Jump to content

تحت التطوير :كود - Useful Arab functions


Booo

Recommended Posts

هذا كود مفيد اخدته من هنا وش يسوي بل ظبظ
function Random(str) 
    if type(str) ~= "string" then return false end 
    local strings = split(str,";") 
    local tab = {} 
    for _,v in ipairs(strings) do 
        table.insert(tab,gettok(v,1,string.byte(';'))) 
    end 
    return tab[math.random(#tab)] 
end 
  
outputChatBox(tostring(Random("MjnonFik;TAPL;TaLaL;ZA7F;TeTe"))) 

لو عندك اكثر من كلمة وتبي تاخذ وحدة عشوائياً تستخدم ذا

Link to post
 • Replies 1.1k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

DownloadFile وظيفة تحميل ملف مرفوع على الانترنت Syntax : bool DownloadFile ( string Link , string FileName ) Required Arguments Link : رابط الملف المراد تحميله يشترط ان يكون رابط

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة  حبيت اقدم لك وظيفة تساعدكم في التايمرات قد لا تكون مهمة للبعض وتافهة لكن تفيد كثير باذن الله  الوظيفة هي كالتالي تقوم بتحويل الاي

guiProgressBarSetMaximum وظيفة وضع للبروجريس حد اقصى , يعني الحد المعروف للبروجريس 100 عن طريق الوظيفة هذي تقدر تخليه فوق 100 او تحت 100 Syntax : bool guiProgressBarSetMaximum ( element

 • 3 weeks later...

بسم الله الرحمن الرحيم

الوظيفة

GetFewPlayersOnTeams

فآيدة الوظيفه

ترجع لك الفريق الي يملك عدد لاعبين آقل

صيغة الوظيفة

team getFewPlayersOnTeams ( element team1,element team2) 

كود الوظيفة

function getFewPlayersOnTeams(team1,team2) 
    if (isElement(team1) and getElementType(team1) == "team") and (isElement(team2) and getElementType(team2) == "team")  then 
        local team1C = countPlayersInTeam (team1) 
        local team2C = countPlayersInTeam (team2) 
        if team1C == team2C then return team1 
        else 
            if team1C == math.min(team1C,team2C) then 
                return team1 
                else 
                return team2 
            end 
         end 
    end 
        return false 
end 

مثآل

function setPlayerToTeam(source) 
local redteam = getTeamFromName ( "Red" ) 
local blueteam = getTeamFromName ( "Blue" ) 
    if redteam and blueteam then 
        local theteam = getFewPlayersOnTeams(redteam,blueteam) 
     if theteam then 
        setPlayerTeam(source,theteam) 
    local PlayerName = getPlayerName ( source ) 
    outputChatBox ( "  " .. joinedPlayerName .. "  Joined "..getTeamName(theteam).." team !" , root, 255, 255, 255 ) 
     end 
        else 
createTeam ("Red",255,0,0) 
createTeam ("Blue",0,0,255) 
setPlayerToTeam(source) 
    end 
end 
addEventHandler ( "onPlayerJoin", getRootElement(), setPlayerToTeam ) 

https://wiki.multitheftauto.com/wiki/Ge ... ersOnTeams

Link to post

بسم الله الرحمن الرحيم

وظيفه تقوم بجلب جميع القروبات للاعب

* لازم يكون مسجل دخول بحسابه

فقط سيرفر

صيغة الوظيفه

getPlayerAllGroups(player) 

الكود

  
function getPlayerAllGroups(player) 
    local account = getPlayerAccount ( player) 
    if ( isGuestAccount ( account ) ) then 
        return false 
    end 
                  local  AclList = {} 
                                  AclList["Groups"] = {} 
                  AclList["getGroups"] = {} 
        for _, group in ipairs ( aclGroupList() ) do 
                table.insert ( AclList["Groups"],aclGroupGetName ( group ) ) 
        end 
        for k ,v in pairs(AclList.Groups) do 
            if isObjectInACLGroup ( "user."..getAccountName ( account ), aclGetGroup (v) )then 
                table.insert ( AclList["getGroups"],v) 
            end 
        end 
        return table.concat(AclList.getGroups, ",") 
end 

مثآل

مثآل من عناد

الله يعطيه العآفيه

  
addCommandHandler ( "mygroups", function ( p ) 
    local groups = getPlayerAllGroups ( p ) 
    if groups then 
        outputChatBox ( getPlayerName ( p ).. " [ "..groups.." ].", root, 255, 255, 0, true ) 
    end 
end ) 
  

https://wiki.multitheftauto.com/wiki/GetPlayerAllGroups

Edited by Guest
Link to post
addCommandHandler ( "mygroups", function ( p ) 
    local groups = getPlayerAllGroups ( p ) 
    if groups then 
        outputChatBox ( getPlayerName ( p ).. " [ "..groups.." ].", root, 255, 255, 0, true ) 
    end 
end ) 

؟ Useful Functions بسألك كيف اضفت الصفحة بقائمة

Link to post
addCommandHandler ( "mygroups", function ( p ) 
    local groups = getPlayerAllGroups ( p ) 
    if groups then 
        outputChatBox ( getPlayerName ( p ).. " [ "..groups.." ].", root, 255, 255, 0, true ) 
    end 
end ) 

؟ Useful Functions بسألك كيف اضفت الصفحة بقائمة

مب انت مسوي ذي الوظيفة كيف ماتعرف

https://wiki.multitheftauto.com/wiki/SetAccountName

Link to post
؟ Useful Functions بسألك كيف اضفت الصفحة بقائمة

http://wiki.multitheftauto.com/wiki/Tem ... _Functions

.للصفحه وضيف صفحتك edit سوي

تسلم

addCommandHandler ( "mygroups", function ( p ) 
    local groups = getPlayerAllGroups ( p ) 
    if groups then 
        outputChatBox ( getPlayerName ( p ).. " [ "..groups.." ].", root, 255, 255, 0, true ) 
    end 
end ) 

؟ Useful Functions بسألك كيف اضفت الصفحة بقائمة

مب انت مسوي ذي الوظيفة كيف ماتعرف

https://wiki.multitheftauto.com/wiki/SetAccountName

انا ابي اضيفها للقائمة مو اسوي صفحة جديدة !

Link to post

يآصاحبي ليه ماتحطها هنآ

https://wiki.multitheftauto.com/wiki/Useful_Functions

كآن وفرت علينا وقت ..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

Client gui library

لتحريك الواجهه من فوق لـ الوسط استخدم الكود هذا

  
TimeGuiSetTopC = { } 
  
function guiMoveTopToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,x,-w2,false) 
  
TimeGuiSetTopC[gui] = setTimer(guiMoveTopToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (y1 >= y) then 
    killTimer(TimeGuiSetTopC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,x1,(y1+10),false) 
end 
end 
  
  

لتحريك الواجهه لـ اليمين لـ الوسط استخدم الكود هذا

  
  
TimeGuiSetRightC = { } 
  
function guiMoveRightToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
  
TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (x1 >= x) then 
    killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
end 
end 
  

لتحريك الواجهه من تحت لـ الوسط استخدم الكود هذا

  
TimeGuiSetDownC = { } 
  
  
function guiMoveDownToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,x,(w2*4),false) 
  
TimeGuiSetDownC[gui] = setTimer(guiMoveDownToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (y1 <= y) then 
    killTimer(TimeGuiSetDownC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,x1,(y1-10),false) 
end 
end 
  
  

لتحريك الواجهه لليسار لـ الوسط استخدم الكود هذا

  
TimeGuiSetLeftC = { } 
  
  
function guiMoveLeftToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,(w1*4),(y),false) 
  
TimeGuiSetLeftC[gui] = setTimer(guiMoveLeftToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (x1 <= x) then 
    killTimer(TimeGuiSetLeftC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,(x1-10),y1,false) 
end 
end 
  
  

-----------------------------------------------------

مثآل

  
TimeGuiSetLeftC = { } 
  
  
function guiMoveLeftToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,(w1*4),(y),false) 
  
TimeGuiSetLeftC[gui] = setTimer(guiMoveLeftToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (x1 <= x) then 
    killTimer(TimeGuiSetLeftC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,(x1-10),y1,false) 
end 
end 
  
  
  
  
addEventHandler( "onClientResourceStart",resourceRoot, 
    function ( startedRes ) 
    myWindow = guiCreateWindow ( 0, 0, 0.3, 0.3, "Booo", true ) 
    myLabel = guiCreateLabel  ( 0.2,0.2,0.3, 0.3, "u Love Me ?",true,myWindow) 
        guiMoveLeftToCenter(myWindow) 
end 
) 
  
Link to post

يآصاحبي ليه ماتحطها هنآ

https://wiki.multitheftauto.com/wiki/Useful_Functions

كآن وفرت علينا وقت ..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

Client gui library

لتحريك الواجهه من فوق لـ الوسط استخدم الكود هذا

  
TimeGuiSetTopC = { } 
  
function guiMoveTopToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,x,-w2,false) 
  
TimeGuiSetTopC[gui] = setTimer(guiMoveTopToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (y1 >= y) then 
    killTimer(TimeGuiSetTopC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,x1,(y1+10),false) 
end 
end 
  
  

لتحريك الواجهه لـ اليمين لـ الوسط استخدم الكود هذا

  
  
TimeGuiSetRightC = { } 
  
function guiMoveRightToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
  
TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (x1 >= x) then 
    killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
end 
end 
  

لتحريك الواجهه من تحت لـ الوسط استخدم الكود هذا

  
TimeGuiSetDownC = { } 
  
  
function guiMoveDownToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,x,(w2*4),false) 
  
TimeGuiSetDownC[gui] = setTimer(guiMoveDownToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (y1 <= y) then 
    killTimer(TimeGuiSetDownC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,x1,(y1-10),false) 
end 
end 
  
  

لتحريك الواجهه لليسار لـ الوسط استخدم الكود هذا

  
TimeGuiSetLeftC = { } 
  
  
function guiMoveLeftToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,(w1*4),(y),false) 
  
TimeGuiSetLeftC[gui] = setTimer(guiMoveLeftToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (x1 <= x) then 
    killTimer(TimeGuiSetLeftC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,(x1-10),y1,false) 
end 
end 
  
  

-----------------------------------------------------

مثآل

  
TimeGuiSetLeftC = { } 
  
  
function guiMoveLeftToCenter(gui) 
if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
    setElementData(gui,"HelhGui",true) 
    local s1,s2=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
    guiSetPosition(gui,(w1*4),(y),false) 
  
TimeGuiSetLeftC[gui] = setTimer(guiMoveLeftToCenter,50,0,gui) 
end 
    local a,b=guiGetScreenSize() 
    local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
    local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
    local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
if (x1 <= x) then 
    killTimer(TimeGuiSetLeftC[gui]) 
    setElementData(gui,"HelhGui",false) 
    else 
    guiSetPosition(gui,(x1-10),y1,false) 
end 
end 
  
  
  
  
addEventHandler( "onClientResourceStart",resourceRoot, 
    function ( startedRes ) 
    myWindow = guiCreateWindow ( 0, 0, 0.3, 0.3, "Booo", true ) 
    myLabel = guiCreateLabel  ( 0.2,0.2,0.3, 0.3, "u Love Me ?",true,myWindow) 
        guiMoveLeftToCenter(myWindow) 
end 
) 
  

ممكن تشرحلي كيف تسوون الوظايف

Link to post

ممكن تشرحلي كيف تسوون الوظايف

تعلم البرمجه

^

سوى لك كم سكربت وقيم مود

^

بتسوي وظايف بالهبل :mrgreen:

هذا الي اقدر اقوله لك

اعذرني التعبير زيرو :D

Link to post

ممكن تشرحلي كيف تسوون الوظايف

تعلم البرمجه

^

سوى لك كم سكربت وقيم مود

^

بتسوي وظايف بالهبل :mrgreen:

هذا الي اقدر اقوله لك

اعذرني التعبير زيرو :D

فهمت كيف

تكتبون وظايف وبعدين تكتبو بالفنكشن

مثال

function getPlayerVehicle(^)

Link to post

Boo يالغالي

جربت مثالك على نافذتي

وصار يطلعلي النافذة فاضية بدون شي

Window = guiCreateWindow(383, 213, 681, 393, "", false) 
    guiMoveRightToCenter(Window)     
  
        function open() 
        guiSetVisible (Window, not guiGetVisible(Window)) 
        showCursor(guiGetVisible(Window)) 
        end 
        bindKey ("F2", "down", open) 
  
    TimeGuiSetRightC = { } 
    function guiMoveRightToCenter(gui) 
    if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
        setElementData(gui,"HelhGui",true) 
        local s1,s2=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
        guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
    TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
    end 
        local a,b=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
        local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
    if (x1 >= x) then 
        killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
        setElementData(gui,"HelhGui",false) 
        else 
        guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
    end 
    end 

الغلط مني لا ؟

Link to post

فهمت كيف

تكتبون وظايف وبعدين تكتبو بالفنكشن

مثال

function getPlayerVehicle(^)

زي كذا

والوظايف الي بالموضوع

ترا كلها امثله

تقدر تتعلم عليها

Boo يالغالي

جربت مثالك على نافذتي

وصار يطلعلي النافذة فاضية بدون شي

  
Window = guiCreateWindow(383, 213, 681, 393, "", false) 
    
  
        function open() 
if guiGetVisible(Window) == false then 
        guiSetVisible (Window, true) 
          guiMoveRightToCenter(Window)   
        showCursor(true) 
else   
        showCursor(false) 
        guiSetVisible (Window,false) 
end 
        end 
        bindKey ("F2", "down", open) 
  
    TimeGuiSetRightC = { } 
    function guiMoveRightToCenter(gui) 
    if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
        setElementData(gui,"HelhGui",true) 
        local s1,s2=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
        guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
    TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
    end 
        local a,b=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
        local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
    if (x1 >= x) then 
        killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
        setElementData(gui,"HelhGui",false) 
        else 
        guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
    end 
    end 

الغلط مني لا ؟

جرب كذا يالغالي

  
  
Window = guiCreateWindow(383, 213, 681, 393, "", false) 
        guiSetVisible (Window,false) 
    
  
        function open() 
if guiGetVisible(Window) == false then 
        guiSetVisible (Window, true) 
          guiMoveRightToCenter(Window)   
        showCursor(true) 
else   
        showCursor(false) 
        guiSetVisible (Window,false) 
end 
        end 
        bindKey ("F2", "down", open) 
  
    TimeGuiSetRightC = { } 
    function guiMoveRightToCenter(gui) 
    if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
        setElementData(gui,"HelhGui",true) 
        local s1,s2=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
        guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
    TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
    end 
        local a,b=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
        local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
    if (x1 >= x) then 
        killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
        setElementData(gui,"HelhGui",false) 
        else 
        guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
    end 
    end 
  

Link to post

فهمت كيف

تكتبون وظايف وبعدين تكتبو بالفنكشن

مثال

function getPlayerVehicle(^)

زي كذا

والوظايف الي بالموضوع

ترا كلها امثله

تقدر تتعلم عليها

Boo يالغالي

جربت مثالك على نافذتي

وصار يطلعلي النافذة فاضية بدون شي

  
Window = guiCreateWindow(383, 213, 681, 393, "", false) 
    
  
        function open() 
if guiGetVisible(Window) == false then 
        guiSetVisible (Window, true) 
          guiMoveRightToCenter(Window)   
        showCursor(true) 
else   
        showCursor(false) 
        guiSetVisible (Window,false) 
end 
        end 
        bindKey ("F2", "down", open) 
  
    TimeGuiSetRightC = { } 
    function guiMoveRightToCenter(gui) 
    if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
        setElementData(gui,"HelhGui",true) 
        local s1,s2=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
        guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
    TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
    end 
        local a,b=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
        local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
    if (x1 >= x) then 
        killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
        setElementData(gui,"HelhGui",false) 
        else 
        guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
    end 
    end 

الغلط مني لا ؟

جرب كذا يالغالي

  
  
Window = guiCreateWindow(383, 213, 681, 393, "", false) 
        guiSetVisible (Window,false) 
    
  
        function open() 
if guiGetVisible(Window) == false then 
        guiSetVisible (Window, true) 
          guiMoveRightToCenter(Window)   
        showCursor(true) 
else   
        showCursor(false) 
        guiSetVisible (Window,false) 
end 
        end 
        bindKey ("F2", "down", open) 
  
    TimeGuiSetRightC = { } 
    function guiMoveRightToCenter(gui) 
    if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
        setElementData(gui,"HelhGui",true) 
        local s1,s2=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
        guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
    TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
    end 
        local a,b=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
        local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
    if (x1 >= x) then 
        killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
        setElementData(gui,"HelhGui",false) 
        else 
        guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
    end 
    end 
  

ظبط

يعني المفروض احط الوظيفة عند الفتح والاغلاق !؟

Link to post

ظبط

يعني المفروض احط الوظيفة عند الفتح والاغلاق !؟[/b]

ترا كذا بعد يضبط

نفس كودك الاول

  
  
Window = guiCreateWindow(383, 213, 681, 393, "", false) 
        guiSetVisible (Window,false) 
        
  
        function open() 
        guiSetVisible (Window, not guiGetVisible(Window)) 
        showCursor(guiGetVisible(Window)) 
    guiMoveRightToCenter(Window) 
        end 
        bindKey ("F2", "down", open) 
  
    TimeGuiSetRightC = { } 
    function guiMoveRightToCenter(gui) 
    if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
        setElementData(gui,"HelhGui",true) 
        local s1,s2=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
        guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
    TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
    end 
        local a,b=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
        local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
    if (x1 >= x) then 
        killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
        setElementData(gui,"HelhGui",false) 
        else 
        guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
    end 
    end 
  
  
  

Link to post

ظبط

يعني المفروض احط الوظيفة عند الفتح والاغلاق !؟[/b]

ترا كذا بعد يضبط

نفس كودك الاول

  
  
Window = guiCreateWindow(383, 213, 681, 393, "", false) 
        guiSetVisible (Window,false) 
        
  
        function open() 
        guiSetVisible (Window, not guiGetVisible(Window)) 
        showCursor(guiGetVisible(Window)) 
    guiMoveRightToCenter(Window) 
        end 
        bindKey ("F2", "down", open) 
  
    TimeGuiSetRightC = { } 
    function guiMoveRightToCenter(gui) 
    if getElementData(gui,"HelhGui") == false then 
        setElementData(gui,"HelhGui",true) 
        local s1,s2=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (s1-w1)/2,(s2-w2)/2 
        guiSetPosition(gui,-x,y,false) 
    TimeGuiSetRightC[gui] = setTimer(guiMoveRightToCenter,50,0,gui) 
    end 
        local a,b=guiGetScreenSize() 
        local w1,w2=guiGetSize(gui,false) 
        local x,y = (a-w1)/2,(b-w2)/2 
        local x1,y1 = guiGetPosition ( gui, false) 
    if (x1 >= x) then 
        killTimer(TimeGuiSetRightC[gui]) 
        setElementData(gui,"HelhGui",false) 
        else 
        guiSetPosition(gui,x1+10,y,false) 
    end 
    end 
  
  
  

مشكور يابعدي على

اللفنكشات الخقق

مشكور على الشرح ^_^

Link to post

مشكور يابعدي على

اللفنكشات الخقق

مشكور على الشرح ^_^

عيونك الخقق لبى قلبك :mrgreen:

وان شاء الله نكمل التحركات

زي من الوسط ل اليسار

علشان لاجيت تقفل النافذه تضبط

Link to post

مشكور يابعدي على

اللفنكشات الخقق

مشكور على الشرح ^_^

عيونك الخقق لبى قلبك :mrgreen:

وان شاء الله نكمل التحركات

زي من الوسط ل اليسار

علشان لاجيت تقفل النافذه تضبط

كلام كلام كبير ^_^

بس مايحتاج تتعب نفسك

كفيت ووفيت .

بتوفيق يامعلم .#!

Link to post

مشكور يابعدي على

اللفنكشات الخقق

مشكور على الشرح ^_^

عيونك الخقق لبى قلبك :mrgreen:

وان شاء الله نكمل التحركات

زي من الوسط ل اليسار

علشان لاجيت تقفل النافذه تضبط

Booo شف الخاص

Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...