Recommended Posts

Witam! gdzie muszę uzupełnić, gdzie wpisac nazwe skryptu mojego zeby działało za ta komendą

function startTheResource ( thePlayer, command, resourceName )
	if ( resourceName ) then -- Check if they specified a resource name
		local resource = getResourceFromName ( resourceName ) -- Get the resource
		
		local start = startResource ( resource ) -- Start the resource
		if ( start ) then -- If it was successfully started...
			outputChatBox ( resourceName .. " was started successfully.", thePlayer, 255, 0, 0 )
		else -- If it wasn't successfully started...
			outputChatBox ( "This resource doesn't exist.", thePlayer, 255, 0, 0 )
		end
	else -- If they didn't put a resource name...
		outputChatBox ( "Please specify a resource to start.", thePlayer, 255, 0, 0 )
	end
end
addCommandHandler ( "resource-start", startTheResource ) -- Make it trigger when somebody types "/resource-start"

https://wiki.multitheftauto.com/wiki/StartResource

Share this post


Link to post

Nazwę skryptu określasz w tej linijce

local resource = getResourceFromName ( resourceName ) -- Get the resource

Jest to resourceName, w obecnej chwili jest to pobieranie z argumentu komendy, tak więc wystarczy, że wpiszesz /resource-start nazwa_zasobu

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.