Jump to content

Karol998

Members
 • Content Count

  9
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Karol998

 1. Cześć, mam problem z edytorem. Nic już nie pomaga, nawet reinstalacja gry. Nie wiem kompletnie co z tym robić. Może ktoś ma jakiś pomysł?

  = Server name : Map Editor Server
  = Server IP address: auto
  = Server port : 22010
  =
  = Log file : ..rver/mods/deathmatch/logs/editor_server.log
  = Maximum players : 1
  = HTTP port : 22011
  = Voice Chat : Disabled
  = Bandwidth saving : None
  ==================================================================
  [13] Resource 'acpanel' requests some acl rights. Use the command 'aclrequest list acpanel'
  [13] Resource 'guieditor' requests some acl rights. Use the command 'aclrequest list guieditor'
  [13] ERROR: Couldn't find map StadiumMapping.map for resource maps
  [13] Loading of resource 'maps' failed
  [13] ERROR: Problem with resource: assault; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Not processing resource 'briefcase' as it has duplicates on different paths:
  Path #1: "resources\briefcase"
  Path #2: "resources\[gamemodes]\[briefcaserace]\briefcase"
  [13] ERROR: Problem with resource: briefcaserace; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: cdm; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: ctf; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: ctf-bombsite; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: ctf-canals; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: ctf-hydrastrike;
  [13] ERROR: Problem with resource: ctf-tbd; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: ctv; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: deathmatch; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: editor;
  [13] ERROR: Problem with resource: editor_main; Failed to link to freecam
  [13] ERROR: Problem with resource: fallout; Failed to link to freecam
  [13] ERROR: Not processing resource 'freecam' as it has duplicates on different paths:
  Path #1: "resources\freecam"
  Path #2: "resources\[editor]\freecam"
  [13] ERROR: Problem with resource: hay; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Not processing resource 'ipb' as it has duplicates on different paths:
  Path #1: "resources\ipb"
  Path #2: "resources\[admin]\ipb"
  [13] ERROR: Problem with resource: maps; Couldn't find map StadiumMapping.map for resource maps
  [13] ERROR: Not processing resource 'parachute' as it has duplicates on different paths:
  Path #1: "resources\parachute"
  Path #2: "resources\[gameplay]\parachute"
  [13] ERROR: Problem with resource: race; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Not processing resource 'scoreboard' as it has duplicates on different paths:
  Path #1: "resources\scoreboard"
  Path #2: "resources\[gameplay]\scoreboard"
  [13] ERROR: Problem with resource: scores; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: stealth; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: tdm; Failed to link to scoreboard
  [13] ERROR: Problem with resource: tdma; Failed to link to scoreboard
  [13] Resources: 336 loaded, 20 failed
  [13] Starting resources...

  [13] Server minclientversion is now 1.3.5
  [13] ERROR: Couldn't find resource parachute. Check it exists.
  [13] Server started and is ready to accept connections!
  [13] To stop the server, type 'shutdown' or press Ctrl-C
  [13] Type 'help' for a list of commands.
  [13] CONNECT: Karol998 connected (IP: bla bla bla Serial: nie pokoze Version: 1.5.6-9.16588.5)
  * Connected! [MTA:SA Server 1.5.6 [Windows]]
  [13] JOIN: Karol998 joined the game (IP: 127.0.0.1)
  [13] WARNING: [editor]\edf\scriptreader.Lua:88: Bad argument @ 'getElementData' [Expected element at argument 1, got boolean]
  Server FPS limit: 50
  Server AC info: [Allowed client files: None] [Disabled AC: None] [Enabled SD: None]
  GUI load time measures (ms):
  createWorldDetector() : 0

   

 2. Cześć drogi użytkowniku, piszę na tym forum ze względu na problem ze skryptem na łączenie z bazą danych, a mianowicie:

   

  [19-04-09 09:51] WARNING: [EMS]/DB/sql9384571.lua:31: dbPoll failed; Unknown column 'exp' in 'field list'
  [19-04-09 09:51] WARNING: [EMS]/DB/sql9384571.lua:31: dbPoll failed; Unknown column 'exp' in 'field list' [DUP x2]

   

   

  --[[
  
  Interfejs obsługi bazy danych nakładka na funkcje db...
  
  ]]--
  
  local root getRootElement()
  
  local SQL
  
  
  local function connect()
      SQL dbConnect("mysql""dbname=*******;host=137.74.0.12;port=3306","*******","*******","share=0")
      if (not SQLthen
          outputServerLog("BRAK POLACZENIA Z BAZA DANYCH!")
      else
          zapytanie("SET NAMES utf8")
      end
  
  end
  
  
  
  addEventHandler("onResourceStart",resourceRootconnect)
  
  function pobierzTabeleWynikow(...)
      local h=dbQuery(SQL,...)
      if (not hthen 
          return nil
      end
      local rows dbPoll(h, -1) ------------ LINIJKA 31
      return rows
  end
  
  function pobierzWyniki(...)
      local h=dbQuery(SQL,...)
      if (not hthen 
          return nil
      end
      local rows dbPoll(h, -1)
      if not rows then return nil end
      return rows[1]
  end
  
  
  function zapytanie(...)
      local h=dbQuery(SQL,...)
      local result,numrows=dbPoll(h,-1)
      return numrows
  end
  
  function nullCallback(qh)
    dbFree(qh)
  end
  
  function szybkieZapytanie(...)
      local h=dbQuery(nullCallback,SQL,...)
  end
  
  function insertID()
      local r=pobierzWyniki("select last_insert_id() lid")
      return r.lid
  end
     --[[
  function affectedRows()
      return mysql_affected_rows(SQL)
  end
  ]]--
  
  function fetchRows(query)
      local result=mysql_query(SQL,query)
      if (not resultthen return nil end
      local tabela={}
  
      while true do
          local row mysql_fetch_row(result)
          if (not rowthen break end
          table.insert(tabela,row)
      end
      mysql_free_result(result)
      return tabela
  end
  
  
  -- left for compatibility
  function esc(s)
     return string.gsub(s,"['\"\]","")
  end
 3. Cześć, próbuję przerobić skrypt na spawn na skrypt na spawn dla frakcji (pod ACL). Coś tam wykminiłem i nie wiem czy to będzie działało, pierw wole się zapytać doświadczonych osób. Jeżeli by coś nie było tak jak ma być to mógłby ktoś poprawić, aby było dobrze?

   

   

  function CommandHandlerthePlayer )
        setElementPosition (thePlayer, -2066.3000488281 ,17.700000762939 ,35.299999237061 )
      outputChatBox("Witaj na spawnie!"source)
  if isObjectInACLGroup("user."..getAccountName(getPlayerAccount(source)), aclGetGroup("Straz Pozarna")) then
  addCommandHandler("psp"CommandHandler)
 4. I have a problem with the player, look on video and screenshots. I can't give you a ban. The player joining the server on active ban. The player is hacker or chiter idk.  At the end of the film you can see that everything works . I know, my english is bad. I use trasnlator.

  Video:

  Screenshots:

  https://imgur.com/a/B8uNi

   

  • Like 1
 5. Dobry wieczór, co można w tej sytuacji zrobić?

   

   

  Gracza nie można zbanować, może się odbanowywać, wbija mając bana, mam jeszcze parę ssów, jak będzie trzeba to wstawie. Cały panel i wszystko działa normalnie.

×
×
 • Create New...