Barnus0089

Do not show the letters

Recommended Posts

Hi! I have a problem not showing the letters in front of the picture, thank you in advance!

 

 
 
-- Doboz
s = {guiGetScreenSize()}
--
-- Interior beállítások
local munkaInt = 14
local munkaDim = 7
 
-- Pénz cuccok
local gombPenz = 400
local gombPenzMentes = 300
 
local taroltPenz = 0
local gombottNyomott = 0
 
local munkaRuha = false
local meloMegjelenitve = false
local blip = nil
local munkaMarker = nil
local atoltozhet = true
local megjelenoGombok = {}
local randomGombok = {
    "q", "p", "e", "j", "l", "x", "r"
}
 
local checkDebug = false
local munkaCheckpointok = {
    {2517.1245117188, -1352.3952636719, 490.29998779297, 5},
    {2516.9418945312, -1359.5720214844, 490.29998779297, 5},
    {2507.9370117188, -1354.1101074219, 490.2999877929, 3},
 
}
local letreHozottCheckpointok = {}
 
local font = dxCreateFont ("fontok/myriadproregular.ttf",14)
 
function szallagosMeloMegjelenitese()
    if meloMegjelenitve then return end
    meloMegjelenitve = true
    blip = createBlip(-687.494140625, 947.33984375, 12.142437934875, 11, 2, 255, 255, 255)
    munkaMarker = createMarker ( -687.494140625, 947.33984375, 12.142437934875, "arrow", 1.5, 255, 255, 255, 170 )
    setElementDimension ( munkaMarker, munkaDim )
    setElementInterior ( munkaMarker, munkaInt )
    bindKey ( "F", "down", jatekosMunkaAtoltozes ) -- Átöltözés
    
    -- Checkpointok létrehozás
    for cid, checkAdat in ipairs(munkaCheckpointok) do
        letreHozottCheckpointok[cid] = createMarker ( checkAdat[1], checkAdat[2], checkAdat[3], "cylinder", checkAdat[4]-1, 255, 0, 0, 10 )
        setElementDimension ( letreHozottCheckpointok[cid], munkaDim )
        setElementInterior ( letreHozottCheckpointok[cid], munkaInt )
    end
end
 
function szallagosMeloElrejtese()
    if not meloMegjelenitve then return end
    munkaRuha = false
    triggerServerEvent("szerverRuhaFelvetel", getLocalPlayer(), false)
    szvegzettAMeloval()
    meloMegjelenitve = false
    destroyElement(blip)
    destroyElement(munkaMarker)
    letreHozottCheckpointok = {}
    munkatVegez(false)
end
 
function szvegzettAMeloval()
    megjelenoGombok = {}
    melyikCheckpointbaVan = nil
end
 
function jatekosMunkaAtoltozes()
    if not atoltozhet or not meloMegjelenitve then return end
    local x, y, z = getElementPosition(getLocalPlayer())
    local mx, my, mz = getElementPosition(munkaMarker)
    if (getDistanceBetweenPoints3D(x, y, z, mx, my, mz) <= 2) then
        if(munkaRuha) then
            munkaRuha = false
            triggerServerEvent("szerverRuhaFelvetel", getLocalPlayer(), false)
            outputChatBox("Vissza öltöztél.", 0, 255, 0)
            szvegzettAMeloval()
        else
            munkaRuha = true
            triggerServerEvent("szerverRuhaFelvetel", getLocalPlayer(), true)
            outputChatBox("Felvetted a munka ruhádat. Állj a polc mellé hogy elkezdhesd a munkádat. ((Sikeres gombnyomásonként "..gombPenz.."$))", 0, 255, 0)
        end
        atoltozhet = false
        setTimer(function() atoltozhet = true end, 2000, 1)
    end
end
 
function penzCheck()
    if(gombottNyomott >= gombPenzMentes) then
        if(taroltPenz > 0) then
            triggerServerEvent("szerverFizeteshezCsap", getLocalPlayer(), taroltPenz)
        end
        gombottNyomott = 0
        taroltPenz = 0
    end
end
 
function randomGombHozzadas(szam)
    for i = 1, szam do
        table.insert(megjelenoGombok, {randomGombok[math.random(1, #randomGombok)],1})
    end
end
local gombX = 300
function gombEltavolitas(azonosito)
    gombX = gombX + 100
    table.remove(megjelenoGombok, azonosito)
end
 
function munkatVegez(statusz)
    if(statusz) then
        randomGombHozzadas(10)
        addEventHandler( "onClientRender", getRootElement(), gombRender )
        triggerServerEvent("szerverSzalaghozAll", getLocalPlayer(), "Csomagoldbe a termékeket.")
    else
        gombX = 300
        megjelenoGombok = {}
        removeEventHandler( "onClientRender", getRootElement(), gombRender )
        triggerServerEvent("szerverSzalaghozAll", getLocalPlayer(), "befejezte a termékek csomagolást.")
    end
end
 
function elrejtettGombSzam()
    local szamlalo = 0
    for sorSzam, gombNev in ipairs(megjelenoGombok) do
        if(gombNev[2] == 0) then
            szamlalo = szamlalo + 1
        end
    end
    return szamlalo
end
 
local joGomb = 0
local rosszGomb = 0
function gombRender()
    if(joGomb > 0) then
        joGomb = joGomb - 1
        dxDrawImage (s[1]/2-50, s[2]-142, 103, 55, 'szalagos/kepek/megfelelo.png', 0, 0, 0, tocolor(255,255,255,255) )
    end
    if(rosszGomb > 0) then
        rosszGomb = rosszGomb - 1
    end
    gombX = gombX - 2
    dxDrawImage (s[1]/2-50, s[2]-142, 103, 55, 'szalagos/kepek/elfogado.png', 0, 0, 0, tocolor(0,0,0,255) )
    for sorSzam, gombNev in ipairs(megjelenoGombok) do
        local gombX = s[1]/2 + gombX + ((sorSzam-1)*100)
        local alpha = 255
        local hatar = s[1]-100
        alpha = hatar - gombX
        if(alpha < 0) then
            alpha = 0
        elseif(alpha > 255) then
            alpha = 255
        end
        if(gombNev[2] == 1) then
            local kimenoKep = s[1]/2-100
            if(gombX < kimenoKep) then
                megjelenoGombok[sorSzam][2] = 0
                randomGombHozzadas(1)
            end
            
            dxDrawImage (gombX, s[2]-140, 50, 50, 'szalagos/kepek/gomb.png', 0, 0, 0, tocolor(255,255,255,alpha))
            
            dxDrawText(string.upper(gombNev[1]), gombX+20, s[2]-125, 50, 50, tocolor ( 84, 84, 84, alpha ), 0.8, font,"left","top",true,true,true,true)
            
            -- Ha a gomb a dobozba van
            if(dobozbaVan(s[1]/2-50, s[2]-142, 103, 55, gombX, s[2]-100, 50) and rosszGomb == 0) then
                local vanRosszGomb = false
                for ix, gomb in ipairs(randomGombok) do
                    if(getKeyState(randomGombok[ix]) and randomGombok[ix] ~= gombNev[1]) then
                        outputChatBox("(( Elrontottad a gombot ezért "..gombPenz.."$-t levontunk a fizetésedből! ))", 255, 0, 0)
                        taroltPenz = taroltPenz - (gombPenz)
                        vanRosszGomb = true
                        rosszGomb = 5
                    end
                end
                if(getKeyState(gombNev[1]) and not vanRosszGomb) then
                    joGomb = 5
                    megjelenoGombok[sorSzam][2] = 0
                    randomGombHozzadas(1)
                    -- Pénz írás
                    gombottNyomott = gombottNyomott + 1 -- Bizonyos gombok után mentjük csak a fizetését
                    taroltPenz = taroltPenz + gombPenz
                    penzCheck()
                else
                    if(joGomb == 0) then
                        dxDrawImage (s[1]/2-50, s[2]-142, 103, 55, 'szalagos/kepek/hibas.png', 0, 0, 0, tocolor(255,255,255,255) )
                    end
                end
            end
        else
            if(elrejtettGombSzam() > 1) then
                gombEltavolitas(sorSzam)
            end
        end
    end
end
 
function dobozbaVan(dX, dY, dSz, dM, gX, gY ,gM)
    if(gX >= dX and gX+gM <= dX+dSz and gY >= dY and gY <= dY+dM) then
        return true
    else
        return false
    end
end
 
local melyikCheckpointbaVan = nil
function markerHitKezeles(jatekos)
    if jatekos ~= getLocalPlayer() then return end
    if(source == munkaMarker) then
        outputChatBox("#ffffffNyomd meg az \"#0fc0fcF#ffffff\" betűt az átöltözéshez!", 0, 0, 0, true)
    else
        if not munkaRuha then return end
        for _, marker in ipairs(letreHozottCheckpointok) do
            if(source == marker) then
                munkatVegez(true)
                melyikCheckpointbaVan = marker
            end
        end
    end
end
addEventHandler( "onClientMarkerHit", getRootElement(), markerHitKezeles )
 
function markerLeaveKezeles(jatekos)
    if jatekos ~= getLocalPlayer() then return end
    if(source == melyikCheckpointbaVan) then
        munkatVegez(false)
        melyikCheckpointbaVan = nil
    end
end
addEventHandler ( "onClientMarkerLeave", getRootElement(), markerLeaveKezeles )
 
-- Gyár hang
local gyarHang = playSound3D( 'szalagos/hangok.mp3', 2512.6889648438, -1362.5993652344, 490.29998779297, true )
setSoundMaxDistance(gyarHang, 100 )
setElementInterior(gyarHang, munkaInt)
setElementDimension(gyarHang, munkaDim)

 

-- Doboz
s = {guiGetScreenSize()}
--
-- Interior beállítások
local munkaInt = 14
local munkaDim = 7
 
-- Pénz cuccok
local gombPenz = 400
local gombPenzMentes = 300
 
local taroltPenz = 0
local gombottNyomott = 0
 
local munkaRuha = false
local meloMegjelenitve = false
local blip = nil
local munkaMarker = nil
local atoltozhet = true
local megjelenoGombok = {}
local randomGombok = {
    "q", "p", "e", "j", "l", "x", "r"
}
 
local checkDebug = false
local munkaCheckpointok = {
    {2517.1245117188, -1352.3952636719, 490.29998779297, 5},
    {2516.9418945312, -1359.5720214844, 490.29998779297, 5},
    {2507.9370117188, -1354.1101074219, 490.2999877929, 3},
 
}
local letreHozottCheckpointok = {}
 
local font = dxCreateFont ("fontok/myriadproregular.ttf",14)
 
function szallagosMeloMegjelenitese()
    if meloMegjelenitve then return end
    meloMegjelenitve = true
    blip = createBlip(-687.494140625, 947.33984375, 12.142437934875, 11, 2, 255, 255, 255)
    munkaMarker = createMarker ( -687.494140625, 947.33984375, 12.142437934875, "arrow", 1.5, 255, 255, 255, 170 )
    setElementDimension ( munkaMarker, munkaDim )
    setElementInterior ( munkaMarker, munkaInt )
    bindKey ( "F", "down", jatekosMunkaAtoltozes ) -- Átöltözés
    
    -- Checkpointok létrehozás
    for cid, checkAdat in ipairs(munkaCheckpointok) do
        letreHozottCheckpointok[cid] = createMarker ( checkAdat[1], checkAdat[2], checkAdat[3], "cylinder", checkAdat[4]-1, 255, 0, 0, 10 )
        setElementDimension ( letreHozottCheckpointok[cid], munkaDim )
        setElementInterior ( letreHozottCheckpointok[cid], munkaInt )
    end
end
 
function szallagosMeloElrejtese()
    if not meloMegjelenitve then return end
    munkaRuha = false
    triggerServerEvent("szerverRuhaFelvetel", getLocalPlayer(), false)
    szvegzettAMeloval()
    meloMegjelenitve = false
    destroyElement(blip)
    destroyElement(munkaMarker)
    letreHozottCheckpointok = {}
    munkatVegez(false)
end
 
function szvegzettAMeloval()
    megjelenoGombok = {}
    melyikCheckpointbaVan = nil
end
 
function jatekosMunkaAtoltozes()
    if not atoltozhet or not meloMegjelenitve then return end
    local x, y, z = getElementPosition(getLocalPlayer())
    local mx, my, mz = getElementPosition(munkaMarker)
    if (getDistanceBetweenPoints3D(x, y, z, mx, my, mz) <= 2) then
        if(munkaRuha) then
            munkaRuha = false
            triggerServerEvent("szerverRuhaFelvetel", getLocalPlayer(), false)
            outputChatBox("Vissza öltöztél.", 0, 255, 0)
            szvegzettAMeloval()
        else
            munkaRuha = true
            triggerServerEvent("szerverRuhaFelvetel", getLocalPlayer(), true)
            outputChatBox("Felvetted a munka ruhádat. Állj a polc mellé hogy elkezdhesd a munkádat. ((Sikeres gombnyomásonként "..gombPenz.."$))", 0, 255, 0)
        end
        atoltozhet = false
        setTimer(function() atoltozhet = true end, 2000, 1)
    end
end
 
function penzCheck()
    if(gombottNyomott >= gombPenzMentes) then
        if(taroltPenz > 0) then
            triggerServerEvent("szerverFizeteshezCsap", getLocalPlayer(), taroltPenz)
        end
        gombottNyomott = 0
        taroltPenz = 0
    end
end
 
function randomGombHozzadas(szam)
    for i = 1, szam do
        table.insert(megjelenoGombok, {randomGombok[math.random(1, #randomGombok)],1})
    end
end
local gombX = 300
function gombEltavolitas(azonosito)
    gombX = gombX + 100
    table.remove(megjelenoGombok, azonosito)
end
 
function munkatVegez(statusz)
    if(statusz) then
        randomGombHozzadas(10)
        addEventHandler( "onClientRender", getRootElement(), gombRender )
        triggerServerEvent("szerverSzalaghozAll", getLocalPlayer(), "Csomagoldbe a termékeket.")
    else
        gombX = 300
        megjelenoGombok = {}
        removeEventHandler( "onClientRender", getRootElement(), gombRender )
        triggerServerEvent("szerverSzalaghozAll", getLocalPlayer(), "befejezte a termékek csomagolást.")
    end
end
 
function elrejtettGombSzam()
    local szamlalo = 0
    for sorSzam, gombNev in ipairs(megjelenoGombok) do
        if(gombNev[2] == 0) then
            szamlalo = szamlalo + 1
        end
    end
    return szamlalo
end
 
local joGomb = 0
local rosszGomb = 0
function gombRender()
    if(joGomb > 0) then
        joGomb = joGomb - 1
        dxDrawImage (s[1]/2-50, s[2]-142, 103, 55, 'szalagos/kepek/megfelelo.png', 0, 0, 0, tocolor(255,255,255,255) )
    end
    if(rosszGomb > 0) then
        rosszGomb = rosszGomb - 1
    end
    gombX = gombX - 2
    dxDrawImage (s[1]/2-50, s[2]-142, 103, 55, 'szalagos/kepek/elfogado.png', 0, 0, 0, tocolor(0,0,0,255) )
    for sorSzam, gombNev in ipairs(megjelenoGombok) do
        local gombX = s[1]/2 + gombX + ((sorSzam-1)*100)
        local alpha = 255
        local hatar = s[1]-100
        alpha = hatar - gombX
        if(alpha < 0) then
            alpha = 0
        elseif(alpha > 255) then
            alpha = 255
        end
        if(gombNev[2] == 1) then
            local kimenoKep = s[1]/2-100
            if(gombX < kimenoKep) then
                megjelenoGombok[sorSzam][2] = 0
                randomGombHozzadas(1)
            end
            
            dxDrawImage (gombX, s[2]-140, 50, 50, 'szalagos/kepek/gomb.png', 0, 0, 0, tocolor(255,255,255,alpha))
            
            dxDrawText(string.upper(gombNev[1]), gombX+20, s[2]-125, 50, 50, tocolor ( 84, 84, 84, alpha ), 0.8, font,"left","top",true,true,true,true)
            
            -- Ha a gomb a dobozba van
            if(dobozbaVan(s[1]/2-50, s[2]-142, 103, 55, gombX, s[2]-100, 50) and rosszGomb == 0) then
                local vanRosszGomb = false
                for ix, gomb in ipairs(randomGombok) do
                    if(getKeyState(randomGombok[ix]) and randomGombok[ix] ~= gombNev[1]) then
                        outputChatBox("(( Elrontottad a gombot ezért "..gombPenz.."$-t levontunk a fizetésedből! ))", 255, 0, 0)
                        taroltPenz = taroltPenz - (gombPenz)
                        vanRosszGomb = true
                        rosszGomb = 5
                    end
                end
                if(getKeyState(gombNev[1]) and not vanRosszGomb) then
                    joGomb = 5
                    megjelenoGombok[sorSzam][2] = 0
                    randomGombHozzadas(1)
                    -- Pénz írás
                    gombottNyomott = gombottNyomott + 1 -- Bizonyos gombok után mentjük csak a fizetését
                    taroltPenz = taroltPenz + gombPenz
                    penzCheck()
                else
                    if(joGomb == 0) then
                        dxDrawImage (s[1]/2-50, s[2]-142, 103, 55, 'szalagos/kepek/hibas.png', 0, 0, 0, tocolor(255,255,255,255) )
                    end
                end
            end
        else
            if(elrejtettGombSzam() > 1) then
                gombEltavolitas(sorSzam)
            end
        end
    end
end
 
function dobozbaVan(dX, dY, dSz, dM, gX, gY ,gM)
    if(gX >= dX and gX+gM <= dX+dSz and gY >= dY and gY <= dY+dM) then
        return true
    else
        return false
    end
end
 
local melyikCheckpointbaVan = nil
function markerHitKezeles(jatekos)
    if jatekos ~= getLocalPlayer() then return end
    if(source == munkaMarker) then
        outputChatBox("#ffffffNyomd meg az \"#0fc0fcF#ffffff\" betűt az átöltözéshez!", 0, 0, 0, true)
    else
        if not munkaRuha then return end
        for _, marker in ipairs(letreHozottCheckpointok) do
            if(source == marker) then
                munkatVegez(true)
                melyikCheckpointbaVan = marker
            end
        end
    end
end
addEventHandler( "onClientMarkerHit", getRootElement(), markerHitKezeles )
 
function markerLeaveKezeles(jatekos)
    if jatekos ~= getLocalPlayer() then return end
    if(source == melyikCheckpointbaVan) then
        munkatVegez(false)
        melyikCheckpointbaVan = nil
    end
end
addEventHandler ( "onClientMarkerLeave", getRootElement(), markerLeaveKezeles )
 
-- Gyár hang
local gyarHang = playSound3D( 'szalagos/hangok.mp3', 2512.6889648438, -1362.5993652344, 490.29998779297, true )
setSoundMaxDistance(gyarHang, 100 )
setElementInterior(gyarHang, munkaInt)
setElementDimension(gyarHang, munkaDim)

Share this post


Link to post

Edit your post and put your code inside Lua ( < > symbol ) please, the page is so messed up that we can see nothing.

Share this post


Link to post
Meanwhile, I found the error, the dxdrawtext font was not defined

 

 

Can you please help how can I close this topic?

How do I edit a post?

Share this post


Link to post

Great to hear that you resolved your issue. You can't edit your post after posting it for a while, just forget about it ;)

Share this post


Link to post

I locked it for you as requested.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.