" Valhalla Csomagszállító script :)

Köszi a válaszokat, eléggé sokat segítettél velük :)

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.