bkplayer

Members
 • Content Count

  48
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About bkplayer

 • Rank
  Rat

Details

 • Gang
  NFS:SA
 • Location
  Hungary
 • Interests
  https://www.youtube.com/channel/UCm9HLAbVDldpO6xDi4YsHdQ/

Recent Profile Visitors

1,003 profile views
 1. Hi everyone I would like to introduce you to the Need for Speed: San Andreas server. Need For Speed: San Andreas is actually NFS in the MTA. This is a game mode based on NFS UG / UG2. If you like old NFS series, or just want to nostalgic with your friends, then this is your place. There are currently 7 types of Racing modes to choose from: ~ Circuit ~ Sprint ~ Drift ~ Drag ~ Street X ~ Speedtrap ~ URL - The server is 200 slots now - Cool and Helpful Admin Team - Continuous Updates If you feel like it, see with your own eyes how much you can extrude from a 14-year-old game. Links: Discord ~ https://discord.gg/6C63mP7 Website ~ https://www.nfssa.com/thread-11390.html October - The month of NFS:SA Server IP ~ mtasa://178.33.54.30:20256 and the NFSSA "Classic" Server: mtasa://178.33.54.32:20072 Server update 30/09/2019 Server will be closed at 21:00 Polish time to apply the update. October - The Month of NFS:SA March 4th - this is the day that all of you know as NFS:SA's anniversary. Well, you are right, but... you are also wrong. Yes, the server was released on 4th March, 2016, but this is already the second version of this server - NFS:SA 2.0. Not many of you know that NFS:SA is much older and started long before 2016. So, if not 4th March 2016, then, when? 27th October 2012 - this is the day the very first version of NFS:SA was released. It was tiny, extremely bugged and unpopular. It was closed and reopened many times with database reset just after release, but, without a positive result until a long break in late 2013 and successful relaunch in March 2016 (introducing open beta - late 2015). The development of the first NFS:SA started at the beginning of 2012, so, this project is already 7 years old! New server - NFS:SA Classic Is there anyone here that remembers the old NFS:SA? No? Then you have possibility to try it out on your own! In my old archives I found a working copy of the old NFS:SA from 2013, marked as version v0.2b and I managed to successfully launch it on the current MTA version. To celebrate it, we decided to open for you a new, special NFS:SA Classic server with the gamemode from 2013 during October 2019. It means that from 01/10/2019 to 31/10/2019 you will be able to join the NFS:SA Classic server and check on your own how it was 6 years ago. NFS:SA Classic Server will be launched during night time from 30.09 to 01.10 at a random hour without any additional announcement to avoid too many players joining at the same time. Server will be available at: mtasa://178.33.54.32:20072 Classic server is connected with main server - after joining you won't create a new account there but instead log in using your existing account from main NFS:SA server. Notice: Classic server is out of any support - the script is very old and not easy to develop on. If you found a bug - ignore it and try to reconnect (recommended after first join). Remember that this is a totally different server with it's own mechanics and many things work in a different way than on main server. Classic Speedometer A few of you managed to find screenshots from the old NFS:SA and immediately noticed one thing - speedometer. As you know, the current NFS:SA has speedometers based on NFS:Underground 2 style, but the old NFS:SA had the speedometer from NFS:Underground 1. Many of you have asked for this old speedometer for a long time due to its uniqueness and claiming it's just better. Specially for you, we decided to move this speedometer into current NFS:SA as an unique speedometer. To unlock it, all you have to do is to join NFS:SA Classic and play at least 40 races there (time-trials count too) - after that you will get a special achievement and the classic speedometer will be automatically unlocked on the main server. The possibility to unlock this speedometer is very limited, because you only have till 31st October, when the classic server will be closed, so you better hurry up! New changes on main server: URL announcements in chat mention URL location Respawning a flipped car in freerun no longer makes it face the opposite direction More respawn spots around freerun Several tracks had their rewards adjusted Added many more magazine spots and 3 chosen spots are random https://www.nfssa.com Discord Server : https://discord.gg/6C63mP7
 2. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja serwera 30/09/2019 Serwer zostanie zamknięty o 21:00 czasu polskiego, aby zastosować aktualizację. Październik - Miesiąc NFS: SA 4 marca - to dzień, który wszyscy znacie jako rocznicę NFS: SA. Cóż, masz rację, ale ... również się mylisz. Tak, serwer został wydany 4 marca 2016 r., Ale jest to już druga wersja tego serwera - NFS: SA 2.0. Niewielu z was wie, że NFS: SA jest znacznie starszy i zaczął działać na długo przed 2016 rokiem.Więc jeśli nie 4 marca 2016, to kiedy? 27 października 2012 r. - jest to dzień wydania pierwszej wersji NFS: SA. To było małe, wyjątkowo popsute i niepopularne. Został zamknięty i ponownie otwarty wiele razy z resetowaniem bazy danych tuż po wydaniu, ale bez pozytywnego wyniku do długiej przerwy pod koniec 2013 r. I udanego ponownego uruchomienia w marcu 2016 r. (Wprowadzenie otwartej wersji beta - koniec 2015 r.).Rozwój pierwszego NFS: SA rozpoczął się na początku 2012 roku, więc ten projekt ma już 7 lat! Nowy serwer - NFS: SA Classic Czy jest tu ktoś, kto pamięta stary NFS: SA? Nie? Masz więc możliwość wypróbowania go na własną rękę! W moich starych archiwach znalazłem kopię roboczą starego NFS: SA z 2013 roku, oznaczoną jako wersja v0.2b i udało mi się pomyślnie go uruchomić w bieżącej wersji MTA. Aby to uczcić, postanowiliśmy otworzyć dla Ciebie nowy, specjalny serwer NFS: SA Classic z trybem gry od 2013 roku w październiku 2019 roku. Oznacza to, że od 01.10.2019 do 31.10.2019 będziesz mógł dołączyć do Serwer NFS: SA Classic i sam sprawdź, jak to było 6 lat temu. NFS: SA Classic Server zostanie uruchomiony w nocy od 30.09 do 01.10 w losowej godzinie, bez dodatkowego ogłoszenia, aby uniknąć przyłączenia się zbyt wielu graczy w tym samym czasie. Server will be available at: mtasa://178.33.54.32:20072 Klasyczny serwer jest połączony z głównym serwerem - po dołączeniu nie utworzysz tam nowego konta, ale zalogujesz się przy użyciu swojego istniejącego konta z głównego serwera NFS: SA. Uwaga: klasyczny serwer nie ma żadnej obsługi - skrypt jest bardzo stary i nie jest łatwy do opracowania. Jeśli znalazłeś błąd - zignoruj go i spróbuj ponownie połączyć (zalecane po pierwszym dołączeniu). Pamiętaj, że jest to zupełnie inny serwer z własną mechaniką i wiele rzeczy działa w inny sposób niż na głównym serwerze. Classic Speedometer Kilku z was udało się znaleźć zrzuty ekranu ze starego NFS: SA i od razu zauważyło jedno - prędkościomierz. Jak wiecie, obecny NFS: SA ma prędkościomierze oparte na stylu NFS: Underground 2, ale stary NFS: SA miał prędkościomierz z NFS: Underground 1. Wielu z was prosiło o ten stary prędkościomierz od dawna ze względu na jego wyjątkowość i twierdzenie, że jest po prostu lepiej.Specjalnie dla Ciebie postanowiliśmy przenieść ten prędkościomierz na aktualny NFS: SA jako wyjątkowy prędkościomierz. Aby go odblokować, wystarczy dołączyć do NFS: SA Classic i rozegrać tam co najmniej 40 wyścigów (liczą się też próby czasowe) - po tym otrzymasz specjalne osiągnięcie, a klasyczny prędkościomierz zostanie automatycznie odblokowany na głównej serwer.Możliwość odblokowania tego prędkościomierza jest bardzo ograniczona, ponieważ masz tylko do 31 października, kiedy klasyczny serwer zostanie zamknięty, więc lepiej się pospiesz! New changes on main server: Ogłoszenia URL na czacie wspominają lokalizację adresu URL Odrodzenie przewróconego samochodu we freerun nie powoduje, że jest on skierowany w przeciwnym kierunku Więcej miejsc odrodzenia wokół freerun Kilka torów zostało skorygowanych o nagrody Dodano wiele innych miejsc w magazynie i 3 wybrane miejsca są losowe https://www.nfssa.comDiscord Server : https://discord.gg/6C63mP7
 3. Server update 30/09/2019 Server will be closed at 21:00 Polish time to apply the update. October - The Month of NFS:SA March 4th - this is the day that all of you know as NFS:SA's anniversary. Well, you are right, but... you are also wrong. Yes, the server was released on 4th March, 2016, but this is already the second version of this server - NFS:SA 2.0. Not many of you know that NFS:SA is much older and started long before 2016. So, if not 4th March 2016, then, when? 27th October 2012 - this is the day the very first version of NFS:SA was released. It was tiny, extremely bugged and unpopular. It was closed and reopened many times with database reset just after release, but, without a positive result until a long break in late 2013 and successful relaunch in March 2016 (introducing open beta - late 2015).The development of the first NFS:SA started at the beginning of 2012, so, this project is already 7 years old! New server - NFS:SA Classic Is there anyone here that remembers the old NFS:SA? No? Then you have possibility to try it out on your own!In my old archives I found a working copy of the old NFS:SA from 2013, marked as version v0.2b and I managed to successfully launch it on the current MTA version.To celebrate it, we decided to open for you a new, special NFS:SA Classic server with the gamemode from 2013 during October 2019. It means that from 01/10/2019 to 31/10/2019 you will be able to join the NFS:SA Classic server and check on your own how it was 6 years ago. NFS:SA Classic Server will be launched during night time from 30.09 to 01.10 at a random hour without any additional announcement to avoid too many players joining at the same time. Server will be available at: mtasa://178.33.54.32:20072 Classic server is connected with main server - after joining you won't create a new account there but instead log in using your existing account from main NFS:SA server. Notice: Classic server is out of any support - the script is very old and not easy to develop on. If you found a bug - ignore it and try to reconnect (recommended after first join). Remember that this is a totally different server with it's own mechanics and many things work in a different way than on main server. Classic Speedometer A few of you managed to find screenshots from the old NFS:SA and immediately noticed one thing - speedometer. As you know, the current NFS:SA has speedometers based on NFS:Underground 2 style, but the old NFS:SA had the speedometer from NFS:Underground 1. Many of you have asked for this old speedometer for a long time due to its uniqueness and claiming it's just better.Specially for you, we decided to move this speedometer into current NFS:SA as an unique speedometer. To unlock it, all you have to do is to join NFS:SA Classic and play at least 40 races there (time-trials count too) - after that you will get a special achievement and the classic speedometer will be automatically unlocked on the main server.The possibility to unlock this speedometer is very limited, because you only have till 31st October, when the classic server will be closed, so you better hurry up! New changes on main server: URL announcements in chat mention URL location Respawning a flipped car in freerun no longer makes it face the opposite direction More respawn spots around freerun Several tracks had their rewards adjusted Added many more magazine spots and 3 chosen spots are random https://www.nfssa.comDiscord Server : https://discord.gg/6C63mP7
 4. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja serwera 09/09/2019 Serwer zostanie zamknięty o godzinie 20:00 czasu serwera, aby zastosować aktualizację ZWROT NAGRÓD WYŚCIGU Podstawowe zmiany nagród: Wyścig dla 4 graczy: 1. miejsce + 6% 2 miejsce + 14% 3 miejsce + 31% 4 miejsce + 82% Wyścig 3 graczy: 1. miejsce + 8% 2 miejsce + 21% 3 miejsce + 61% Wyścig dla 2 graczy: 1. miejsce + 11% 2 miejsce + 41% Dlatego, aby uzyskać lepsze wyniki, graj w wyścigi z 4 graczami. Różne inne zmiany: Mały buff dla wyścigów o dużej liczbie okrążeń. Premia do szybkiego wyścigu + 4,5% Niestandardowe wzmocnienie rasy + 3% Szybkie wyścigi dają o 33% wyższe nagrody niż wyścigi niestandardowe o tych samych ustawieniach. Niektóre tory zostały wzmocnione ze względu na ich trudność i wymagane umiejętności techniczne. Dodatkowo, buffy typu wyścigowego: Obwody + 5% Sprinty + 30% Przeciąga + 25% Street-x + 5% Dryf + 10% Pułapki prędkości + 35% Tory terenowe + 13% Sprint w terenie + 46% URL + 15% Zmiany upuszczenia Bodypoint: Wzmocniony mnożnik podstawowy + dodatkowa szansa w zależności od całkowitej odległości wyścigu (odległość toru x okrążenia), rodzaju wyścigu i trudności na torze. Nadal znacznie większa szansa, jeśli jesteś pierwszy. Bonus dla początkujących zwielokrotnia szansę upuszczenia punktów ciała 1,5x Więcej punktów ciała i punktów winylu dla tygodniowych najlepszych czasów. NOWY ŁAMACZ LAMPY Nowy eksperymentalny wyłącznik lampy został dodany do serwera, jest dostępny tylko dla użytkowników korzystających z najnowszej nocnej wersji MTA, więc jeśli chcesz go przetestować, upewnij się, że go używasz. Można go tutaj skonfigurować, wystarczy zmienić typ kompilacji na Nightly i sprawdzić dostępność aktualizacji Nowy wyłącznik lampy całkowicie zastępuje stary system, można go również używać we freeroam, aby go włączyć / wyłączyć, przejdź do ustawień F10> rozgrywka.Ponieważ jest to system eksperymentalny, powiadom nas o wszelkich znalezionych błędach! (wiemy już, że niektóre obiekty po prostu dotykają „puchu”, bez animacji przerwy) Mam nadzieję, że spodoba Ci się zmiana, i miejmy nadzieję, że wkrótce otrzymamy więcej aktualizacji! https://www.nfssa.comDiscord Server : https://discord.gg/6C63mP7
 5. Server update 09/09/2019 Server will be closed at 20:00 server time to apply the update RACE REWARDS REVAMP Base rewards changes: 4 players race: 1st place +6% 2nd place +14% 3rd place +31% 4th place +82% 3 players race: 1st place +8% 2nd place +21% 3rd place +61% 2 players race: 1st place +11% 2nd place +41% Therefore, for better results play races with 4 players.Various other changes: Small buff for high lap count races. Quick race buff +4.5% Custom race buff +3% Quick races give 33% higher rewards than custom races with same race settings. Certain tracks got buffed due to their difficulty and technical skills required. On top of that, race type buffs: Circuits +5% Sprints +30% Drags +25% Street-x +5% Drift +10% Speedtraps +35% Offroad Circuits +13% Offroad Sprints +46% URL +15% Bodypoint drop changes: Buffed base multiplier + extra chance depending on total race distance (track distance x laps), race type and track difficulty. Still much higher chance if you are first. Beginner bonus multiplies bodypoint drop chance 1.5x More bodypoints and vinylpoints for weekly top times. NEW LAMP BREAKER New experimental lamp breaker has been added to server, it's only available to users using latest nightly version of MTA, so if you want to test it out, make sure you're using it. It can be configured here, just change the build type to Nightly and check for updates The new lamp breaker completely replaces old system, it also is available to be used in freeroam, to enable/disable it there, go to F10 settings > gameplay.Since it's an experimental system, please notify us of any bugs that you find! (we already know that some objects just go `poof` on touch, without break animation) Hope you enjoy the changes, and let's hope we can get more updates out soon! https://www.nfssa.comDiscord Server : https://discord.gg/6C63mP7
 6. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja serwera 22/07/2019 Serwer zostanie zamknięty o godzinie 22:20 przez około dziesięć minut, gdy zastosujemy aktualizację. Ta aktualizacja zapewnia dobry wybór nowych treści! Zacznijmy od nowych map! Circuit: Crossing (reverse included), by Remolit Pts.of.Dhrty, by Orbacle Underside (reverse included), by Remolit Sprint: Baller (reverse included), by Remolit Construction, by Remolit Verano (reverse included), by Tekk & Scoob Drift: Verano (reverse included), by Tekk & Scoob Speedtrap: Construction, by Remolit A teraz ... Samochody! Dwa samochody klasy A uzyskały kompletny wynik ogólny:Counthash, z nowym zestawem wykonanym przez nasz najnowszy dodatek do zespołu programistów, DisturbedForce, named 5000 Quattrovalvole 2! Screenshots by Fayde and broskiI Banshee z dwoma nowymi zestawami Helomyname i twoje naprawdę, MatthewChow!- Speed12 - Screenshots by Angel_Ghost and Remolit- i Custom Series - Screenshots by MatthewChow and broskiOprócz bodykitów dodano następujące części:Counthash: Dodatki dachowe (takie same jak Uranus i Beamer); Warianty reflektorów i tylnych świateł pasujące do nowego zestawu; 2 nowe typy tylnych świateł. Banshee: Baner przedniej szyby; Aerodynamiczne lusterka boczne; 4 nowe dachy; Warianty układu wydechowego pasujące do każdego zestawu. Poprawione błędy: - Modele opon do kół posprzedażnych zostały naprawione, aby zapewnić teraz gładką powierzchnię. - Różne miejsca na mapie Freerun, które przedstawiają różne rodzaje problemów. Na koniec chciałbym podziękować Zarigowi, twórcy dodatku DragonFF do Blendera, który opracował jedyny działający pakiet narzędzi Renderware DFF zgodny z Blenderem 2.80, oparty na moich opiniach i że dołożyłem wszelkich starań, aby ten dodatek był kompatybilny z naszym serwerem, umożliwiając po raz pierwszy w historii tego serwera, aby eksportuj modele gotowe do gry prosto z Blendera!Możesz pobrać najnowszą wersję swojego dodatku za darmo GitHub!To wszystko.Teraz baw się dobrze, wszyscy! https://www.nfssa.com Discord Server : https://discord.gg/6C63mP7
 7. Server update 22/07/2019 Server will be closed at 22:20 server time for about ten minutes while we apply the update. This update brings a good selection of new content! Lets start with the new maps! Circuit: Crossing (reverse included), by Remolit Pts.of.Dhrty, by Orbacle Underside (reverse included), by Remolit Sprint: Baller (reverse included), by Remolit Construction, by Remolit Verano (reverse included), by Tekk & Scoob Drift: Verano (reverse included), by Tekk & Scoob Speedtrap: Construction, by Remolit And now... The cars! Two of the class A cars got a complete overall:Counthash, with a new kit made by our newest addition to the developers team, DisturbedForce, named 5000 Quattrovalvole 2! Screenshots by Fayde and broskiAnd Banshee, with two new kits by Helomyname and yours truly, MatthewChow!- Speed12 - Screenshots by Angel_Ghost and Remolit- and Custom Series - Screenshots by MatthewChow and broskiIn addition to the bodykits, the following parts were added:Counthash: Roof extras (same as Uranus and Beamer); Headlight and taillight variants to suit the new kit; 2 new taillight types. Banshee: Windshield Banner; Aerodynamic Side Wing Mirrors; 4 new roofs; Exhaust variants that suit each bodykit. Bug Fixes:- The models for the tires of aftermarket wheels were fixed to now present a smooth surface.- Various spots in the Freerun map that present various types of issues. And lastly, I'd like to thank Zarig, the developer of the DragonFF addon for Blender, that has been developing the only functioning Renderware DFF tools pack compatible with Blender 2.80 based on my feedback and that has been to great effort to make this addon compatible with our server, making it possible, for the very first time in this server's history, to export game-ready models directly out of Blender!You can get the latest version of his addon for free on GitHub!That's all.Now, go have fun, everyone! https://www.nfssa.com Discord Server : https://discord.gg/6C63mP7
 8. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja serwera 22/07/2019 Serwer zostanie zamknięty o godzinie 20:00, aby zastosować aktualizację Szybka podróż na lotnisko Po kilku latach bycia sugestią, szybka podróż na lotnisko została dodana do trybu freerun. Aby go użyć, przejdź do jednej z ikon samolotów zaznaczonych na mapie i wybierz żądane miejsce docelowe: Los Santos Airport San Fierro Airport Las Venturas Airport Verdant Meadows Abandoned Airstrip Mount Chiliad (jednokierunkowa) Bayview Speedway Pojedyncza szybka podróż ma ustaloną cenę 50 $ i nie nadaje się do wykorzystania w czasie prowadzenia magazynu, ścigania policji i pojedynków. Bayview Speedway Od prawie 2 lat od aktualizacji adresu URL, Bayview Speedway jest teraz dostępny do dostępu w trybie freerun poprzez nową funkcję szybkiej podróży na lotnisko! Poprawki Map Niektóre zmiany w Terminal Airporta w celu zmniejszenia opóźnień Bugged fence na Seamen został usunięty Nadchodzące aktualizacje funkcji będą obejmować poprawę jakości życia i wyścigu. Do zobaczenia na serwerze! https://nfssa.com/ https://discord.gg/6C63mP7
 9. Server update 22/07/2019 Server will be closed at 20:00 server time to apply the update Airport fast travel After several years of being a suggestion, airport fast travel has been added to the freerun mode. To use it, go to one of plane icons marked on the map and select your desired destination: Los Santos Airport San Fierro Airport Las Venturas Airport Verdant Meadows Abandoned Airstrip Mount Chiliad (one way) Bayview Speedway A single fast travel trip has a fixed price of 50$ and is unusable during magazine runs, police pursuits and duels. Bayview Speedway With almost 2 years since the URL update, Bayview Speedway is now available for access in freerun mode via new airport fast travel feature! Map fixes Some changes to Terminal Airport to reduce lags Bugged fence on Seamen has been removed Upcoming feature updates will include quality of life and race improvements. See you on the server! https://nfssa.com/ https://discord.gg/6C63mP7
 10. bkplayer

  NFS:SA

  Serwer zostanie zamknięty o godzinie 20:00 przez około godzinę, gdy zastosujemy aktualizację. Październik 2018 był miesiącem, w którym miałem przyjemność otrzymać pełne pozwolenie na rozpoczęcie gry z Uranus. Dzisiaj, 9 miesięcy później, rodzi się piękne dziecko. Nowe części: 3 nowe zestawy zderzaków 4 nowe okapy 27 nowych typów reflektorów 26 nowych typów świateł tylnych 5 nowych dachów 10 nowych dodatków dachowych (w tym światła policyjne Beamera) 3 nowe projekty Wing Mirror (jako modyfikacje Sidewindow) 15 nowych Spoilerów 6 nowych wydechów Baner przedniej szyby w Louvres 4 nowe body: - ProStreet - Slanty Boy - Fatlady - Immortan Joe Uwagi dodatkowe:Pozycjonowanie winyli zostało naprawione. Teraz można malować spoilery osobno na Urana, jeśli umieścisz swoje winyle tuż pod tylnym kołem. Przez cały ten czas miałem zaszczyt bawić się z Uranem wszystkim, czego chciałem, jak jakiś chciwy chłopak, ale teraz nadszedł czas, by się podzielić. Twoja kolej, aby grać także z Uranus i mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawić! Ale poczekaj! Jest więcej... Wiemy, że brak możliwości zakupu premii za pośrednictwem SMS-ów już jest do bani, więc aby ułatwić ci to zadanie, od teraz będziesz miał dostęp do 8 wolnych miejsc w garażu zamiast zwykłych 5! Baw się dobrze, wszyscy! https://nfssa.com/ https://discord.gg/6C63mP7
 11. Server will be closed at 20:00 server time for about an hour while we apply the update. October 2018 was the month I had the pleasure of being given full permission to start fiddling with Uranus. Today, 9 months of work later, a beautiful baby is born. The new parts: 3 new Bumper Sets 4 new Hoods 27 new Headlight Types 26 new Taillight Types 5 new Roofs 10 new Roof Extras (including Beamer's Police lights) 3 new Wing Mirror Designs (as Sidewindow mods) 15 new Spoilers 6 new Exhausts The Windshield Banner in Louvres 4 new Bodykits: - ProStreet - Slanty Boy - Fatlady - Immortan Joe Aditional Notes:- The vinyls positioning has had a small fix done to it. It is now possible to paint the spoilers separately on Uranus if you place your vinyls just below the rear wheel. During this whole time I had the privilege of playing with Uranus all I wanted, like some greedy boy, but now it's time to share. It's your turn to play with Uranus too, and I hope you have lots of fun doing it! But wait! There's more... We know that not being able to buy premium via SMS anymore sucks, so, to make things easier for you, from now on you'll have access to 8 free garage slots instead of the usual 5! Have fun, everyone! https://nfssa.com/ https://discord.gg/6C63mP7
 12. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja treści - głównie winyle - 05/06/2019 Szczęśliwego czerwca, mam nadzieję, że niedługo będziemy mieć więcej rzeczy! Duszne rzeczy na serwer: Kilka nowych winyli (wielkie podziękowania dla Rarti i Broskiego za ich wdrożenie) Na razie usunięto policyjny wyłącznik lampy Usunięto obszary spowolnienia, które dotknęły niektóre pojazdy (głównie na mostach i autostradach) Niewielkie poprawki błędów Dodano obsługę niestandardowych modów dźwiękowych do pojazdów, na razie nie mogę napisać do nich dokumentacji, więc spodziewaj się osobnego wątku na ten weekend A oto mała lista nowo dodanych winyli: Płomienie: 2 Nowe opakowanie Plemienny: 4 nowe opakowania Szczotka: 6 nowych opakowań Błyskawica: 8 nowych opakowań Nowoczesny: 1 nowe opakowanie Kształty: 14 nowych opakowań Cyfry: 4 nowe opakowania Producenci: Ważna uwaga: Pakiety producentów zostały nieco zmienione z powodu wcześniejszego wydania, więc jeśli nie wszystkie zostały odblokowane, możesz mieć dostęp do innych niż wcześniej 63 nowych producentów Różne: 28 nowych opakowań Ciało: 9 nowych winyli Kamuflaż: 3 nowe winyle Zestawy: 18 nowych grup / pakietów Wyjątkowy: 37 nowych winyli Specjalny: 3 nowe winyle https://nfssa.com/ https://discord.gg/6C63mP7 Baw się dobrze !
 13. Content Update - Mainly Vinyls - 05/06/2019 Happy June, hope we have some more stuff soon! Stuffy stuff for server: A few new vinyls (Big thanks to Rarti and Broski for implementing those) Removed police lamp breaker for now Removed slowdown areas that affected some vehicles (mainly on bridges and highways) Some small bug fixes Added support for custom vehicle sound mods, can't really write documentation for it for now tho, so expect separate thread for that during the weekend And here is the small list on newly added vinyls: Flames: 2 New pack Tribal: 4 new packs Brush: 6 new packs Lightning: 8 new packs Modern: 1 new pack Shapes: 14 new packs Digits: 4 new packs Manufacturers: Important note: The manufacturers packs have been restructured a bit due to earlier issue, so if you didn't have all of them unlocked, you may now have access to different ones than before 63 new manufacturers Misc: 28 new packs Body: 9 new vinyls Camouflage: 3 new vinyls Sets: 18 new groups/packs Unique: 37 new vinyls Special: 3 new vinyls https://nfssa.com/ https://discord.gg/6C63mP7 Have fun !
 14. A See-mta fórumon talán nagyobb esélyed lenne az unbanhoz.
 15. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja 13/04/2019 Serwer zostanie zamknięty o godzinie 20:00 na serwerze, dopóki nie uporządkujemy tego wszystkiego Z aktualizacją Pursuit na jakiś czas, nadszedł czas, aby trochę przyprawić. Kamienie milowe pościgu: Zadania mają teraz dodatkową funkcję zwaną kamieniami milowymi, są to specjalne wyzwania, które należy wykonać podczas policyjnych pozwów o dodatkowe nagrody Każdego dnia wybierane są 3 losowe kamienie milowe, a możesz zrobić tylko 3 dziennie. Nowe zadanie codzienne - ukończ 1 kamień milowy 3 nowe zadania związane z kamieniami milowymi, z których każdy nagradza gracza wyjątkowymi dostępami do odblokowania: - 30 kamieni milowych: specjalny neon - policja - 60 kamieni milowych: tekstury reflektorów / tylnych świateł o tematyce policyjnej - 90 kamieni milowych: nowy wyjątkowy samochód klasy B: Beamer Zmiany policji: 5 nowych wyłączników pościgu dostępnych na mapie podczas pościgu (dzięki Venom) Niektóre miejsca patroli policyjnych zostały zmienione (element zaskoczenia) Naprawiono problemy z punktami odnowienia Beamer: Całkowicie nowy samochód klasy B Unique Odblokowany przez wykonanie zadania Stoneman Level 3 (90 kamieni milowych) Funkcje pełnej Custiomisation Dzięki Helomyname i Arunn Następnie mamy kilka mini tuningowych aktualizacji MatthewChow wraz z nowymi częściami, te 3 samochody mają całkowicie innowacyjne mapowanie UV. Pozwoli to na malowanie lusterek i spoilera niezależnie od reszty samochodu. Dokonano tego poprzez przeniesienie ich pozycji winylu pod samochód, więc znalezienie ich pozycji może być trochę trudne i trochę się przyzwyczaić. Super GT: 1 nowy Body Kit - Super GT 1 nowy kaptur 1 nowy dach 1 nowe lusterka boczne (opcja bocznych okien) 2 nowe reflektory 3 nowe światła tylne 3 nowe Spoilery 6 nowych wydechów Baner przedniej szyby w Louvres Cadrona: 1 nowy Bodykit - Buffalo Boots 1 nowy kaptur 4 nowe Spoilery 2 nowe reflektory 1 nowe światła tylne 6 nowych wydechów Baner przedniej szyby w Louvres Fortune: 1 nowy Bodykit - Mint 1 nowe reflektory 5 nowych świateł tylnych 5 nowych wydechów Baner przedniej szyby w Louvres Te samochody z pewnością zyskają więcej opcji tuningu w przyszłości, ale na razie to wszystko. Poznaj NFSSA w innej atmosferze. 6 nowych ustawień pogody: Dull Dusk Fioletowy Ekstremalna mgła Smog Rano # 2 Dzień # 4 W przypadku gdybyś myślał, że nasz stary interfejs użytkownika się starzeje, przygotowaliśmy kilka zmian. Całkowicie nowy system motywów interfejsu użytkownika: Dodano nowy system motywów interfejsu użytkownika z 26 motywami kolorów dołączonymi do tej aktualizacji. Na pierwszym przyłączeniu serwera po aktualizacji zostaniesz poproszony o wybranie motywu koloru, a następnie można go zmodyfikować w ustawieniach. Aktualizacja motywu wymaga ponownego połączenia z serwerem, więc bądź ostrożny i nie próbuj zmieniać motywów podczas wyścigów. Ustawienia hamowni w sklepie wydajności pokazują teraz podstawowe informacje na temat wpływu danego ustawienia hamowni. (dzięki Orbacle) Dyno daje teraz ostrzeżenie, jeśli nie przypisano żadnej konfiguracji RP jest teraz widoczny w garażu, a nie w nagród. (nie więcej „Jak zrealizować Bounty”) Uwagi dodatkowe: Zasady serwera zostały zaktualizowane Usunięto kilka losowych obiektów latających na mapie (pa pa ogrodzenie nad oceanem). Niektóre drobne zmiany na mapie i poprawki, dzięki Rarti i Remolit. Sphinxter jest ponownie dostępny jako mapa na serwerze. 4 nowe mapy dryfu / street-x na dokach / torach lotniskowych. Naprawiono kilka podsłuchiwanych lokalizacji przesunięcia + x, które spowodowały utknięcie samochodu w ziemi Naprawiono niewidzialne uderzenie na niektórych torach dryfu lotniska, co spowodowało, że gracze stracili swój wynik. Dodano dodatkowe tekstury reflektorów i tylnych świateł I to wszystko dzięki tej aktualizacji! Mamy nadzieję, że spodoba Ci się, do zobaczenia wkrótce na serwerze.