Jump to content

Recommended Posts

Siema poszukuję skryptu DM.

Gdy po dednięciu ostatniego gracza, uruchamia się vote.

Podajcie jakiś początek kodu albo od razu cały skrypt, bo nie wiem od czego zacząć.

Link to post

Z tego co pamiętam (nie włączałem MTA od paru lat) to po prostu w edytorze mapy możesz to ustawić (to jest ustawienie zależne od mapy).

a jak nie to plik meta.xml powinien zawierać informacje o respawnie. ściągnij sobie jakąś mapkę z community.mtasa.com i zajrzyj, jeżeli w edytorze nie znajdziesz

Link to post
  • 1 year later...

Podmień ten kod w Destrucionderby.

Znajduje się on w Komputer / Dysk lokalny C / Program files (x86) / Mta san andreas 1.4 / server / mods /deathmatch / resources / gamemodes / [race] / race [ otwórz ten folder ] / modes / i otwórz plik destructionderby.lua Podmien kod i Proszę :):D

DestructionDerby = setmetatable({}, RaceMode) 
DestructionDerby.__index = DestructionDerby 
  
DestructionDerby:register('Destruction derby') 
  
function DestructionDerby:isApplicable() 
    return not RaceMode.checkpointsExist() and RaceMode.getMapOption('respawn') == 'none' 
end 
  
function DestructionDerby:getPlayerRank(player) 
    return #getActivePlayers() 
end 
  
-- Copy of old updateRank 
function DestructionDerby:updateRanks() 
    for i,player in ipairs(g_Players) do 
        if not isPlayerFinished(player) then 
            local rank = self:getPlayerRank(player) 
            if not rank or rank > 0 then 
                setElementData(player, 'race rank', rank) 
            end 
        end 
    end 
    -- Make text look good at the start 
    if not self.running then 
        for i,player in ipairs(g_Players) do 
            setElementData(player, 'race rank', '' ) 
            setElementData(player, 'checkpoint', '' ) 
        end 
    end 
end 
  
function DestructionDerby:onPlayerWasted(player) 
    if isActivePlayer(player) then 
        self:handleFinishActivePlayer(player) 
        if getActivePlayerCount() <= 0 then 
            RaceMode.endMap() 
        else 
            TimerManager.createTimerFor("map",player):setTimer(clientCall, 2000, 1, player, 'Spectate.start', 'auto') 
        end 
    end 
    RaceMode.setPlayerIsFinished(player) 
    showBlipsAttachedTo(player, false) 
end 
  
function DestructionDerby:onPlayerQuit(player) 
    if isActivePlayer(player) then 
        self:handleFinishActivePlayer(player) 
        if getActivePlayerCount() <= 0 then 
            RaceMode.endMap() 
        end 
    end 
end 
  
function DestructionDerby:handleFinishActivePlayer(player) 
    -- Update ranking board for player being removed 
    if not self.rankingBoard then 
        self.rankingBoard = RankingBoard:create() 
        self.rankingBoard:setDirection( 'up', getActivePlayerCount() ) 
    end 
    local timePassed = self:getTimePassed() 
    self.rankingBoard:add(player, timePassed) 
    -- Do remove 
    local rank = self:getPlayerRank(player) 
    finishActivePlayer(player) 
    if rank and rank > 1 then 
        triggerEvent( "onPlayerFinishDD",player,tonumber( rank ) ) 
    end 
    -- Update ranking board if one player left 
    local activePlayers = getActivePlayers() 
    if #activePlayers == 1 then 
        self.rankingBoard:add(activePlayers[1], timePassed) 
        showMessage(getPlayerName(activePlayers[1]) .. ' is the final survivor!', 0, 255, 0) 
        triggerEvent( "onPlayerWinDD",activePlayers[1] ) 
    end 
end 
  
  
  
------------------------------------------------------------ 
-- activePlayerList stuff 
-- 
  
function isActivePlayer( player ) 
    return table.find( g_CurrentRaceMode.activePlayerList, player ) 
end 
  
function addActivePlayer( player ) 
    table.insertUnique( g_CurrentRaceMode.activePlayerList, player ) 
end 
  
function removeActivePlayer( player ) 
    table.removevalue( g_CurrentRaceMode.activePlayerList, player ) 
end 
  
function finishActivePlayer( player ) 
    table.removevalue( g_CurrentRaceMode.activePlayerList, player ) 
    table.insertUnique( g_CurrentRaceMode.finishedPlayerList, _getPlayerName(player) ) 
end 
  
function getFinishedPlayerCount() 
    return #g_CurrentRaceMode.finishedPlayerList 
end 
  
function getActivePlayerCount() 
    return #g_CurrentRaceMode.activePlayerList 
end 
  
function getActivePlayers() 
    return g_CurrentRaceMode.activePlayerList 
end 
  
  

Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...