Jump to content

Wpisanie tekstu do memo


Recommended Posts

Witam znowu, tym razem mam taki kod:

GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    memo = {} 
} 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(509, 220, 143, 277, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
  
GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(9, 21, 124, 84, "", false, GUIEditor.window[1]) 
jeden = guiCreateButton(19, 121, 27, 26, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
dwa = guiCreateButton(56, 121, 28, 26, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
trzy = guiCreateButton(94, 121, 29, 26, "3", false, GUIEditor.window[1]) 
cztery = guiCreateButton(19, 160, 27, 28, "4", false, GUIEditor.window[1]) 
piec = guiCreateButton(57, 160, 27, 28, "5", false, GUIEditor.window[1]) 
szesc = guiCreateButton(96, 161, 27, 27, "6", false, GUIEditor.window[1]) 
siedem = guiCreateButton(20, 198, 27, 31, "7", false, GUIEditor.window[1]) 
osiem = guiCreateButton(56, 198, 30, 31, "8", false, GUIEditor.window[1]) 
dziewiec = guiCreateButton(96, 198, 28, 31, "9", false, GUIEditor.window[1]) 
zero = guiCreateButton(57, 243, 27, 24, "0", false, GUIEditor.window[1]) 
szachownica = guiCreateButton(21, 240, 26, 27, "#", false, GUIEditor.window[1]) 
gwiazdka = guiCreateButton(97, 242, 27, 25, "*", false, GUIEditor.window[1]) 
  
  
  

i tym razem pytanie brzmi: Jak sprawić by naciśnięcie np. przycisku 0 sprawiło że w memo pojawi się 0? Oraz aby obsługiwało to wiele cyfer? (poszukam jeszcze raz na wiki, może znajdę, ale napisałem na wszelki wypadek)

//Edit: znalazłem to: https://wiki.multitheftauto.com/wiki/GuiSetText ale to wtedy działało by tylko na jedną liczbę, czyli tylko jedną dało by się wpisać. Szukam dalej

//Edit: I jednak nic nie znalazłem :(

Link to post
addEventHandler ( "onClientGUIClick", guiRoot, 
    function () 
        if ( getElementType ( source ) == "gui-button" ) then 
            local t = guiGetText ( source ) 
            local c_t = guiGetText ( GUIEditor.memo[1] ) 
            local s_t = c_t .. t 
        
            guiSetText ( GUIEditor.memo[1], s_t ) 
        end 
    end 
) 

Tyle wystarczy i powinno działać dla wszystkich buttonów.

Edited by Guest
Link to post

Nie działa :( Kod:

GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    memo = {} 
} 
  
  
function pokaziphone() 
GUIEditor.staticimage[1] = guiCreateStaticImage(499, 170, 163, 375, "pobrane.png", false) 
  
GUIEditor.staticimage[2] = guiCreateStaticImage(10, 51, 143, 273, "images.png", false, GUIEditor.staticimage[1]) 
  
  
klawiatura = guiCreateStaticImage(3, 228, 47, 41, "klawiatura.png", false, GUIEditor.staticimage[2]) 
GUIEditor.staticimage[4] = guiCreateStaticImage(82, 225, 45, 44, "menu.png", false, GUIEditor.staticimage[2]) 
  
  
GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(61, 329, 39, 36, "", false, GUIEditor.staticimage[1]) 
showCursor(true) 
end 
  
function wlaczklawiature() 
if source == klawiatura then 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(509, 220, 143, 277, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
  
GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(9, 21, 124, 84, "", false, GUIEditor.window[1]) 
jeden = guiCreateButton(19, 121, 27, 26, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
dwa = guiCreateButton(56, 121, 28, 26, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
trzy = guiCreateButton(94, 121, 29, 26, "3", false, GUIEditor.window[1]) 
cztery = guiCreateButton(19, 160, 27, 28, "4", false, GUIEditor.window[1]) 
piec = guiCreateButton(57, 160, 27, 28, "5", false, GUIEditor.window[1]) 
szesc = guiCreateButton(96, 161, 27, 27, "6", false, GUIEditor.window[1]) 
siedem = guiCreateButton(20, 198, 27, 31, "7", false, GUIEditor.window[1]) 
osiem = guiCreateButton(56, 198, 30, 31, "8", false, GUIEditor.window[1]) 
dziewiec = guiCreateButton(96, 198, 28, 31, "9", false, GUIEditor.window[1]) 
zero = guiCreateButton(57, 243, 27, 24, "0", false, GUIEditor.window[1]) 
szachownica = guiCreateButton(21, 240, 26, 27, "#", false, GUIEditor.window[1]) 
gwiazdka = guiCreateButton(97, 242, 27, 25, "*", false, GUIEditor.window[1]) 
end 
end 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", guiRoot, 
    if ( ( source ) == "gui-button" ) then 
        local t = guiGetText ( source ) 
        locla c_t = guiGetText ( GUIEditor.memo[1] ) 
        local s_t = c_t .. t 
        
        guiSetText ( GUIEditor.memo[1], s_t ) 
    end 
) 
  
addCommandHandler("wlaczklawiature", wlaczklawiature) 

na komendę żeby przetestować. Błędy: (robiłem w script editor):

unexpected symbol near 'if' line 44

'=' expected near 'c_t' line 46

'' expected near 'end' line 50

unexpected symbol near ')' line 51

Edited by Guest
Link to post

Usunąłem wszystkie błędy oprócz tego z if'em zmieniając kod na taki:

GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    memo = {} 
} 
  
  
function pokaziphone() 
GUIEditor.staticimage[1] = guiCreateStaticImage(499, 170, 163, 375, "pobrane.png", false) 
  
GUIEditor.staticimage[2] = guiCreateStaticImage(10, 51, 143, 273, "images.png", false, GUIEditor.staticimage[1]) 
  
  
klawiatura = guiCreateStaticImage(3, 228, 47, 41, "klawiatura.png", false, GUIEditor.staticimage[2]) 
GUIEditor.staticimage[4] = guiCreateStaticImage(82, 225, 45, 44, "menu.png", false, GUIEditor.staticimage[2]) 
  
  
GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(61, 329, 39, 36, "", false, GUIEditor.staticimage[1]) 
showCursor(true) 
end 
  
function wlaczklawiature() 
if source == klawiatura then 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(509, 220, 143, 277, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
  
GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(9, 21, 124, 84, "", false, GUIEditor.window[1]) 
jeden = guiCreateButton(19, 121, 27, 26, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
dwa = guiCreateButton(56, 121, 28, 26, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
trzy = guiCreateButton(94, 121, 29, 26, "3", false, GUIEditor.window[1]) 
cztery = guiCreateButton(19, 160, 27, 28, "4", false, GUIEditor.window[1]) 
piec = guiCreateButton(57, 160, 27, 28, "5", false, GUIEditor.window[1]) 
szesc = guiCreateButton(96, 161, 27, 27, "6", false, GUIEditor.window[1]) 
siedem = guiCreateButton(20, 198, 27, 31, "7", false, GUIEditor.window[1]) 
osiem = guiCreateButton(56, 198, 30, 31, "8", false, GUIEditor.window[1]) 
dziewiec = guiCreateButton(96, 198, 28, 31, "9", false, GUIEditor.window[1]) 
zero = guiCreateButton(57, 243, 27, 24, "0", false, GUIEditor.window[1]) 
szachownica = guiCreateButton(21, 240, 26, 27, "#", false, GUIEditor.window[1]) 
gwiazdka = guiCreateButton(97, 242, 27, 25, "*", false, GUIEditor.window[1]) 
end 
end 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", guiRoot, 
    if ( ( source ) == "gui-button" ) then 
        local t = guiGetText ( source ) 
        local c_t = guiGetText ( GUIEditor.memo[1] ) 
        local s_t = c_t .. t 
        
        guiSetText ( GUIEditor.memo[1], s_t ) 
    
  
  
addCommandHandler("wlaczklawiature", wlaczklawiature) 

Link to post

Dziwne. A tak?

addEventHandler ( "onClientGUIClick", guiRoot, 
    function () 
        if ( getElementType ( source ) == "gui-button" ) then 
            local t = guiGetText ( source ) 
            local c_t = guiGetText ( GUIEditor.memo[1] ) 
            local s_t = c_t .. "" .. t 
        
            guiSetText ( GUIEditor.memo[1], s_t ) 
        end 
    end 
) 

Link to post

Już podawałem, no ale ok:

GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    memo = {} 
} 
  
  
function pokaziphone() 
GUIEditor.staticimage[1] = guiCreateStaticImage(499, 170, 163, 375, "pobrane.png", false) 
  
GUIEditor.staticimage[2] = guiCreateStaticImage(10, 51, 143, 273, "images.png", false, GUIEditor.staticimage[1]) 
  
  
klawiatura = guiCreateStaticImage(3, 228, 47, 41, "klawiatura.png", false, GUIEditor.staticimage[2]) 
GUIEditor.staticimage[4] = guiCreateStaticImage(82, 225, 45, 44, "menu.png", false, GUIEditor.staticimage[2]) 
  
  
GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(61, 329, 39, 36, "", false, GUIEditor.staticimage[1]) 
showCursor(true) 
end 
  
function wlaczklawiature() 
if source == klawiatura then 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(509, 220, 143, 277, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
  
GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(9, 21, 124, 84, "", false, GUIEditor.window[1]) 
jeden = guiCreateButton(19, 121, 27, 26, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
dwa = guiCreateButton(56, 121, 28, 26, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
trzy = guiCreateButton(94, 121, 29, 26, "3", false, GUIEditor.window[1]) 
cztery = guiCreateButton(19, 160, 27, 28, "4", false, GUIEditor.window[1]) 
piec = guiCreateButton(57, 160, 27, 28, "5", false, GUIEditor.window[1]) 
szesc = guiCreateButton(96, 161, 27, 27, "6", false, GUIEditor.window[1]) 
siedem = guiCreateButton(20, 198, 27, 31, "7", false, GUIEditor.window[1]) 
osiem = guiCreateButton(56, 198, 30, 31, "8", false, GUIEditor.window[1]) 
dziewiec = guiCreateButton(96, 198, 28, 31, "9", false, GUIEditor.window[1]) 
zero = guiCreateButton(57, 243, 27, 24, "0", false, GUIEditor.window[1]) 
szachownica = guiCreateButton(21, 240, 26, 27, "#", false, GUIEditor.window[1]) 
gwiazdka = guiCreateButton(97, 242, 27, 25, "*", false, GUIEditor.window[1]) 
end 
end 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", guiRoot, 
    function () 
        if ( getElementType ( source ) == "gui-button" ) then 
            local t = guiGetText ( source ) 
            local c_t = guiGetText ( GUIEditor.memo[1] ) 
            local s_t = c_t .. "" .. t 
        
            guiSetText ( GUIEditor.memo[1], s_t ) 
        end 
    end 
) 
    
  
  
addCommandHandler("wlaczklawiature", wlaczklawiature) 
    
  

Powinno się tu zmieścić przynajmniej 10 cyfer w jednym rzędzie...

Edited by Guest
Link to post
GUIEditor = { 
    button = {}, 
    window = {}, 
    memo = {} 
} 
  
  
function pokaziphone() 
GUIEditor.staticimage[1] = guiCreateStaticImage(499, 170, 163, 375, "pobrane.png", false) 
  
GUIEditor.staticimage[2] = guiCreateStaticImage(10, 51, 143, 273, "images.png", false, GUIEditor.staticimage[1]) 
  
  
klawiatura = guiCreateStaticImage(3, 228, 47, 41, "klawiatura.png", false, GUIEditor.staticimage[2]) 
GUIEditor.staticimage[4] = guiCreateStaticImage(82, 225, 45, 44, "menu.png", false, GUIEditor.staticimage[2]) 
  
  
GUIEditor.button[3] = guiCreateButton(61, 329, 39, 36, "", false, GUIEditor.staticimage[1]) 
showCursor(true) 
end 
  
function wlaczklawiature() 
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow(509, 220, 143, 277, "", false) 
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false) 
  
GUIEditor.memo[1] = guiCreateMemo(9, 21, 124, 84, "", false, GUIEditor.window[1]) 
jeden = guiCreateButton(19, 121, 27, 26, "1", false, GUIEditor.window[1]) 
dwa = guiCreateButton(56, 121, 28, 26, "2", false, GUIEditor.window[1]) 
trzy = guiCreateButton(94, 121, 29, 26, "3", false, GUIEditor.window[1]) 
cztery = guiCreateButton(19, 160, 27, 28, "4", false, GUIEditor.window[1]) 
piec = guiCreateButton(57, 160, 27, 28, "5", false, GUIEditor.window[1]) 
szesc = guiCreateButton(96, 161, 27, 27, "6", false, GUIEditor.window[1]) 
siedem = guiCreateButton(20, 198, 27, 31, "7", false, GUIEditor.window[1]) 
osiem = guiCreateButton(56, 198, 30, 31, "8", false, GUIEditor.window[1]) 
dziewiec = guiCreateButton(96, 198, 28, 31, "9", false, GUIEditor.window[1]) 
zero = guiCreateButton(57, 243, 27, 24, "0", false, GUIEditor.window[1]) 
szachownica = guiCreateButton(21, 240, 26, 27, "#", false, GUIEditor.window[1]) 
gwiazdka = guiCreateButton(97, 242, 27, 25, "*", false, GUIEditor.window[1]) 
end 
  
addEventHandler ( "onClientGUIClick", guiRoot, 
    function () 
        if ( getElementType ( source ) == "gui-button" ) then 
            local t = guiGetText ( source ) 
            local c_t = guiGetText ( GUIEditor.memo[1] ) 
            local s_t = c_t .. t 
        
            
            guiSetText ( GUIEditor.memo[1], string.gsub ( s_t, "\n", "" ) ) 
        end 
    end 
) 
    
  
  
addCommandHandler("wlaczklawiature", wlaczklawiature) 

Dziwny błąd, ale udało mi się naprawić.

Link to post

Też w to w sumie wątpie, ale może :P Tak w ogóle zauważyłem SMS API w PHP na stronie mojego hostingu, więc może przypomnę sobie ten język (a umiem z niego wręcz bardzo mało, ale znam HTML) i spróbuje zrobić własny panel do kupowania kont VIP? :D Pewnie mi się nie uda ale warto zawsze spróbować

Link to post

Ale połączyć czyli co? Po kupieniu, strona zapisuje w mysql dane dotyczące zakupu, na ile zakupiony i przez kogo a potem serwer sprawdza co około 3 sekundy czy nie ma nowych wpisów w bazie a jeśli są to według nich nadaje rangę? Popatrzę sobie jeszcze na panele autoryzacji z XyzzyRP, ciekawe jak tam to zrobili.

Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...