bkplayer

Members
 • Content Count

  28
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About bkplayer

 • Rank
  Advanced Member

Details

 • Gang
  NFS:SA
 • Location
  Hungary
 • Occupation
  .-
 • Interests
  .

Recent Profile Visitors

508 profile views
 1. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja 5-6.12.2018 Muscle Cars Najbardziej oczekiwana aktualizacja NFS: SA wreszcie nadszedł! Z przyjemnością przedstawiamy 7 nowych samochodów - muscle cars! Nowa klasa w Car Lot - Muscle Nowe samochody należą do absolutnie nowej klasy - Muscle. Odblokowanie klasy osiąga 50 000 RP, a odblokowanie samochodu z tej klasy wymaga 10 000 darmowych RP. Ta klasa zawiera 6 standardowych samochodów mięśniowych i jedną wyjątkową: Clover Phoenix Picador Sabre Stallion Tampa Dukes (unikalny) Aby odblokować Dukesa, musisz znaleźć 10 części, tak jak w przypadku innych klas. Można je znaleźć we wschodniej części miasta LV: Ze względu na nową klasę wszystkie samochody z silnikiem mają porównywalną wydajność i są porównywalne do osiągów samochodów klasy C.Ważna uwaga dotycząca obsługiwania samochodów z mięśniami: Musieliśmy całkowicie zmienić obsługę nowych samochodów, które również muszą być zrównoważone zgodnie z systemem punktowania i innymi samochodami. W związku z tym należy pamiętać, że w ciągu kilku dni po aktualizacji obsługa nadal może uzyskać zmiany, które mogą spowodować nawet usunięcie czasu gry dla całej klasy Muscle! Nowe felgi Alos, wraz z samochodami mięśniowymi, dodaliśmy: Nowy pakiet felg - NFS: SA # 2 - 5 nowych felg Nowy pakiet felg - American Racing - 3 nowe felgi Nowy pakiet felg - Hurst - 2 nowe felgi Nie zapomnij ich odblokować za pomocą TaskPoints. Galeria Imgur: Muscle cars Galeria Imgur: NFS:SA #2 Galeria Imgur: American Racing Galeria Imgur: Hurst Cieszyć się! https://www.nfssa.com Discord Server ~ https://discord.gg/pr3v4Ya
 2. bkplayer

  [Verseny]Need For Speed:San Andreas

  Update 5-6.12.2018 Muscle Cars The most awaited update on NFS:SA has finally came! We're glad to introduce you 7 new cars - muscle cars! New class in Car Lot - MuscleNew cars belong to absolutely new class - Muscle.Class is unlocked by reaching 50,000 RP and to unlock car from this class you need 10,000 Free RP.This class contains 6 standard muscle cars and one unique: Clover Phoenix Picador Sabre Stallion Tampa Dukes (unique) To unlock Dukes you need to find 10 parts, just like with other classes. You can find them in eastern part of LV city: Because of new class, all muscle cars have simillar and comparable performance, which is simillar to C class cars performance.Important note about muscle cars handlings:We had to make totally new handling for new cars, which also has to be balanced according to score system and other cars.Due to this fact, be aware that in next few days after update handling still can get changes which may result even in reseting toptimes for whole Muscle class! New rimsAlos, along with muscle cars, we added: New rims package - NFS:SA #2 - 5 new rims New rims package - American Racing - 3 new rims New rims package - Hurst - 2 new rims Don't forget to unlock them using TaskPoints. Imgur gallery: Muscle cars Imgur gallery: NFS:SA #2 Imgur gallery: American Racing Imgur gallery: Hurst Enjoy! https://www.nfssa.com Discord Server ~ https://discord.gg/pr3v4Ya
 3. bkplayer

  [Verseny]Need For Speed:San Andreas

  Content Update / Bug fixes - New car shoes - 25/11/2018 Happy November Continued Continued Continued! Some new car shoes, not many shoes but shoes nevertheless: New rims pack - Rays Fixed default sorting in garage Fixed bug where player was able to break the game by leaving the race in weird way Improved search algorithm used in garage car selection Changed race lobby layout to better fit custom car names Some other small fixes That's all for now folks, hopefully we will have some more changes soon! https://www.nfssa.com Discord Server : https://discord.gg/6C63mP7
 4. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja zawartości / poprawki błędów - Nowe buty samochodowe - 25/11/2018 Zadowolony listopad ciąg dalszy Kontynuacja Kontynuacja! Niektóre nowe buty samochodowe, nie wiele butów, ale buty jednak: Nowe opakowanie felg - Promienie Naprawiono domyślne sortowanie w garażu Naprawiono błąd, przez który gracz mógł przerwać grę, opuszczając wyścig w dziwny sposób Udoskonalony algorytm wyszukiwania stosowany w wyborze samochodu garażowego Zmieniono układ lobby wyścigu, aby lepiej pasował do niestandardowych nazw samochodów Kilka innych drobnych poprawek To wszystko na teraz ludzie, miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli więcej zmian! https://www.nfssa.com Discord serwer : https://discord.gg/6C63mP7
 5. bkplayer

  NFS:SA

  Content Update - Bad weather and stuff - 19/11/2018 Happy November Continued Continued! Zmienia zmiany, może nawet dobre zmiany: 17 nowych ustawień pogody (bez deszczu) Zmieniony wybór samochodu w garażu, aby był bardziej elastyczny Dodano możliwość zmiany nazw samochodów w garażu, głównie w celu ułatwienia zarządzania garażami dla graczy posiadających dużo samochodów Dodano możliwość robienia świateł samochodowych na freeroamie, używając K domyślnie, możesz to zmienić w ustawieniach klawiatury. Przepisany samochód, możesz teraz odblokować samochody na parkingu samochodowym, zamiast przechodzić przez menu F10 Dodano bieżący typ sklepu do tablicy wyników, dzięki czemu możesz prześledzić znajomych z jeszcze większą wydajnością Naprawiono błędy, wprowadzano nowe, krąg życia Na razie nie ma nowych butów do samochodów, ale mam nadzieję, że będzie to oznaczało poprawę jakości życia. https://www.nfssa.com Discord ~ https://discord.gg/pr3v4Ya
 6. bkplayer

  [Verseny]Need For Speed:San Andreas

  Content Update - Bad weather and stuff - 19/11/2018 Happy November Continued Continued! Changes changes, maybe even some good changes: 17 new weather presets (not rain) Rewritten garage car selection to be more responsive Added ability to rename your cars in garage, mainly to make garage management easier for players with a lot of cars Added ability to flick car lights on freeroam, using K by default, ya can change it in keybind settings. Rewritten car lot, you can now unlock cars in car lot instead of going through F10 menu Added current shop type to scoreboard, so you can stalk your friends with even more efficiency Fixed some bugs, introduced new ones, circle of life No new car shoes for now, but hope it counts as quality-of-life improvements. https://www.nfssa.com Discord ~ https://discord.gg/pr3v4Ya
 7. bkplayer

  NFS:SA

  Content Update - Counthash Tuning - 19/11/2018 Happy November Continued! Tym razem dostarczamy dodatkowe treści dla Counthasha, samochodu, który w przeszłości nie miał zbyt wiele miłości. Części zawarte są: 4 nowe bodykity - SV, Liberty Walk, Works i 5000QV 4 Nowe opcje dachu 5 nowych opcji okapu 6 nowych opcji modelu reflektorów 6 nowych opcji modeli świateł tylnych 7 nowych spoilerów Dodatkowe uwagi: Naprawiono błąd w sułtanie, gdzie wariant Wagonów pojawiał się obok zwykłego Counthash ma teraz kierownicę Counthash ma teraz działającą opcję Sidewindows Mam nadzieję, że spodoba ci się personalizacja Counthash z tymi dodatkowymi opcjami! To wszystko, co mamy dla tej aktualizacji; jednak następne powinny również przynieść Twoim samochodom nowe buty, a także poprawić jakość życia. Bądźcie czujni! https://www.nfssa.com Discord ~ https://discord.gg/pr3v4Ya
 8. bkplayer

  [Verseny]Need For Speed:San Andreas

  Content Update - Counthash Tuning - 19/11/2018 Happy November Continued! This time we bring additional content for Counthash, a car that has not gotten too much love in the past. The parts included are: 4 New Bodykits - SV, Liberty Walk, Works, and 5000QV 4 New Roof Options 5 New Hood Options 6 New Headlight Model Options 6 New Taillight Model Options 7 New Spoilers Additional Notes: Fixed a bug in Sultan where the Wagon variant of the boot would appear alongside the regular one Counthash now has a steering wheel Counthash now has a working Sidewindows option Hope you enjoy customising Counthash with these additional options! This is all we have for this update; however the next ones should also bring your cars some new shoes, as well as some quality-of-life improvements. Stay tuned! Have fun playing ! https://www.nfssa.com Discord ~ https://discord.gg/pr3v4Ya
 9. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja zawartości - Comet Tuning - 01/11/2018 Happy November Wszyscy! Kolejny miesiąc przynosi kolejną aktualizację! Oferujemy dodatkowe dostrojenie wyłącznie dla Comet: 5 nowych bodykitów - RWB, RSR, Moby :O, TBK i Grupa C 2 Nowe opcje dachu - Targa i kabriolet 2 nowe opcje Hood - Weissach i Fairlady 7 nowych opcji modelu reflektorów 13 Nowe opcje modeli tylnych świateł 8 nowych spoilerów - w tym RWB! (Wielkie dzięki MatthewChow za 2 zestawy Bodykit i za inne części do tuningu!) Przynosimy również kolejną aktualizację tekstur światła, co oznacza, że możesz mieć jeszcze większy wybór i różnorodność we wszystkich swoich samochodach! 30 nowych opcji świateł tylnych 15 nowych opcji reflektorów (Wielkie dzięki dla Rarti za ciężką pracę, aby zapewnić nam te tekstury!) Dodatkowe uwagi: Menu wyboru świateł zostało ponownie uporządkowane - jest teraz uporządkowane alfabetycznie, a światła mają nazwy. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się ta aktualizacja treści! Baw się dobrze, dostosowując swoją kometę i ciesz się różnorodnością opcji oświetlenia we wszystkich samochodach! I tak, mięśnie wciąż nadchodzą. Discord ~ https://discord.gg/6C63mP7 https://www.nfssa.com
 10. bkplayer

  [Verseny]Need For Speed:San Andreas

  Content Update - Comet Tuning - 01/11/2018 Happy November Everyone! Another month brings another update! We bring you additional tuning exclusive to Comet: 5 New Bodykits - RWB, RSR, Moby :O, TBK, and Group C 2 New Roof Options - Targa and Convertible 2 New Hood options - Weissach and Fairlady 7 New Headlight Model Options 13 New Taillight Model Options 8 New Spoilers - Including RWB! (Big thanks to MatthewChow for 2 of the Bodykits, and for some other tuning parts too!) We also bring to you another Lights textures update, meaning you can have even more choice and variety in any and all of your cars! 30 New Taillight Options 15 New Headlight Options (Big thanks to Rarti for working hard to provide these textures for us!) Additional Notes: The lights selection menu has been re-organised - it is now in alphabetical order, and the lights have names. We hope you enjoy this content update! Have fun customising your Comet, and enjoy the variety of light options on all cars! 😄And yes, muscles are still coming. Have fun playing! https://www.nfssa.com
 11. bkplayer

  NFS:SA

  Aktualizacja zawartości - Sultan Tuning - 15/10/2018 Szczęśliwy październik ciąg dalszy! Dziś przedstawiamy wam kolejną aktualizację tuningu, tym razem dla Sultana! Części zawarte wyłącznie dla sułtana to: 3 nowe Bodykits: Citi Turbo (dzięki Matthew Chow), Super Touring i Varis 11 nowych spoilerów, w tym Evolution i WRC 2 nowe opcje świateł tylnych 1 nowa opcja dachu - Wagon 3 nowe zestawy przedniego zderzaka 3 nowe zestawy tylnego zderzaka 3 nowe zestawy spódnic bocznych 3 nowe opcje Hood, w tym Rally Lights Mamy nadzieję, że spodoba Ci się ta aktualizacja treści, a także w przyszłości NFSSA! 😊 Dodatkowe uwagi: Naprawdę tym razem naprawiono błąd spoilera A-type Baw się dobrze! https://www.nfssa.com ng
 12. bkplayer

  [Verseny]Need For Speed:San Andreas

  Content Update - Sultan Tuning - 2018/10/15 Happy October Continued! Today we bring you another tuning update, this time for Sultan! The parts included exclusively for Sultan are: 3 new Bodykits: Citi Turbo (thanks to MatthewChow), Super Touring, and Varis 11 new Spoilers, including Evolution and WRC 2 new Taillight options 1 new Roof option - Wagon 3 new Front Bumper sets 3 new Rear Bumper sets 3 new Side Skirt sets 3 new Hood options, including Rally Lights We hope you enjoy this content update, and here's to NFSSA in the future! Additional Notes: Actually fixed A-Type Spoiler Bug this time Have fun playing! https://www.nfssa.com ng
 13. bkplayer

  [Verseny]Need For Speed:San Andreas

  https://www.nfssa.com/thread-11029.html
 14. bkplayer

  heavy mouse lag when full screen

  seems good to me
 15. bkplayer

  [Verseny]Need For Speed:San Andreas

  https://www.nfssa.com/thread-10798.html