Jump to content

مشكلة في الــacl


Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

شباب .. في الاكسل عدلت ع الخصائص الــ الأدمنيه النص و الربع ..

(Moderator,SuperModerator)

عدلت عليها

و رحت السيرفر حقي و معي ادمنيه بسوي ستارت للمود ما يشتغل و اذا رجعت الــــ acl

يضبط الستارت للمود

وهذا ملف الــacl

<acl> 
    <group name="Everyone">
        <acl name="Default"></acl>
        <object name="user.*"></object>
        <object name="resource.*"></object>
    </group>
    <group name="Moderator">
        <acl name="Moderator"></acl>
        <object name="resource.mapcycler"></object>
        <object name="resource.mapmanager"></object>
        <object name="resource.resourcemanager"></object>
        <object name="resource.votemanager"></object>
    </group>
    <group name="SuperModerator">
        <acl name="Moderator"></acl>
        <acl name="SuperModerator"></acl>
    </group>
    <group name="Admin">
        <acl name="Moderator"></acl>
        <acl name="SuperModerator"></acl>
        <acl name="Admin"></acl>
        <acl name="RPC"></acl>
        <object name="resource.admin"></object>
        <object name="resource.webadmin"></object>
        <object name="user.admin"></object>
    </group>
    <group name="Console">
        <acl name="Moderator"></acl>
        <acl name="SuperModerator"></acl>
        <acl name="Admin"></acl>
        <acl name="RPC"></acl>
        <object name="user.Console"></object>
    </group>
    <group name="RPC">
        <acl name="RPC"></acl>
    </group>
    <group name="MapEditor">
        <acl name="Default"></acl>
        <acl name="MapEditor"></acl>
        <object name="resource.editor_main"></object>
        <object name="resource.edf"></object>
    </group>
    <group name="raceACLGroup">
        <acl name="Default"></acl>
        <acl name="raceACL"></acl>
        <object name="resource.race"></object>
    </group>
    <acl name="Default">
        <right name="general.ModifyOtherObjects" access="false"></right>
        <right name="general.http" access="false"></right>
        <right name="command.start" access="false"></right>
        <right name="command.stop" access="false"></right>
        <right name="command.stopall" access="false"></right>
        <right name="command.gamemode" access="false"></right>
        <right name="command.changemode" access="false"></right>
        <right name="command.changemap" access="false"></right>
        <right name="command.stopmode" access="false"></right>
        <right name="command.stopmap" access="false"></right>
        <right name="command.skipmap" access="false"></right>
        <right name="command.restart" access="false"></right>
        <right name="command.refresh" access="false"></right>
        <right name="command.refreshall" access="false"></right>
        <right name="command.addaccount" access="false"></right>
        <right name="command.delaccount" access="false"></right>
        <right name="command.debugscript" access="false"></right>
        <right name="command.chgpass" access="false"></right>
        <right name="command.loadmodule" access="false"></right>
        <right name="command.upgrade" access="false"></right>
        <right name="command.mute" access="false"></right>
        <right name="command.crun" access="false"></right>
        <right name="command.srun" access="false"></right>
        <right name="command.run" access="false"></right>
        <right name="command.unmute" access="false"></right>
        <right name="command.kick" access="false"></right>
        <right name="command.ban" access="false"></right>
        <right name="command.banip" access="false"></right>
        <right name="command.unbanip" access="false"></right>
        <right name="command.shutdown" access="false"></right>
        <right name="command.install" access="false"></right>
        <right name="command.aexec" access="false"></right>
        <right name="command.whois" access="false"></right>
        <right name="command.whowas" access="false"></right>
        <right name="function.executeCommandHandler" access="false"></right>
        <right name="function.setPlayerMuted" access="false"></right>
        <right name="function.addAccount" access="false"></right>
        <right name="function.addBan" access="false"></right>
        <right name="function.removeBan" access="false"></right>
        <right name="function.removeAccount" access="false"></right>
        <right name="function.setAccountPassword" access="false"></right>
        <right name="function.kickPlayer" access="false"></right>
        <right name="function.banIP" access="false"></right>
        <right name="function.banPlayer" access="false"></right>
        <right name="function.banSerial" access="false"></right>
        <right name="function.getBansXML" access="false"></right>
        <right name="function.unbanIP" access="false"></right>
        <right name="function.unbanSerial" access="false"></right>
        <right name="function.getClientIP" access="false"></right>
        <right name="function.setServerPassword" access="false"></right>
        <right name="function.getServerPassword" access="false"></right>
        <right name="function.callRemote" access="false"></right>
        <right name="function.startResource" access="false"></right>
        <right name="function.stopResource" access="false"></right>
        <right name="function.restartResource" access="false"></right>
        <right name="function.createResource" access="false"></right>
        <right name="function.copyResource" access="false"></right>
        <right name="function.addResourceMap" access="false"></right>
        <right name="function.addResourceConfig" access="false"></right>
        <right name="function.removeResourceFile" access="false"></right>
        <right name="function.setResourceDefaultSetting" access="false"></right>
        <right name="function.removeResourceDefaultSetting" access="false"></right>
        <right name="function.redirectPlayer" access="false"></right>
        <right name="function.aclReload" access="false"></right>
        <right name="function.aclSave" access="false"></right>
        <right name="function.aclCreate" access="false"></right>
        <right name="function.aclDestroy" access="false"></right>
        <right name="function.aclSetRight" access="false"></right>
        <right name="function.aclRemoveRight" access="false"></right>
        <right name="function.aclCreateGroup" access="false"></right>
        <right name="function.aclDestroyGroup" access="false"></right>
        <right name="function.aclGroupAddACL" access="false"></right>
        <right name="function.aclGroupRemoveACL" access="false"></right>
        <right name="function.aclGroupAddObject" access="false"></right>
        <right name="function.aclGroupRemoveObject" access="false"></right>
        <right name="function.refreshResources" access="false"></right>
        <right name="function.setServerConfigSetting" access="false"></right>
        <right name="general.adminpanel" access="false"></right>
        <right name="general.tab_players" access="false"></right>
        <right name="general.tab_resources" access="false"></right>
        <right name="general.tab_maps" access="false"></right>
        <right name="general.tab_server" access="false"></right>
        <right name="general.tab_bans" access="false"></right>
        <right name="general.tab_adminchat" access="false"></right>
        <right name="command.freeze" access="false"></right>
        <right name="command.shout" access="false"></right>
        <right name="command.spectate" access="false"></right>
        <right name="command.slap" access="false"></right>
        <right name="command.setgroup" access="false"></right>
        <right name="command.sethealth" access="false"></right>
        <right name="command.setarmour" access="false"></right>
        <right name="command.setmoney" access="false"></right>
        <right name="command.setskin" access="false"></right>
        <right name="command.setteam" access="false"></right>
        <right name="command.giveweapon" access="false"></right>
        <right name="command.setstat" access="false"></right>
        <right name="command.jetpack" access="false"></right>
        <right name="command.warp" access="false"></right>
        <right name="command.setdimension" access="false"></right>
        <right name="command.setinterior" access="false"></right>
        <right name="command.givevehicle" access="false"></right>
        <right name="command.repair" access="false"></right>
        <right name="command.blow" access="false"></right>
        <right name="command.destroy" access="false"></right>
        <right name="command.customize" access="false"></right>
        <right name="command.setcolor" access="false"></right>
        <right name="command.setpaintjob" access="false"></right>
        <right name="command.listmessages" access="false"></right>
        <right name="command.readmessage" access="false"></right>
        <right name="command.listresources" access="false"></right>
        <right name="command.execute" access="false"></right>
        <right name="command.setpassword" access="false"></right>
        <right name="command.setwelcome" access="false"></right>
        <right name="command.setgame" access="false"></right>
        <right name="command.setmap" access="false"></right>
        <right name="command.setweather" access="false"></right>
        <right name="command.blendweather" access="false"></right>
        <right name="command.setblurlevel" access="false"></right>
        <right name="command.setwaveheight" access="false"></right>
        <right name="command.setskygradient" access="false"></right>
        <right name="command.setgamespeed" access="false"></right>
        <right name="command.setgravity" access="false"></right>
        <right name="command.settime" access="false"></right>
        <right name="command.unban" access="false"></right>
        <right name="command.banserial" access="false"></right>
        <right name="command.unbanserial" access="false"></right>
        <right name="command.listbans" access="false"></right>
        <right name="command.setnick" access="false"></right>
    </acl>
    <acl name="Moderator">
        <right name="general.ModifyOtherObjects" access="false"></right>
        <right name="command.gamemode" access="false"></right>
        <right name="command.changemode" access="false"></right>
        <right name="command.changemap" access="false"></right>
        <right name="command.stopmode" access="false"></right>
        <right name="command.stopmap" access="false"></right>
        <right name="command.skipmap" access="false"></right>
        <right name="command.mute" access="true"></right>
        <right name="command.unmute" access="true"></right>
        <right name="command.whois" access="false"></right>
        <right name="command.whowas" access="false"></right>
        <right name="function.setPlayerMuted" access="true"></right>
        <right name="function.kickPlayer" access="true"></right>
        <right name="function.banIP" access="false"></right>
        <right name="function.banPlayer" access="false"></right>
        <right name="function.banSerial" access="false"></right>
        <right name="function.getBansXML" access="false"></right>
        <right name="function.unbanIP" access="false"></right>
        <right name="function.unbanSerial" access="false"></right>
        <right name="function.getClientIP" access="false"></right>
        <right name="function.startResource" access="false"></right>
        <right name="function.stopResource" access="false"></right>
        <right name="function.restartResource" access="false"></right>
        <right name="function.redirectPlayer" access="false"></right>
        <right name="general.adminpanel" access="true"></right>
        <right name="general.tab_players" access="true"></right>
        <right name="general.tab_resources" access="false"></right>
        <right name="general.tab_maps" access="false"></right>
        <right name="general.tab_server" access="false"></right>
        <right name="general.tab_bans" access="false"></right>
        <right name="general.tab_adminchat" access="true"></right>
        <right name="command.kick" access="true"></right>
        <right name="command.freeze" access="false"></right>
        <right name="command.shout" access="false"></right>
        <right name="command.spectate" access="false"></right>
        <right name="command.slap" access="false"></right>
        <right name="command.setgroup" access="false"></right>
        <right name="command.sethealth" access="false"></right>
        <right name="command.setarmour" access="false"></right>
        <right name="command.setmoney" access="false"></right>
        <right name="command.setskin" access="true"></right>
        <right name="command.setteam" access="true"></right>
        <right name="command.giveweapon" access="false"></right>
        <right name="command.setstat" access="false"></right>
        <right name="command.jetpack" access="false"></right>
        <right name="command.warp" access="false"></right>
        <right name="command.setdimension" access="false"></right>
        <right name="command.setinterior" access="false"></right>
        <right name="command.createteam" access="true"></right>
        <right name="command.destroyteam" access="false"></right>
        <right name="command.givevehicle" access="false"></right>
        <right name="command.repair" access="false"></right>
        <right name="command.blowvehicle" access="false"></right>
        <right name="command.destroyvehicle" access="false"></right>
        <right name="command.customize" access="false"></right>
        <right name="command.setcolor" access="true"></right>
        <right name="command.setpaintjob" access="true"></right>
        <right name="command.listmessages" access="true"></right>
        <right name="command.readmessage" access="true"></right>
        <right name="command.listresources" access="false"></right>
        <right name="command.start" access="false"></right>
        <right name="command.stop" access="false"></right>
        <right name="command.stopall" access="false"></right>
        <right name="command.restart" access="false"></right>
        <right name="command.execute" access="false"></right>
        <right name="command.setpassword" access="false"></right>
        <right name="command.setwelcome" access="false"></right>
        <right name="command.setgame" access="false"></right>
        <right name="command.setmap" access="false"></right>
        <right name="command.setweather" access="false"></right>
        <right name="command.blendweather" access="false"></right>
        <right name="command.setblurlevel" access="false"></right>
        <right name="command.setwaveheight" access="false"></right>
        <right name="command.setskygradient" access="false"></right>
Link to comment

function فيه ششيء أسسمه

true هذي ضروري تككون

command + general بـ عكسس الـ

ماتضضر false لو تحططها

==============

false هذا حطط كل اوامره acl Defautl بـ النسسبة لـ

true خله function مثل ماقلت لك الوظايف moderator و الـ

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...