DreaM40BG

Members
 • Content Count

  4
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About DreaM40BG

 • Rank
  Vic
 1. Keep it up, guys! Good job. This is the best game!
 2. IP: mtasa://51.255.146.121:27215 Здравейте, драги потребители на mtasa.com. С радост искам да ви покажа нашият проект за един от малкото качествени български дрифт сървъри! Картата е изцяло модифицирана и реставрирана, има дрифт писта, "Еверест" е изцяло модифициран, има мост (Петолъчка) за съединение на двата острова от Angel Pine и Los Santos, в него има градче, пустинното летище е реставрирано, както и Лос Сантос летището, както и летището в Сан Фиеро! Колите са модифицирани и има различни модификации на колите. В сървъра има полиция, медици и пътна помощ. В сървъра има още разни готини неща и можете да заповядате да го разгледате! В сървъра можете да си закупите къщи и печелите парите си от дрифт! Правила: 1. Забранено е да блъскате, тролвате, закачате, или да пречите на играчите. Забранени са също и хаковете! Полицията или член на екипа може да ви направи забележка или да ви вкара в затвора за определено време!2. Забранено е да блокирате пътя обиждате, псувате или да се заяждате с играчите и админите!3. Забранено е да гърмите колите в имението на собственика на сървъра (трябва сървъра да се рестартира, за да се пуснат отново тези коли). Там не е зона за стреляне и тролване. 4. Забранено е предлагането на права, полицай, бърза помощ и т.н!5. Забранено е рекламирането на други сайтове, сървъри и прочие!6. Ако полицай ви спре, то вие трябва незабавно да отбиете автомобила и да слушате заръките на даденият патрул. Полицията може да ви глоби, ако:- В града карате с повече от 140km/h!- Засечете/блъснете/запушите пътя на някой играч и играчът се оплаче, съответно дежурният патрул ви хване "в крачка", той има право да ви глоби и/или да ви прати в затвора до 30минути при първо провинение.- Ако гръмнете ПТП на някоя фракция или в къщата на собственика!7. Забранено е да бъгвате мапа!8. Спамът е забранен.9. Забранено е да се представяте за админ, както и да използвате никове, наподобяващи на админските.10. При официален конвой нямате право да тролвате, да се блъскате и да превишавате максималната скорост, зададена от организатора на конвоя/круиза. [EN] Hello, dear mtasa.com users. I'm glad to show you our project for one of the quality Bulgarian drift servers! The map is completely modified and restored, there is a drifting track, Everest is fully modified, there is a bridge (Pentagon) to join the two islands of Angel Pine and Los Santos, there is a city, a desert airport is restored, and Los Santos Airport as well and the airport in San Fiero and very very more things!! The cars are modified and have different vehicle modifications. The server has police, medics, and roadside assistance. The server has many cool things and you can order to look at it! We have house system and you can earn money with drift! RULES: 1. It is forbidden to push, tug, hook, or interfere with the players. Hacks are also forbidden! The police or a member of the team can make a note of you or put you in jail for a certain time!2. It is forbidden to block the way you offend, swear or jabber with the players and the administrators!3. It is forbidden to rumble the cars at the server owner's estate (the server must be restarted to re-run these cars). This is not shooting and tilling area.4. It is forbidden to offer admin rights, police, emergency assistance, etc.!5. Advertising on other sites, servers, and more is prohibited!6. If a policeman stops you, you must immediately stop the car and listen to the instructions of the patrol. The police may fine you if:- You drive more than 140km / h in the city!- Snap / jam / clog the path of a player and the player complains, or the patrol patrol takes you "step by step", he is entitled to fined you and / or send you to jail for up to 30 minutes first time."If you crash the crash of a faction or the owner's house!"7. It is forbidden to bug the map!8. Spam is forbidden.9. It is forbidden to submit for administration as well as to use niche similar to the admin.10. With an official convoy, you are not allowed to troll, jump, and exceed the maximum speed set by the convoy / cruise organizer.
 3. Здравейте. Можете да приветствате първия MTA DRIFT FREEROAM сървър! Мапа е оптимизиран, реставриран, променен, добавени екстри, разнообразие от коли, полиция, медици и т.н. Сървъра има много екстри и надявам се да развие. Екипът е подбран! Сайтът е fatall-error.info и скоро ще бъде отворен отново! IP: 185.141.63.25:22003