Jump to content

dewu

Members
 • Posts

  169
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by dewu

 1. Nasza historia zaczęła się wraz ze startem pierwszej edycji - "Żywe-Trupy". To ona dała początek i podstawę do stworzenia lidera na scenie serwerów Multi Theft Auto z modem DayZ. ZT zrobiło furorę nie tylko na Polskiej scenie, entuzjaści przybywali do nas z całego świata. Pomimo braku doświadczenia w tamtym okresie serwer z powodzeniem prosperował i przyciągał uwagę kolejnych przetrwałych. Niestety, ze względu na brak czasu projekt został przez nas wstrzymany. Wstrzymany, to dobre słowo, bo niewiele ponad 6 miesięcy później powstał na nowo jako pierwsze "NationZ". Poprawione, upiększone, rozbudowane. Im dłużej serwer widniał na liście serwerów, tym więcej nowości dodawaliśmy. Kolejne dwa miesiące przygotowań, wdrażania nowych systemów i rozwiązań, tylko i wyłącznie dla Was, tych, bez których tak wiele nie mógłbym napisać o historii. Finalnie projekt ochrzciliśmy jako "NationZ", oznaczony jako edycja z numerkiem II. Lista najważniejszych zmian: Strona www: http://nationz.pl Start serwera: 23.12.2016, 18:00
 2. Thanks Bonus. Problem solved.
 3. Hello guys. Is this way to stop player blewing up who's nearby exploding vehicle?
 4. Ow, I checked logs again and find that error line before: ERROR: bone_attach/attach_func.lua:117: invalid key to 'next' [string "?"]
 5. Hello guys. I have strange error in my console from bone_attach script. ERROR: bone_attach/attach_func.lua:117: cannot resume dead coroutine [string "?"] Everything works properly, but this error appear every 1 second in debugscript and console. I never used coroutine, so I don't know from where it try to get value and get string. attach_func.lua: 117: setTimer(function() coroutine.resume(clearing_nonexisting_peds) end,1000,0) attach_func.lua: attached_ped = {} attached_bone = {} attached_x = {} attached_y = {} attached_z = {} attached_rx = {} attached_ry = {} attached_rz = {} function attachElementToBone(element,ped,bone,x,y,z,rx,ry,rz) if not (isElement(element) and isElement(ped)) then return false end if getElementType(ped) ~= "ped" and getElementType(ped) ~= "player" then return false end bone = tonumber(bone) if not bone or bone < 1 or bone > 20 then return false end x,y,z,rx,ry,rz = tonumber(x) or 0,tonumber(y) or 0,tonumber(z) or 0,tonumber(rx) or 0,tonumber(ry) or 0,tonumber(rz) or 0 attached_ped[element] = ped attached_bone[element] = bone attached_x[element] = x attached_y[element] = y attached_z[element] = z attached_rx[element] = rx attached_ry[element] = ry attached_rz[element] = rz if setElementCollisionsEnabled then setElementCollisionsEnabled(element,false) end if script_serverside then triggerClientEvent("boneAttach_attach",root,element,ped,bone,x,y,z,rx,ry,rz) end return true end function detachElementFromBone(element) if not element then return false end if not attached_ped[element] then return false end clearAttachmentData(element) if setElementCollisionsEnabled then setElementCollisionsEnabled(element,true) end if script_serverside then triggerClientEvent("boneAttach_detach",root,element) end return true end function isElementAttachedToBone(element) if not element then return false end return isElement(attached_ped[element]) end function getElementBoneAttachmentDetails(element) if not isElementAttachedToBone(element) then return false end return attached_ped[element],attached_bone[element], attached_x[element],attached_y[element],attached_z[element], attached_rx[element],attached_ry[element],attached_rz[element] end function setElementBonePositionOffset(element,x,y,z) local ped,bone,ox,oy,oz,rx,ry,rz = getElementBoneAttachmentDetails(element) if not ped then return false end return attachElementToBone(element,ped,bone,x,y,z,rx,ry,rz) end function setElementBoneRotationOffset(element,rx,ry,rz) local ped,bone,x,y,z,ox,oy,oz = getElementBoneAttachmentDetails(element) if not ped then return false end return attachElementToBone(element,ped,bone,x,y,z,rx,ry,rz) end if not script_serverside then function getBonePositionAndRotation(ped,bone) bone = tonumber(bone) if not bone or bone < 1 or bone > 20 then return false end if not isElement(ped) then return false end if getElementType(ped) ~= "player" and getElementType(ped) ~= "ped" then return false end if not isElementStreamedIn(ped) then return false end local x,y,z = getPedBonePosition(ped,bone_0[bone]) local rx,ry,rz = getEulerAnglesFromMatrix(getBoneMatrix(ped,bone)) return x,y,z,rx,ry,rz end end ------------------------------------ function clearAttachmentData(element) attached_ped[element] = nil attached_bone[element] = nil attached_x[element] = nil attached_y[element] = nil attached_z[element] = nil attached_rx[element] = nil attached_ry[element] = nil attached_rz[element] = nil end function forgetDestroyedElements() if not attached_ped[source] then return end clearAttachmentData(source) end addEventHandler(script_serverside and "onElementDestroy" or "onClientElementDestroy",root,forgetDestroyedElements) function forgetNonExistingPeds() local checkedcount = 0 while true do for element,ped in pairs(attached_ped) do if not isElement(ped) then clearAttachmentData(element) end checkedcount = checkedcount+1 if checkedcount >= 1000 then coroutine.yield() checkedcount = 0 end end coroutine.yield() end end clearing_nonexisting_peds = coroutine.create(forgetNonExistingPeds) setTimer(function() coroutine.resume(clearing_nonexisting_peds) end,1000,0) Any ideas?
 6. Hello guys. I want to add shader snow ground, but when I start it I see that everything is too bright. http://community.multitheftauto.com/ind ... ls&id=3361 Is this any way to change brightness of shader?
 7. Wprowadziliśmy autorski system loterii, w którym każdy może wygrać wspaniałe nagrody!
 8. Specially for you we recorded short preview map movie:
 9. Specjalnie dla was, nakręciliśmy krótki filmik prezentujący mapę gry na serwerze NationZ:
 10. The same. After stop editor_gui was dissapear only menu at the top of then screen. @EDIT I found Crosshair.png in editor_main\client\images I can replace it for transparent image, but it will still shows object name and distance when hover.
 11. Hello guys. I want to record a short movie from Map Editor, but the centered crosshair and the objects name and distance when hover prevents it. http://i.imgur.com/aqN6Se2.png Is possible to hide/disable this crosshair?
 12. Server IP: 5.196.126.101:22108 Website: www.nationz.pl
 13. IP Serwera: 5.196.126.101:22108 Strona www: www.nationz.pl
 14. Wystartowały Beta testy nowej odsłony serwera Żywe-Trupy MTA DayZ! Adres IP ten sam, zapraszam! mtasa://5.196.126.101:22108
 15. Hello. Is any way to set group/gang limit of lengths? function createGroupForPlayer (playersource,command,...) local teamName = table.concat({...}, " ") if not isGuestAccount(getPlayerAccount(playersource)) and getElementData(playersource,"gang") == "None" then if teamName then if not isGangExisting (teamName) then addGang (teamName,getAccountName(getPlayerAccount(playersource))) setAccountData(getPlayerAccount(playersource),"gangslots",30) outputChatBox ("#FFFFFFYou successfully created your group with the name of: "..teamName..".",playersource,27, 89, 224,true) else outputChatBox ("#FFFFFFThere is a group with this name already!",playersource,27, 89, 224,true) end else outputChatBox ("#FFFFFFSyntax is /creategroup !",playersource,27, 89, 224,true) end else outputChatBox ("#FFFFFFYou are in a group already!",playersource,27, 89, 224,true) end end addCommandHandler("creategroup",createGroupForPlayer)
 16. Hi guys. From few hour I'm thinkig and trying do add rank images for every player in scoreboard. I tried like that by getting image number from getElementData rank id, but it's not works: scoreboardColumns = { { name = "Nick", width = 200, data = function (element) return getPlayerName ( element ) end }, { name = "Murders", width = 100, data = function (element) return ( getElementData ( element, "murders" ) or 0 ).. "/"..( getElementData ( element, "totalmurders" ) or 0 ) end }, { name = "Zombies Killed", width = 80, data = function (element) return ( getElementData ( element, "zombieskilled" ) or 0 ).. "/"..( getElementData ( element, "totalzombieskilled" ) or 0 ) end }, { name = "Alive Time", width = 80, data = function (element) return formatTimeFromMinutes(getElementData ( element, "alivetime" ) or 1 ).."/"..formatTimeFromMinutes(getElementData ( element, "totalalivetime" ) or 1 ) end }, { name = "Group", width = 80, data = function (element) return getElementData ( element, "gang" ) or "None" end }, { name = "Rank", width = 80, data = function (element) return guiCreateStaticImage(0,0,0.4,0.4, 'images/ranks/'..getElementData(element,"rank")..'.png', true) or "Unranked" end }, } nothing is appear. @EDIT Sorry, now i see. Image is appear, but in left-top corner, not in scoreboard table. Why? Any ideas?
 17. dewu

  Abseil Ped Problem

  Problem is CJ Ped appearing in helicopters. http://imgur.com/OhS0ZQA
 18. Hello guys. I have the similar problem like there: https://forum.mtasa.com/viewtopic.php?f=91&p=543221 but the CJ ped appear only in helicopters. I'm using latest abseil version from MTA community site. I think the problem is in abseilStart function: local ped = createPed(0,0,0,0) warpPedIntoVehicle(ped,veh,seat) do not clearly understand what is that for. Any suggestions?
 19. dewu

  Set Timer

  Try this: function tazershootserverside ( ) toggleControl (source, "fire", false) setTimer(toggleControl, 5000, 1, source, "fire", true) end addEvent ( "ontazershoot", true ) addEventHandler ( "ontazershoot", root, tazershootserverside )
 20. Client: function bproof ( attacker, weapon, bodypart ) if weapon then cancelEvent() end end addEventHandler ( "onClientPlayerDamage", getLocalPlayer(), bproof ) Server: function onehit ( attacker, weapon, bodypart, loss ) if not weapon then killPed ( source, attacker, weapon, bodypart ) end end addEventHandler ( "onPlayerDamage", getRootElement (), onehit )
×
×
 • Create New...