zaczepisty

banik

Recommended Posts

Dostałem bana za staranowanie gracza które było nie zupełnie z mojej winy ponieważ rozłączyło mi neta i nie wiem co się później działo a po wejściu ponownie widzę że mam odebrane prawko na 2 dni na wszystkie kategorie. Według mnie jestem nie winny ban był o 15:06

I got a ban for ramming a player which was not entirely my fault because I disconnected the net and I don't know what happened later and after entering again I see that I have received a ban for 2 days. In my opinion, I am not guilty.. ban was at 15:00

Share this post


Link to post

You'll need to 'appeal' the ban with that server's admins through any forums or communication channels with them, because over here (MTA) has no central involvement with any server's bans. Search the server name or IP:port on Google to see if they have a site or something similar on which you can contact them or appeal bans appropiately.

Będziesz musiał "odwołać" się do bana z adminami serwera za pośrednictwem forów lub kanałów komunikacyjnych z nimi, ponieważ tutaj (MTA) nie ma centralnego zaangażowania w żadne zakazy serwera. Wyszukaj nazwę serwera lub adres IP: port w Google, aby sprawdzić, czy mają witrynę lub coś podobnego, na które możesz się z nimi skontaktować, lub odwołać się od banów.

@zaczepisty

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.