#x1AhMeD-09

Members
 • Content Count

  2,135
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Everything posted by #x1AhMeD-09

 1. dxDrawRectangle dxDrawCircle -- radius = 90 بعد كدا شويه حسابات عشان تعاملهم علي انهم شكل واحد
 2. مشكور بس خلاص حليتها المشكله كان في تعريف المتغيرات نسيت احط global
 3. import random Students = { } class ID_SYSTEM: Used_Ids = [ ] def generate_new_id ( ): id = random.randint ( 1900000 , 1999999 ) if id in Used_Ids: generate_new_id ( ) else: return id def remove_id ( id ): if id in Used_Ids: list.remove ( id ) def count_id ( ): count = 0 for _ in Used_Ids: count += 1 return count def Add_New ( to_be_added ) to_be_added = str ( to_be_added) last_index = -1 for x in Students: last_index += 1 Students[last_index] = [ ID_SYSTEM.generate_new_id ( ) , to_be_added ] Add_New ( 'RONTGEN' ) لما استعمل وظيفه Add_New كلمه RONTGEN ما تنضاف لللائحه و يقلي خطا في سطر Students[last_index] = [ ID_SYSTEM.generate_new_id ( ) , to_be_added ] انا مااشوف خطا صراحه فاذا احد يقدر يساعد
 4. طريقتي تسوي لك عداد تكسي واقعي الكود غير مجرب + لي فتره ما برمجت و كنت اتعلم لغه تانيه فممكن اكون اتلخبط او حاجه local timer = nil local dT = 0 local isAllowedVehicle = { --[ car id ] = true to be active [420] = true, } function getElementSpeed(theElement, unit) assert(isElement(theElement), "Bad argument 1 @ getElementSpeed (element expected, got " .. type(theElement) .. ")") local elementType = getElementType(theElement) assert(elementType == "player" or elementType == "ped" or elementType == "object" or elementType == "vehicle" or elementType == "projectile", "Invalid element type @ getElementSpeed (player/ped/object/vehicle/projectile expected, got " .. elementType .. ")") assert((unit == nil or type(unit) == "string" or type(unit) == "number") and (unit == nil or (tonumber(unit) and (tonumber(unit) == 0 or tonumber(unit) == 1 or tonumber(unit) == 2)) or unit == "m/s" or unit == "km/h" or unit == "mph"), "Bad argument 2 @ getElementSpeed (invalid speed unit)") unit = unit == nil and 0 or ((not tonumber(unit)) and unit or tonumber(unit)) local mult = (unit == 0 or unit == "m/s") and 50 or ((unit == 1 or unit == "km/h") and 180 or 111.84681456) return (Vector3(getElementVelocity(theElement)) * mult).length end function Traveled_Distance ( ) if isPedInVehicle ( localPlayer ) and isAllowedVehicle [ getElementModel ( getPedOccupiedVehicle ( localPlayer ) ) ] then dT = dT + getElementSpeed ( getPedOccupiedVehicle ( localPlayer ) , 0 ) guiSetText ( meterlable , " " .. math.floor(dT) .. " متر" ) else killTimer ( timer ) end end addEventHandler ( "onClientVehicleEnter" , root , function ( ) if isAllowedVehicle [ getElementModel ( source ) ] then if not isTimer ( timer ) then timer = setTimer ( Traveled_Distance , 1000 , 0 ) end end end )
 5. ذا مو مود لسيرفرات ذا معمول للمبرمجين عشان يساعدهم لو يبون يسو نظام رتب للسيرفر غير الأسل
 6. بالتوفيق ملحوظه ( جيب مفرد كلمه مهابل ) و اعرف معناها
 7. --client if ( source == Button[44] ) then local message = guiGetText ( editAdmin ) if message == "" then playSoundFrontEnd(2) return end triggerServerEvent ( "SendMessage" , localPlayer , message ) end addEvent ( "ReciveMessage" , true ) addEventHandler ( "ReciveMessage" , root , function ( message , Name ) local servertime = getRealTime ( ) local hours , minutes , second = servertime.hour , string.format ( "%02d" , servertime.minute ) , string.format ( "%02d" , servertime.second ) guiSetText ( memo_admin , guiGetText ( memo_admin ) .. "[" .. hours .. ":" .. minutes .. ":" .. second .. "] " .. Name .. ": " .. message .. "\n" ) guiSetText ( editAdmin , "" ) end end ) -- # Server side addEvent ( "SendMessage" , true ) addEventHandler ( "SendMessage" , root , function ( Message ) for _ , Player in pairs ( getElementsByType ( "player" ) ) do triggerClientEvent ( Player , "ReciveMessage" , Player , Message , getPlayerName ( source ) ) end end )
 8. send the message to server side by using triggerServerEvent and then send it back to the client side --client if ( source == Button[44] ) then local message = guiGetText ( editAdmin ) if message == "" then playSoundFrontEnd(2) return end triggerServerEvent ( "SendMessage" , localPlayer , message ) end addEvent ( "ReciveMessage" , true ) addEventHandler ( "ReciveMessage" , root , function ( message ) local name = getPlayerName ( localPlayer ) local servertime = getRealTime ( ) local hours , minutes , second = servertime.hour , string.format ( "%02d" , servertime.minute ) , string.format ( "%02d" , servertime.second ) guiSetText ( memo_admin , guiGetText ( memo_admin ) .. "[" .. hours .. ":" .. minutes .. ":" .. second .. "] " .. getPlayerName ( localPlayer ) .. ": " .. message .. "\n" ) guiSetText ( editAdmin , "" ) end end ) -- # Server side addEvent ( "SendMessage" , true ) addEventHandler ( "SendMessage" , root , function ( Message ) for _ , Player in pairs ( getElementsByType ( "player" ) ) do triggerClientEvent ( Player , "ReciveMessage" , Player , Message ) end end )
 9. add \n to line 13 guiSetText(memo_admin, guiGetText(memo_admin).."["..hours..":"..minutes..":"..second.."] "..getPlayerName ( localPlayer )..": "..message.."\n" )
 10. وظيفه مفيده و كويسه بالتوفيق اوسكر مبدع كالعاده عندي اقتراح صغير ليك انك تضيف ايفنت مع الوظيفه عشان لو في حالات خاصه مع قفل اللوحه
 11. الحد في اسم السيرفر 74 حرف و الحرف العربي يتحسب بـ2 حرف و المسافه = 1 حرف
 12. في تحويل بنكي ؟ اذا هيك اقدر ابرمج لك الي تباه
 13. استخدم حدث onClientKey or bindKey
 14. local SpamTime = 5000 local SpamTimer = { } local Commands = { [ "kill" ] = true, } addEventHandler ( "onPlayerCommand" , root , function ( Command ) if Commands [ Command ] then if not SpamTimer [ source ] then SpamTimer [ source ] = { } end if SpamTimer [ source ] [ Command ] and isTimer ( SpamTimer [ source ] [ Command ] ) then outputChatBox ( " Please stop spaming " , source , 255 , 0 , 0 , true ) cancelEvent ( ) return end SpamTimer [ source ] [ Command ] = setTimer ( function ( source ) SpamTimer [ source ] [ Command ] = false end , SpamTime , 1 , source ) end end ) not tested
 15. :: Achievemnts | By Master :: ??? المود حقي و مسروق من مودات Gta-Ws و Gta-GCG و الدليل في يالباك اب المسروق الرجاء ازاله المود او وضع حقوقي عليه
 16. الـ5 دولار ما تجيب لك الجريدلست حق المود حتي
 17. يب دي اكس + واخد بالي من مسببات اللاق طريقه برمجه المود ما تسبب اي لاق او اي شي
 18. كود في خطا متغير زياده عدد مرات تغير الأسم بيزيد كل مره اي لاعب يغير اسمه