Jump to content

holuzs

Members
 • Content Count

  27
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 Neutral

About holuzs

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 01/02/2003

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. local playersVehicles = {}; function serverSpawn(selectedList1,playerxyz) local x, y, z = getElementPosition(playerxyz) local rx,ry,rz = getElementRotation(playerxyz) if (getPedOccupiedVehicle(playerxyz)) then removePedFromVehicle(playerxyz); destroyElement(getPedOccupiedVehicle(playerxyz)); end if (playersVehicles[playerxyz]) then local veh = playersVehicles[playerxyz]; if (isElement(veh)) then destroyElement(veh); end end local playerVehicle = createVehicle ( selectedList1, x+1, y+1, z+0.5, rx,ry,rz ) local playerC
 2. Létrehozol egy fegyvert objectként (https://dev.prineside.com/en/gtasa_samp_model_id/tag/144-weapons/), majd createObjectPreviewnál megadod az objectet.
 3. I want to get text from a page with fetchRemote. So, when a player enter a command with a code, the fetchRemote call a site with 2 GET request. How can I get a simply text from the site? function newCommand(player, cmd, code) fetchRemote('http://domain.tld/index.php?get&code='..code, function(data, error) if (error) then return print(error); end end); end addCommandHandler('cmd', newCommand);
 4. Hello! I want to remove a part from LS and LV. I use SA:MP editor, but I don't know how convert the object ids and their positions in a table. (I want to remove them with a for loop.)
 5. hosp_loc = { {-2655, 635, 14, 180}, -- San Fierro {2038, -1411, 17, 130}, --Jefferson {1173, -1323, 15, 270}, -- All Saints {1242, 327, 19, 340}, -- Red County {1609, 1816, 12, 360}, -- Las Venturas {-2200, -2311, 30, 320}, -- Angel Pine {-320, 1049, 20, 0}, --Fort Carson - Bone County {-1514.5, 2524, 56, 0} --Tierra Robada } function Respawn() local randPosition = math.random(1, #hosp_loc) local skinid = getElementModel(source) outputChatBox("You respawn in 10 second!", source, 255, 255, 255, true) setTimer(function() spawnPlayer(source, hosp
 6. addEventHandler("onColShapeLeave", greenzone, greenzoneLeave)
 7. [EN] Hi, I want to make a multi language survival server, but I don't know how much lag cause the exporting. It would be a problem with exporting? [HU] Cső, szeretnék csinálni egy több nyelvű túlélő szervert, de nem tudom mennyi laggot okozna a folyamatos export. Mennyi laggot okozna ha mindenhova exportálnám? Example/Példa: texts = { ["hu"] = { --<[ DXhez használt szövegek ]>-- ["ban.user"] = "Felhasználóneved", ["ban.admin"] = "Admin", ["ban.serial"] = "Serialod", ["ban.reason"] = "Ban indok", ["
 8. holuzs

  Word replacer

  Nyelv rendszert csinálok és ahhoz kell.
 9. holuzs

  Word replacer

  ENG: So, I try to make a word replacer script, but when I want to replace 2 or more word in a sentence didn't work. Someone can help me in this? HUN: Szóval, megpróbáltam csinálni egy "szó helyettesítő scriptet", de ha 2 vagy több szót akarok helyettesíteni, nem működik. Valaki tudna segíteni? An example/Egy példa: outputChatBox(exports["resourcename"]:replaceWords("%PLAYERNAME% has %PLAYERMONEY% dollar!", "%PLAYERNAME%", getPlayerName(player), "%PLAYERMONEY%", getPlayerMoney(player))
 10. holuzs

  Warp player to

  function getAllPlayer(player, cmd) local mx, my, mz = getElementPosition(player) for i,v in ipairs(getElementsByType("player")) do local rand = math.random(1, 5) setElementPosition(v, mx+rand, my+rand, mz) end end addCommandHandler("getallplayer", getAllPlayer)
 11. local clanName = table.concat({clanName}, " ") or clanName:gsub("_", " ") This replace underline with space.
 12. Hello! [ENG] I want to make a sms paying script. So, when I send a text to a mobile number, the sms aggregator open(/trigger) my php code. When the php code opened, I want to approve the buying, and give the premium points to player immediately on the server. (Sorry for my bad english skills. xd) Hali! [HUN] Szeretnék csinálni egy EDSMS jóváírós scriptet, viszont fogalmam sincs hogyan kéne a php kódot úgy megcsinálni, hogy az MTA-n megírt scriptet meghívja. Ugye MTAra az account idjét (amit megadott a prefix után) illetve a jóváírandó összeget szeretném átvinni. (Azt már sikerül
 13. holuzs

  MultiLanguage

  sendMessage(target player, "English text", "Russian text") function sendMessage(writeTo, enText, ruText) if getElementData(writeTo, "language")=="english" then outputChatBox(enText, writeTo, 255, 255, 255, true) elseif getElementData(writeTo, "language")=="russian" then outputChatBox(ruText, writeTo, 255, 255, 255, true) end end
 14. -- Copy to 'server.lua' function healPlayer(player, cmd, name, price) if not name or not price then outputChatBox("/heal [Player_Name] [Price]", player, 255, 255, 255, true) else local target = getPlayerFromName(name) if target then if getPlayerMoney(target)>=tonumber(price) then takePlayerMoney(target, tonumber(price)) givePlayerMoney(player, tonumber(price)) setElementHealth(target, 100) outputChatBox(getPlayerName(player) .. " healed you!", player, 255, 255, 255, true) outputChatBox("You healed " .. getPlayerName(target), pla
×
×
 • Create New...