Sign in to follow this  
Kyrreq

Pomoc ze skryptem na localchat

Recommended Posts

Posted (edited)

Witam mam problem ze skryptem na czat, ponieważ wszystko ładnie działa tylko problem jest w tym że podczas wysyłania wiadomości zjada pierwszy wyraz przykład wiadomości: Cześć mam na imię Marek, tak osoba pisze a wyświetla: mam na imię Marek
Skrypt:

 

chat_range=10000
 
addEventHandler("onPlayerJoin",getRootElement(),
function ()
bindKey(source,"n","down","chatbox","Twitter")
end)
 
addEventHandler("onResourceStart",getResourceRootElement(getThisResource()),
function ()
for index, player in pairs(getElementsByType("player")) do
bindKey(player,"n","down","chatbox","Twitter")
  end
end)
 
function isPlayerInRangeOfPoint(player,x,y,z,range)
   local px,py,pz=getElementPosition(player)
   return ((x-px)^2+(y-py)^2+(z-pz)^2)^0.5<=range
end
 
function onChat(player,command,_,...)
  local px,py,pz=getElementPosition(player)
  local msg = table.concat({...}, " ")
  local nick=getPlayerName(player)
local r,g,b = getTeamColor(getPlayerTeam(player))
  for _,v in ipairs(getElementsByType("player")) do
    if isPlayerInRangeOfPoint(v,px,py,pz,chat_range) then
      outputChatBox("#00FFFF[Twitter]"..nick..": #ffffff"..msg,v,r,g,b,true)
    end
  end
end
addCommandHandler("Twitter",onChat)
addCommandHandler("twt", onChat)

 

 

 


Edited by Kyrreq

Share this post


Link to post

Spróbuj tego:

function onChat(player,command,...)
 local px,py,pz=getElementPosition(player)
 local nick=getPlayerName(player)
 local r,g,b = getTeamColor(getPlayerTeam(player))
 for _,v in ipairs(getElementsByType("player")) do
  if isPlayerInRangeOfPoint(v,px,py,pz,chat_range) then
   local text=table.concat({...}, " ")
   outputChatBox("#00FFFF[Twitter]"..nick..": #ffffff"..text,v,r,g,b,true)
  end
 end
end
addCommandHandler("Twitter",onChat)
addCommandHandler("twt", onChat)

Jak coś to resztę zostaw, tylko poprawiłem tą funkcję i zobacz czy działa.

U mnie na lokalnym serwerze działa nie ma nic w db3, ale nie mam drugiej osoby żeby to sprawdzić.

Edited by NoviceWithManyProblems

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.